Veiligheid

De vroegere Zuiderzee was een kwetsbaar gebied voor overstromingen. Al in de 17e eeuw waren er plannen voor een Afsluitdijk. Maar de techniek was nog onvoldoende ontwikkeld. Daarom bleef het bij plannen.

Veiligheid
Verbeteren wegdek A7
Toekomstig Pijl
Veiligheid
Dijkversterking
In uitvoering Pijl
Veiligheid
Versterken schutsluizen
Toekomstig Pijl
Ontdek de andere thema’s van De Afsluitdijk
Economie Energie Natuur Waterbeheer