Wat gebeurt er op de Afsluitdijk? Bekijk de foto albums hieronder voor een impressie. Deze worden regelmatig geactualiseerd.

Luchtfoto's 2020/2021

De bouwkuip voor het graven van het ‘gat in de dijk’ voor de Vismigratierivier
De bouwkuip voor het graven van het ‘gat in de dijk’ voor de Vismigratierivier
Het water naast de Afsluitdijk is voor een groot deel bevroren
Winters plaatje: de westoever van de toekomstige Vismigratierivier in het bevroren IJsselmeer
Luchtfoto van de Afsluitdijk in de winter. We kijken uit over het Afsluitdijk Wadden Center en links een stukje Kornwerderzand.
Kornwerderzand in de winter
Luchtfoto van de Afsluitdijk in de winter. We kijken uit over het Afsluitdijk Wadden Center en links een stukje Kornwerderzand.
Het Afsluitdijk Wadden Center
Luchtfoto van de Afsluitdijk in de winter. We kijken uit over het Afsluitdijk Wadden Center en links een stukje Kornwerderzand.
Het Afsluitdijk Wadden Center
Luchtfoto van Kornwerderzand en de Afsluitdijk. Het is winter en we zien de sluizen.
De bruggen in de A7 bij Kornwerderzand
Luchtfoto van de Afsluitdijk in de winter. We kijken uit over het monument, de dijk en het water.
Het Vlietermonument op de Afsluitdijk
Luchtfoto van de Afsluitdijk in de winter. We kijken uit over het monument, de dijk en het water.
Het Vlietermonument
Luchtfoto van het Vlietermonument. Deze uitkijktoren staat op de Afsluitdijk en geeft een uitzicht over de hele omgeving.
Het Vlietermonument en het standbeeld van ir. Lely, met een bevroren IJsselmeer
Luchtfoto van de steiger bij het monument. Het is winter en het water is bevroren.
De steiger bij het Vlietermonument
Luchtfoto van het Afsluitdijk Wadden Center. Het is winter en het centrum ligt achter het IJsselmeer.
Het Afsluitdijk Wadden Center in de winter
Een winterfoto uit de lucht van de Blue Energy Centrale. We zien de Afsluitdijk met water aan weerskanten.
De Blue Energy Centrale bij Breezanddijk
Luchtfoto van het IJsselmeer in de winter.
Het IJsselmeer
Luchtfoto van het werkeiland voor Windpark Fryslân bij Kornwerderzand. Het is winter.
Eén van de strekdammen bij Breezanddijk
Luchtfoto van het werkeiland voor Windpark Fryslân bij Kornwerderzand. Het is winter.
Het werkeiland van Windpark Fryslân bij Kornwerderzand; en de toekomstige westoever van de Vismigratierivier
Luchtfoto van het de coupure bij Kornwerderzand. Het is winter.
De bouwkuip voor het graven van het ‘gat in de dijk’ voor de Vismigratierivier met een bevroren IJsselmeer
Luchtfoto van Kornwerderzand. Er ligt ijs bij de sluizen.
Kornwerderzand in de winter
Luchtfoto Kornwerderzand. Het is winter en er ligt ijs op het IJsselmeer.
Een bevroren IJsselmeer (bovenin nog net de Afsluitdijk en Kornwerderzand)
Een luchtfoto van de sluis bij Kornwerderzand. We kijken van boven neer op Kornwerderzand, de Afsluitdijk en het water. Het is winter.
De sluis bij Kornwerderzand
Een luchtfoto van bovenaf van de Coupure. We zien de Afsluitdijk en daarom heen het water van de Waddenzee en het IJsselmeer.
Kornwerderzand in de winter met op de voorgrond de bouwkuip van de toekomstige Vismigratierivier
Op de afbeelding zien we twee boten die werken aan een dam in het water.
De aanleg van de luwtedam voor de toekomstige Vismigratierivier, in het IJsselmeer bij Kornwerderzand
Op de afbeelding zien we twee boten die werken aan een dam in het water. Op de voorgrond zie je een andere boot.
De aanleg van de luwtedam voor de toekomstige Vismigratierivier, in het IJsselmeer bij Kornwerderzand
Op de afbeelding zie je een boot werken aan een strookje land in het water bij de Afsluitdijk.
De aanleg van de luwtedam voor de toekomstige Vismigratierivier, in het IJsselmeer bij Kornwerderzand
Op de afbeelding zie je een boot werken aan een strookje land in het water bij de Afsluitdijk.
