Dit is een nieuwe impressie van de Afsluitdijk. Het is een visueel getekende weg met een paar auto's. Aan de linkerkant zie je een grasdijk. Daarop zie je een fietspad. Aan beide kanten van de weg zie je water.
Dit is een nieuwe impressie van de Afsluitdijk. Het is een visueel getekende weg met een paar auto's. Aan de linkerkant zie je een grasdijk. Daarop zie je een fietspad. Aan beide kanten van de weg zie je water.

Verbeteren wegdek A7

Gereed
De autosnelweg (A7) over de Afsluitdijk is een belangrijke verbinding tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân. Dagelijks rijden hier circa 20.000 voertuigen. Nu we de Afsluitdijk gaan versterken en verhogen, vernieuwen we ook meteen de snelweg. Er komen bredere vluchtstroken voor extra veiligheid, een nieuw wegprofiel en nieuw asfalt.

Waarom

Verbetering van de weg is nodig met het oog op verkeersveiligheid. De weg heeft hier aan beide zijden een smalle vluchtstrook van 2,8 meter breed, maar de huidige norm is 3,5 meter. Omdat de weg ‘opgesloten’ zit tussen het IJsselmeer en de dijk is verbreden niet zomaar mogelijk. Door de middenberm te versmallen, wat mogelijk is door het plaatsen van een innovatieve geleiderail, creëren we ruimte voor bredere vluchtstroken. Omdat we de middenberm verharden, is deze niet meer beschikbaar om hemelwater (regen, sneeuw en hagel) op te vangen en af te voeren. Dit water gaat straks via een nieuw waterafvoersysteem onder het wegdek door naar het IJsselmeer.

vangrail

Hoe

De ruimte van de middenberm gebruiken we om de vluchtstroken breder te maken. Door het verharden van de middenberm en het nieuwe wegprofiel moest er een nieuw waterafvoersysteem ontworpen worden. In plaats van een dubbeldaks profiel, waarbij beide rijbanen onder een lichte dwarshelling toelopen en waardoor het regenwater zowel naar de zijkanten als naar de middenberm wegstroomt, krijgt de A7 een enkeldaks profiel van rijbanen. De middenberm ligt daarbij op gelijke hoogte als het hoogste punt van de weg. Het regenwater stroomt hierdoor niet meer weg naar de middenberm, maar alleen naar de linker- en rechter zijkant van de weg. Via een compleet nieuwe hemelwaterafvoer stroomt het regenwater vervolgens onder het wegdek door naar het IJsselmeer.

Innovatieve geleiderail

Omdat de middenberm versmald wordt en het verkeer straks dichter langs elkaar heen rijdt, is speciaal voor de Afsluitdijk een nieuw type middengeleiderail ontwikkeld. Het ontwerp is getest via diverse simulaties en live crashtesten met verschillende voertuigen.

CO2-reductie

Voor het nieuwe wegprofiel gebruiken we Laag Energie Asfalt Beton (LEAB). Dit type asfalt wordt geproduceerd op een temperatuur, die maar liefst 30 procent lager ligt dan traditioneel geproduceerd asfalt. Dit levert energiebesparing en CO2-reductie op.

Wanneer

De werkzaamheden aan het wegdek zijn gestart in maart 2020 en in 2022 afgerond.