Keersluis bij Kornwerderzand. Dit is een impressie van de nieuwe keersluis. Je kijkt uit over de weg van de Afsluitdijk. Deze loopt horizontaal. Verticaal loopt de sluis, landstroken, en daarin het water van het IJsselmeer en de Waddenzee. Boven zie je een bewolkte lucht en zeemeeuwen.
Keersluis bij Kornwerderzand. Dit is een impressie van de nieuwe keersluis. Je kijkt uit over de weg van de Afsluitdijk. Deze loopt horizontaal. Verticaal loopt de sluis, landstroken, en daarin het water van het IJsselmeer en de Waddenzee. Boven zie je een bewolkte lucht en zeemeeuwen.

Versterken schutsluizen

Toekomstig

Naast de dijk versterken we de schutsluizen op Kornwerderzand en bij Den Oever. We maken stormvloedkeringen vóór de schutsluizen. Bij Kornwerderzand doen we dit aan de Waddenzeezijde om het beschermd dorpsgezicht niet aan te tasten. Zo beschermen we deze sluizen tegen de kracht van het water bij extreem weer.

Waarom

De schutsluizen in Den Oever en Kornwerderzand dateren uit de tijd van de aanleg van de Afsluitdijk (1928-1932). Ze zijn zó robuust gebouwd, dat ze nog heel lang mee gaan. Door nu twee stormvloedkeringen te bouwen, gaan de monumentale schutsluizen nóg langer mee, tot ten minste 2050.

Hoe

Schutsluizen

We bouwen stormvloedkeringen vóór de schutsluizen. Deze stormvloedkeringen beschermen de schutsluizen tegen de kracht van het water bij extreem weer. De stormvloedkeringen vangen dan de zware klappen op.  In Den Oever breiden we de bestaande schutsluis uit met een stormvloedkering aan de Voorhaven. Als deze openstaat, staan de deuren in hun deurkassen en vormen ze één geheel met de schutsluis. Bij hoogwater zijn de deuren binnen twee minuten gesloten. Kornwerderzand krijgt een veel bredere stormvloedkering: van wel 53 meter. Dit is een roldeur en komt voor de draaibruggen aan de Waddenzeekant. De roldeur zit in een deurkas en is niet zichtbaar omdat hij verwerkt is in het landschap. Het sluiten van deze stormvloedkering duurt in totaal zeven minuten.We bouwen stormvloedkeringen vóór de schutsluizen. Deze stormvloedkeringen beschermen de schutsluizen tegen de kracht van het water bij extreem weer. De stormvloedkeringen vangen dan de zware klappen op.  De stormvloedkeringen zijn bij normale weersomstandigheden open, naar verwachting zullen ze een paar keer per jaar sluiten. Met een stijgende zeespiegel kan dit oplopen.

Spuisluizen

De spuisluizen gaan we vernieuwen. We vervangen de hefdeuren en bewegingswerken, versterken de spatschermen en repareren het beton. In de spuisluizen zit ook nog een defensiebalk. Deze moest de hefdeuren beschermen ten tijde van oorlog. De balk heeft al lang geleden zijn functie verloren dus die halen we weg. Rond het sluizencomplex op Kornwerderzand maken een stabiliteitsconstructie. Dit is nodig omdat de fundering van het complex op houten palen staat en daardoor gevoelig is voor verplaatsing. In den Oever is dit niet nodig, omdat het spuicomplex daar op een stalen fundering is gebouwd. Bij Den Oever komt ook een nieuwe fietsbrug.

Wanneer

De werkzaamheden aan de bouw van de stormvloedkeringen starten in 2020 en duren tot 2022. Een overzicht van alle werkzaamheden aan de Afsluitdijk vind je op onze homepagina.