De aanleg van de luwtedam voor de toekomstige Vismigratierivier, in het IJsselmeer bij Kornwerderzand
Dit is een luchtfoto van de Afsluitdijk. Je kijkt van boven op een werkterrein.
Het werkterrein van Levvel bij de Kornwerderzand
Dit is een oranje vrachtschip.
Twee van de pijlers voor de windturbines van Windpark Fryslân
Je ziet een werkschip op het water bij de Afsluitdijk.
Eén van de werkschepen van Windpark Fryslân
Je ziet een werkschip op het water bij de Afsluitdijk.
Eén van de werkschepen van Windpark Fryslân
Van boven kijk je uit over het water van de Afsluitdijk. Er varen verschillende schepen.
Links de luwtedam en rechts de westoever van de toekomstige Vismigratierivier met bovenin de Afsluitdijk
Van boven kijken we uit op de weg en sluizen van de Afsluitdijk.
Het sluizencomplex van Kornwerderzand met rechts het witte gebouw van het Afsluitdijk Wadden Center
We kijken uit over het water van de Afsluitdijk en er varen verschillende boten met kranen in.
Windpark Fryslân bij Breezanddijk; het plaatsen van de opstellocaties
We kijken van boven uit op een leegstaand gebouw. Er wordt gewerkt.
De bouw van het transformatorstation voor Windpark Fryslân op Breezanddijk
Van boven kijken we uit op de weg van de Afsluitdijk.
De bouw van het transformatorstation op Breezanddijk.
Van boven kijken we uit op de weg van de Afsluitdijk. Aan de zijkant is een werkterrein met verschillende kranen.
De werkhaven op Breezanddijk
Van boven kijken we uit op de Afsluitdijk. We zien water, de weg en sluizen.
Van boven kijken we uit op de Afsluitdijk. We zien water, de weg en sluizen. Aan de zijkant zie je een windmolen.
Van boven kijken we uit op de Afsluitdijk. We zien water, de weg en sluizen. Aan de zijkant zie je een windmolen.
Van boven kijken we uit op de Afsluitdijk. We zien water, de weg en sluizen. Aan de zijkant zie je een windmolen.
Van boven kijken we uit op de gevormde stenen van de Quattroblocs.
De Levvel
De bouwkuip voor het graven van het ‘gat in de dijk’ voor de Vismigratierivier
Het water naast de Afsluitdijk is voor een groot deel bevroren
Luchtfoto van de Afsluitdijk in de winter. We kijken uit over het Afsluitdijk Wadden Center en links een stukje Kornwerderzand.
Luchtfoto van de Afsluitdijk in de winter. We kijken uit over het Afsluitdijk Wadden Center en links een stukje Kornwerderzand.
Luchtfoto van de Afsluitdijk in de winter. We kijken uit over het Afsluitdijk Wadden Center en links een stukje Kornwerderzand.
Luchtfoto van Kornwerderzand en de Afsluitdijk. Het is winter en we zien de sluizen.
Luchtfoto van de Afsluitdijk in de winter. We kijken uit over het monument, de dijk en het water.
Luchtfoto van de Afsluitdijk in de winter. We kijken uit over het monument, de dijk en het water.
Luchtfoto van het Vlietermonument. Deze uitkijktoren staat op de Afsluitdijk en geeft een uitzicht over de hele omgeving.
Luchtfoto van de steiger bij het monument. Het is winter en het water is bevroren.
Luchtfoto van het Afsluitdijk Wadden Center. Het is winter en het centrum ligt achter het IJsselmeer.
Een winterfoto uit de lucht van de Blue Energy Centrale. We zien de Afsluitdijk met water aan weerskanten.
Luchtfoto van het IJsselmeer in de winter.
Luchtfoto van het werkeiland voor Windpark Fryslân bij Kornwerderzand. Het is winter.
Luchtfoto van het werkeiland voor Windpark Fryslân bij Kornwerderzand. Het is winter.
Luchtfoto van het de coupure bij Kornwerderzand. Het is winter.
Luchtfoto van Kornwerderzand. Er ligt ijs bij de sluizen.
Luchtfoto Kornwerderzand. Het is winter en er ligt ijs op het IJsselmeer.
Een luchtfoto van de sluis bij Kornwerderzand. We kijken van boven neer op Kornwerderzand, de Afsluitdijk en het water. Het is winter.
