Impressie van de verbouwde Afsluitdijk. Links zie je het nieuwe fietspad met een fietser. Aan de rechterkant van de fietser zie je de nieuwe Levvelblocks. Daarnaast is een fietspad en daarnaast de autoweg.
Impressie van de verbouwde Afsluitdijk. Links zie je het nieuwe fietspad met een fietser. Aan de rechterkant van de fietser zie je de nieuwe Levvelblocks. Daarnaast is een fietspad en daarnaast de autoweg.

Dijkversterking

In uitvoering

Tussen 2018 en 2023 versterkt Rijkswaterstaat de Afsluitdijk. De dijk wordt overslagbestendig gemaakt over de hele lengte en wordt op enkele trajecten wel 2 meter verhoogd. Met 75.000 speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde, innovatieve betonnen blokken maken we het dijklichaam sterker.

Waarom

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel. De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee. De omstandigheden zijn sinds die tijd veranderd.

De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het weer zal in de toekomst vaker onstuimig zijn. Om Nederland ook in de toekomst te blijven beschermen tegen het water moet de Afsluitdijk sterker worden.

Hoe

Aan de kant van de Waddenzee verhogen we de dijk en versterken we de dijk met 75.000 innovatieve blokken die we over de huidige bekleding van basalt heen leggen. De blokken wegen elk 6.500 kilo en zijn speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkeld. Ze haken als legoblokken in elkaar en hebben een golf-remmende werking. Elk blok krijgt een chip en is daardoor gemakkelijk te traceren. In Harlingen is een fabriek gebouwd waar aannemer Levvel zo’n 100 blokken per dag in een volledig geautomatiseerd proces produceert. Levvel brengt de blokken per schip naar de dijk en plaatst ze vanaf een kraanponton op het water. Zo ontlasten we de weg en kan de dijk open blijven voor verkeer tijdens het werk.
Op het deel tussen Kornwerderzand en de Friese kust komen er kleinere blokken. Daar wordt het talud van de dijk minder zwaar belast door de druk van het water.

1 Levvel bloc

Met deze maatregelen kan de dijk straks weerstand bieden tegen extreme weersomstandigheden. Ook als er veel water over de dijk heen zou slaan zal deze niet bezwijken.

Dijkversterking

We plaatsen 75.000 hypermoderne blokken die elk zo’n 6,5 duizend kilo wegen. De blokken breken de golven als het hard stormt. En zijn zó ontworpen dat de uitstraling van spectaculaire eenvoud op de Afsluitdijk bewaard blijft.

Wanneer

We voeren het werk uit tussen 2019 en 2022. Een speciaal kraanschip plaatst de Levvel-blocs in een ritme van 35 meter per dag. Na 30 maanden is het werk af.