Rijkswaterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Rijkswaterstaat gevraagd de Afsluitdijk weer op orde te brengen. Dat is nodig omdat de dijk niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. In Nederland zijn de normen behoorlijk streng: de dijk moet nog stand houden bij een storm, die de kans heeft eenmaal in de tienduizend jaar op te treden. Dat is een zeer hevige orkaan.

Rijkswaterstaat zorgt voor versterking van de dijk en voor meer mogelijkheden om extra water af te voeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. De Nieuwe Afsluitdijk wil dat de Afsluitdijk een voorbeeld wordt van duurzame innovatie op het gebied van Energie & WaterEconomie & Water en Natuur & Water. Samen dragen deze duurzame ontwikkelingen bij aan de sociaaleconomische versterking van de regio’s aan weerszijden van de Afsluitdijk. De ambities zijn vastgelegd in de Ambitie Agenda Afsluitdijk. Bij het realiseren van die ambities werkt de regio onder de naam De Nieuwe Afsluitdijk samen met het Rijk.

Over de samenwerking hebben het Rijk, provincies en gemeenten afspraken gemaakt. Die zijn beschreven in een bestuursovereenkomst.

Klik hier voor een overzicht van alle partners die meewerken aan diverse projecten op de Afsluitdijk.