Een luchtfoto van bovenaf van de Coupure. We zien de Afsluitdijk en daarom heen het water van de Waddenzee en het IJsselmeer.
Op de afbeelding zien we twee boten die werken aan een dam in het water.
Op de afbeelding zien we twee boten die werken aan een dam in het water. Op de voorgrond zie je een andere boot.
Op de afbeelding zie je een boot werken aan een strookje land in het water bij de Afsluitdijk.
Op de afbeelding zie je een boot werken aan een strookje land in het water bij de Afsluitdijk.
Dit is een luchtfoto van de Afsluitdijk. Je kijkt van boven op een werkterrein.
Dit is een oranje vrachtschip.
Je ziet een werkschip op het water bij de Afsluitdijk.
Je ziet een werkschip op het water bij de Afsluitdijk.
Van boven kijk je uit over het water van de Afsluitdijk. Er varen verschillende schepen.
Van boven kijken we uit op de weg en sluizen van de Afsluitdijk.
We kijken uit over het water van de Afsluitdijk en er varen verschillende boten met kranen in.
We kijken van boven uit op een leegstaand gebouw. Er wordt gewerkt.
Van boven kijken we uit op de weg van de Afsluitdijk.
Van boven kijken we uit op de weg van de Afsluitdijk. Aan de zijkant is een werkterrein met verschillende kranen.
Van boven kijken we uit op de Afsluitdijk. We zien water, de weg en sluizen.
Van boven kijken we uit op de Afsluitdijk. We zien water, de weg en sluizen. Aan de zijkant zie je een windmolen.
Van boven kijken we uit op de Afsluitdijk. We zien water, de weg en sluizen. Aan de zijkant zie je een windmolen.
Van boven kijken we uit op de Afsluitdijk. We zien water, de weg en sluizen. Aan de zijkant zie je een windmolen.
Van boven kijken we uit op de gevormde stenen van de Quattroblocs.

Coupure Vismigratierivier

Een luchtfoto van bovenaf van de Coupure. We zien de Afsluitdijk en daarom heen het water van de Waddenzee en het IJsselmeer.
Kornwerderzand in de winter met op de voorgrond de bouwkuip van de toekomstige Vismigratierivier
zand dat wordt afgegraven wordt weer gebruikt voor versterking van de Afsluitdijk
Zand dat wordt afgegraven wordt weer gebruikt voor versterking van de Afsluitdijk
De allereerste hap grond uit de Afsluitdijk voor de coupure van de Vismigratierivier
De allereerste hap grond uit de Afsluitdijk voor de coupure van de Vismigratierivier
Op deze foto zie je een zand verscheping in het water naast de Afsluitdijk.
De werkzaamheden vanuit de lucht. Zand wordt afgevoerd via water en wordt weer gebruikt bij de versterking van de Afsluitdijk.
Je ziet het grondgebied waar een graafmachine opstaat en de eerste 'hap' grond neemt voor de coupure van de Vismigratierivier
De eerste schop in de grond, oftewel de eerste ‘hap grond’ is genomen.
Wij zien de tijdelijke waterkering bij de coupure. Deze is aangelegd met Levvel-blocs
De tijdelijke waterkering bij de coupure met Levvel-blocs
Op de afbeelding zie je een boot met een hijskraan bezig bij de coupure in de Afsluitdijk.
In de overslagbocht is een loswal aangelegd en wordt zand aangevoerd
Op de afbeelding zie je de luwtedam. Dit is een gebogen landstrook omringt door water. In het water liggen drie boten.
Luwetedam die de toekomstige Vismigratierivier beschermt tegen golven uit het Zuid-westen
Op de afbeelding zie je de luwtedam. Dit is een gebogen landstrook omringt door water. In het water liggen drie boten.
De luwtedam bij de toekomstige Vismigratierivier
Werkeiland voor de aanleg van Windpark Fryslan. Later wordt dit een natuureiland bi de toekomstige Vismigratierivier.
Werkeiland voor de aanleg van Windpark Fryslan. Later wordt dit een natuureiland bi de toekomstige Vismigratierivier.
Op de foto zie je een werkeiland dat later een natuureiland wordt. Je ziet een landstrook met een boot.
Werkeiland dat later een natuureiland wordt voor oa vogels
Op de afbeelding zie je de luwtedam. Dit is een gebogen landstrook omringt door water. In het water liggen drie boten.
