Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.

Het inrichten van het land gaat ook om de balans tussen verschillende belangen zoals economie, milieu en woongenot. Daarvoor zetten de mensen van Rijkswaterstaat zich dagelijks in. Met ruim 200 jaar kennis van de inrichting van ons land weten ze dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om de balans tussen al die belangen: economie, milieu, woongenot.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerking tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân. De Nieuwe Afsluitdijk wil dat de Afsluitdijk een voorbeeld wordt van duurzame innovatie op het gebied van EnergieEconomie en Ecologie. Samen dragen deze duurzame ontwikkelingen bij aan de sociaaleconomische versterking van de regio’s aan weerszijden van de Afsluitdijk. De ambities zijn vastgelegd in de Ambitie Agenda Afsluitdijk. Bij het realiseren van die ambities werkt de regio onder de naam De Nieuwe Afsluitdijk samen met het Rijk.

Over de samenwerking hebben het Rijk, provincies en gemeenten afspraken gemaakt. Die zijn beschreven in een bestuursovereenkomst.

Klik hier voor een overzicht van alle partners en opdrachtnemers.

Contact > Loket Afsluitdijk

Heb je een vraag of wil je iets met ons delen? Mail dan met het gezamenlijk Loket Afsluitdijk via loket@deafsluitdijk.nl of bel met 0800-6040.