Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland. De dienst heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, het onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen en de bescherming tegen overstromingen. Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan de versterking van de Afsluitdijk en zorgt ervoor dat er meer mogelijkheden komen om extra water af te voeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerking tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân. De Nieuwe Afsluitdijk wil dat de Afsluitdijk een voorbeeld wordt van duurzame innovatie op het gebied van Energie & WaterEconomie & Water en Natuur & Water. Samen dragen deze duurzame ontwikkelingen bij aan de sociaaleconomische versterking van de regio’s aan weerszijden van de Afsluitdijk. De ambities zijn vastgelegd in de Ambitie Agenda Afsluitdijk. Bij het realiseren van die ambities werkt de regio onder de naam De Nieuwe Afsluitdijk samen met het Rijk.

Over de samenwerking hebben het Rijk, provincies en gemeenten afspraken gemaakt. Die zijn beschreven in een bestuursovereenkomst.

Klik hier voor een overzicht van alle partners die meewerken aan diverse projecten op de Afsluitdijk.