Links de luwtedam, rechts het werkeiland en bovenaan de Afsluitdijk met daarachter de Waddenzee
Geotubes gevuld met zand, dit zorgt voor een stevige constructie van de westflank in het IJsselmeerdeel.
Op de foto zie je water met daarin de geotubes. Links zie je een soort paal met een trap.
Geotubes gevuld met zand, dit zorgt voor een stevige constructie van de westflank in het IJsselmeerdeel.
Op de foto zie je een de Afsluitdijk. Links zie je de huizen van Kornwerderzand en het museum. Verder is de dijk omringt met water.
De boten die de verondieping voor de natuurvoorziening gaan realiseren.
Bij de coupure zien we een tijdelijk aangelegde weg.
Bij de coupure voor de Vismigratierivier wordt een tijdelijke omleiding over de A7 gemaakt. Er is onderzoek gedaan naar ‘niet gesprongen explosieven’.
Voor de bypass worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het egaliseren van de grond,
Voor de bypass worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het egaliseren van de grond,
Om de doorgang in de Afsluitdijk te maken is er een tijdelijke waterkering aangelegd,
Om de doorgang in de Afsluitdijk te maken is er een tijdelijke waterkering aangelegd.
Wij zien het water bij Kornwerderzand. Aan de voorkant liggen zand en stenen. Daarachter water en er drijft een amfibiekraan in. Deze is bezig om grond te verschepen.
Inzet van amfibikranen bij Kornwerderzand
Wij zien het water bij Kornwerderzand. Aan de voorkant liggen zand en stenen. Daarachter water en er drijft een amfibiekraan in. Deze is bezig om grond te verschepen.
Inzet van amfibi moeraskranen bij Kornwerderzand
Een luchtfoto van bovenaf van de Coupure. We zien de Afsluitdijk en daarom heen het water van de Waddenzee en het IJsselmeer.
zand dat wordt afgegraven wordt weer gebruikt voor versterking van de Afsluitdijk
De allereerste hap grond uit de Afsluitdijk voor de coupure van de Vismigratierivier
Op deze foto zie je een zand verscheping in het water naast de Afsluitdijk.
Je ziet het grondgebied waar een graafmachine opstaat en de eerste 'hap' grond neemt voor de coupure van de Vismigratierivier
Wij zien de tijdelijke waterkering bij de coupure. Deze is aangelegd met Levvel-blocs
Op de afbeelding zie je een boot met een hijskraan bezig bij de coupure in de Afsluitdijk.
Op de afbeelding zie je de luwtedam. Dit is een gebogen landstrook omringt door water. In het water liggen drie boten.
Op de afbeelding zie je de luwtedam. Dit is een gebogen landstrook omringt door water. In het water liggen drie boten.
Werkeiland voor de aanleg van Windpark Fryslan. Later wordt dit een natuureiland bi de toekomstige Vismigratierivier.
Op de foto zie je een werkeiland dat later een natuureiland wordt. Je ziet een landstrook met een boot.
Op de afbeelding zie je de luwtedam. Dit is een gebogen landstrook omringt door water. In het water liggen drie boten.
Geotubes gevuld met zand, dit zorgt voor een stevige constructie van de westflank in het IJsselmeerdeel.
Op de foto zie je water met daarin de geotubes. Links zie je een soort paal met een trap.
Op de foto zie je een de Afsluitdijk. Links zie je de huizen van Kornwerderzand en het museum. Verder is de dijk omringt met water.
Bij de coupure zien we een tijdelijk aangelegde weg.
Voor de bypass worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het egaliseren van de grond,
Om de doorgang in de Afsluitdijk te maken is er een tijdelijke waterkering aangelegd,
Wij zien het water bij Kornwerderzand. Aan de voorkant liggen zand en stenen. Daarachter water en er drijft een amfibiekraan in. Deze is bezig om grond te verschepen.
Wij zien het water bij Kornwerderzand. Aan de voorkant liggen zand en stenen. Daarachter water en er drijft een amfibiekraan in. Deze is bezig om grond te verschepen.

Keersluis Kornwerderzand

Op de foto zie je de BSFI-palen die in het water bij de keersluis van Kornwerderzand komen. De palen staan in een vierkant en vormen een gesloten ruimte in het water.
De BSFI-palen worden aangebracht. Deze verankeren straks de deurkas
We zien de historische tankversperring bij de keersluis van Kornwerderzand. Dit zijn piramide-vormige blokken.
