Dijkversterking

Tussen 2018 en 2023 versterkt Rijkswaterstaat de Afsluitdijk. De dijk wordt ruim 2 meter hoger over de hele lengte. Met 75.000 speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde, innovatieve betonnen blokken maken we het dijklichaam sterker.

Waarom

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel. De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee en het IJsselmeer. De omstandigheden zijn sinds die tijd veranderd.
De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het weer zal in de toekomst vaker onstuimig zijn, met grotere pieken in neerslag. Om Nederland ook in de toekomst te blijven beschermen tegen het water moet de Afsluitdijk sterker én hoger worden.

Hoe

Aan de kant van de Waddenzee verhogen we de dijk en versterken we deze met een nieuwe bekleding. Die bekleding bestaat uit 75.000 innovatie blokken die we over de huidige bekleding van basalt heen leggen. De blokken wegen elk 6.500 kilo en zijn speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkeld. Ze haken als legoblokken en hebben een golf-remmende werking. Elk blok krijgt een chip om de status goed te kunnen bewaken. In Harlingen is een fabriek gebouwd waar aannemer Levvel zo’n 100 blokken per dag in een volledig geautomatiseerd proces produceert en per schip naar de dijk brengt. We plaatsen de blokken vanaf een kraanponton op het water. Zo ontlasten we de weg kan de dijk open blijven voor verkeer tijdens het werk.
Op het deel tussen Kornwerderzand en de Friese kust komen er kleinere blokken. Daar wordt het talud van de dijk minder zwaar belast door de druk van het water.

1 Levvel bloc

Met deze maatregelen kan de dijk straks weerstand bieden tegen extreme weersomstandigheden. Ook als er veel water over de dijk heen zou slaan zal deze niet bezwijken.