Energie

Het opwekken van energie met fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, veroorzaakt klimaatverandering. Hierdoor stijgt de zeespiegel en is er meer smelt- en regenwater. We moeten dan ook onze dijken versterken. We kunnen de wateroverlast daarnaast verminderen door minder fossiele brandstoffen te gebruiken en meer duurzame energie te winnen uit bijvoorbeeld zon, wind en water. De Afsluitdijk heeft al deze elementen en is het dus een uitstekend plek om duurzame energie op te wekken.

Energie
Stromings-energie
Pijl
Energie
Zonne-energie
Pijl
Energie
Off Grid Test Centre
Pijl
Energie
Blue Energy
Pijl
Ontdek de andere thema’s van De Afsluitdijk
Economie Natuur Veiligheid Waterbeheer