Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk willen dat iedereen alle informatie en diensten op haar website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website deAfsluitdijk.nl zodat deze voldoet aan toegankelijkheidsstandaard EN 301 549 (voorheen de Webrichtlijnen).

Getoetst op toegankelijkheid

Stichting Accessibility onderzocht in maart 2020 onze website zodat naar voren kwam op welke punten de website DeAfsluitdijk.nl nog kan verbeteren om digitaal toegankelijk(er) te worden. In juni 2020 vond een hertoetsing plaats. Het hertoetsingsrapport vind je hier. In dit onderzoeksrapport vind je een uitgebreide uitleg per onderzocht onderdeel. Omdat het certificaat is gebasseerd op het rapport in juni, is de status daar gedeeltelijk toegankelijk. Alle punten zijn inmiddels aangepast en daarmee is de website nu vrijwel geheel digitaal toegankelijk. In 2023 vindt een nieuwe meting plaats.

Toegankelijkheidcertificaat

Toegankelijkheid is niet alleen iets wat we wettelijk moeten doen. We willen er ook aan voldoen omdat we het belangrijk vinden dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, zich kan redden op onze website. Digitale toegankelijkheid heeft altijd onze aandacht, het is daarmee een continue proces.

www.deafsluitdijk.nl
www.theafsluitdijk.com
www.vismigratierivier.nl

Digitale toegankelijkheid

Het doel van de richtlijnen voor toegankelijkheid is dat de website deAfsluitdijk.nl toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:
• De webpagina’s zijn zo geschreven dat zoveel mogelijk mensen begrijpen wat er staat .
• Video’s en documenten voldoen zoveel mogelijk aan de toegankelijkheidsrichtlijnen, zodat mensen met een visuele of taalbeperking ze ook kunnen bekijken.
• De website is met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, ook met aangepaste apparatuur.

Pdf-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. Wij kunnen op dit moment niet garanderen dat alle pdf’s op onze websites aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. Zo gelden er voor pdf’s ouder dan twee jaar andere eisen. Het vergt voor ons te veel tijd en werk om al deze (oude) documenten toegankelijk te maken. In dit geval is het wettelijk niet verplicht om dit te doen. Nieuwe documenten worden wel altijd toegankelijk geüpload.

Sociale media

Ook op onze sociale media kanalen houden we zoveel mogelijk rekening met de digitale toegankelijkheid van onze posts. Dit doen we door video’s te ondertitelen, alt codes toe te voegen aan afbeeldingen en te letten op tekstlengte en zinsconstructies. Mocht je toch onduidelijkheden tegen komen, geef het aan ons door!

Melden ontoegankelijkheid

Kom je op onze website of onze sociale media tóch een probleem tegen met de toegankelijkheid van één van de webpagina’s, postst of onderdelen daarvan? Geef het aan ons door via loket@deafsluitdijk.nl of bel het telefoonnummer 0800-6040.

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk.nl vind je meer informatie over digitale toegankelijkheid.

In deze bijlage vind je het toegankelijkheidsrapport van Stichting Accessibility.

laatste update pagina: 22 september 2022