Energie

Het opwekken van energie met fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, veroorzaakt klimaatverandering. Hierdoor stijgt de zeespiegel en is er meer smelt- en regenwater. We moeten dus minder fossiele brandstoffen gebruiken en meer duurzame energie winnen uit bijvoorbeeld zon, wind en water. De Afsluitdijk heeft al deze elementen en is dus een uitstekende plek om duurzame energie op te wekken.

Energie
Windpark Fryslân
In uitvoering Pijl
Energie
Blue Energy
In uitvoering Pijl
Energie
Zonne-energie
Toekomstig Pijl
Energie
Off Grid Test Centre
In uitvoering Pijl
Ontdek de andere thema’s van De Afsluitdijk
Economie Natuur Veiligheid Waterbeheer