Dit is een nieuwe impressie van de Afsluitdijk. Het is een visueel getekende weg met een paar auto's. Aan de linkerkant zie je een grasdijk. Daarop zie je een fietspad. Aan beide kanten van de weg zie je water.
Dit is een nieuwe impressie van de Afsluitdijk. Het is een visueel getekende weg met een paar auto's. Aan de linkerkant zie je een grasdijk. Daarop zie je een fietspad. Aan beide kanten van de weg zie je water.

Verbeteren wegdek A7

In uitvoering
Rijksweg A7 loopt over de Afsluitdijk en is een belangrijke verbinding tussen de provincies Noord-Holland en Friesland. Dagelijks maken duizenden mensen gebruik van de snelweg. Nu we de Afsluitdijk gaan versterken en verhogen, vernieuwen we ook meteen de snelweg. Er komen bredere vluchtstroken, een nieuw wegprofiel en de snelweg krijgt nieuw asfalt.

Hoe

De middenberm, die regenwater (hemelwater) opvangt en afvoert, verdwijnt. In plaats daarvan krijgt de dijk één dakprofiel van rijbanen. Overtollig regenwater wordt straks via een waterafvoersysteem langs het fietspad afgevoerd naar het IJsselmeer.
De ruimte van de middenberm gebruiken we om de vluchtstroken breder te maken. Er komt ook nieuw asfalt: Laag Energie Asfalt Beton (LEAB). Dit type asfalt wordt geproduceerd op een temperatuur, die maar liefst 30 procent lager ligt dan traditioneel geproduceerd asfalt. Dit levert energiebesparing en CO2-reductie op. Nu de middenberm verdwijnt, rijdt het verkeer straks in hoge snelheden dicht langs elkaar. Om het verkeer veilig van elkaar te scheiden, is speciaal voor de Afsluitdijk een nieuw type geleiderail ontwikkeld. Het ontwerp is getest via diverse simulaties en live crashtesten met verschillende voertuigen.

vangrail

Waarom

De huidige vluchtstrook is nu te smal en moet 3,5 meter breed zijn om te voldoen aan de huidige normen voor verkeersveiligheid. Omdat we de middenberm gaan verharden en het water dan niet meer goed zou kunnen wegstromen, leggen we een nieuwe hemelwaterafvoer aan. Om te zorgen voor een goede waterafvoer van de weg,  krijgt het wegdek een nieuw profiel. We maken van het dubbeldaks profiel, waarbij zowel de noordelijke rijbaan (richting Noord-Holland) als de zuidelijke rijbaan (richting Friesland) onder een lichte dwarshelling spits toelopen, een enkeldaks profiel.