De historische tankversperring
Op deze afbeelding zie je het water bij de keersluis van Den Oever. Er liggen twee boten in het water.
De laatste damwanden worden aangebracht voor de keersluis
Een luchtfoto van de sluis bij Kornwerderzand. We kijken van boven neer op Kornwerderzand, de Afsluitdijk en het water. Het is winter.
De sluis bij Kornwerderzand
Bij Kornwerderzand zie je het opslagterrein voor het aan- en afvoeren van materiaal.
Op het opslagterrein bij Kornwerderzand is aan- en afvoer van materialen voor de keersluis.
Bij het bouwterrein wordt een 200 tons telekraan opgebouwd.
Bij het bouwterrein wordt een 200 tons telekraan opgebouwd.
Op de foto zie je de BSFI-palen die in het water bij de keersluis van Kornwerderzand komen. De palen staan in een vierkant en vormen een gesloten ruimte in het water.
We zien de historische tankversperring bij de keersluis van Kornwerderzand. Dit zijn piramide-vormige blokken.
Op deze afbeelding zie je het water bij de keersluis van Den Oever. Er liggen twee boten in het water.
Een luchtfoto van de sluis bij Kornwerderzand. We kijken van boven neer op Kornwerderzand, de Afsluitdijk en het water. Het is winter.
Bij Kornwerderzand zie je het opslagterrein voor het aan- en afvoeren van materiaal.
Bij het bouwterrein wordt een 200 tons telekraan opgebouwd.

Den Oever Bouw gemaal

Op de foto zie een machine bezig met de damwanden. Dit zijn stalen constructies die op hun plek getild moeten worden.
Het aanbrengen van stalen buispalen en damwanden
Op de foto zie je een hijskraan stalen buispalen optillen. Voor liggen een aantal houten palen.
Bij de zuidelijke bouwkuip worden damwanden en stalen buispalen aangebracht
Op de afbeelding zie je een werkterrein bij de Afsluitdijk. In het midden staat een grote hijskraan.
De bekisting voor de binnenwanden van het tweede pompgemaal worden aangebracht.
Op de afbeelding zie je mannen werken op een stellage bij de bouw van het gemaal.
Het storten van beton in de binnenwanden van het kleppenhuis van het gemaal
Op de foto zien we werkzaamheden aan de weg bij de Afsluitdijk. Vooraan staat een wit-rood gestreept verkeersbord.
Voor de bediening van onder andere de pompgemalen wordt een inkoopstation gebouwd.
Van boven zien we de 3 afvoerkanalen die het water van het pompgemaal naar de Waddenzee geleiden.
De 3 afvoerkanalen gaan in de toekomst het water van het pompgemaal naar de Waddenzee geleiden.
We kijken uit over het werkterrein, voor de aanleg van het pompgemaal.
De bouwkuip voor de aanleg van het pompgemaal aan de IJsselmeerkant.
Op de foto zien we een werkterrein waar een deel van de Kazemat wordt weggehaald. We zien kranen en een plas water op de voorgrond.
Met grote zorgvuldigheid wordt een deel van Kazemat XL verwijderd. Zo is er ruimte voor het nieuwe pompgemaal.
Op de foto zie je de XI-Kazemat een betonnen gebouw dat in de oorlog gebruikt is.
Om ruimte te maken voor het eerste pompgemaal bij Den Oever moest een deel van de Kazemat XI worden verwijderd. De naastgelegen Kazemat heeft beschermende voorzieningen om aanrijdingen en beschadigingen te voorkomen.
Dit is het tweede pompgemaal bij Den Oever. Op de foto zie je verschillende buizen en stellages. De bewapening is aangebracht,
Bij het tweede pompgemaal bij Den Oever is de bewapening voor de achterwand van het kleppenhuis aangebracht,
Op de afbeelding zie je het eerste pompgemaal van Den Oever. Er wordt beton gestort.
Bij het eerste pompgemaal van Den Oever wordt er beton gestort voor de buitenwanden van het kleppenhuis.
Tweede pompgemaal Den Oever. De bekisting van de binnenwanden van het kleppenhuis van het gemaal wordt aangebracht.
Tweede pompgemaal Den Oever. De bekisting van de binnenwanden van het kleppenhuis van het gemaal wordt aangebracht.
Eerste pompgemaal Den Oever - de achterwand van het kleppenhuis van het gemaal aan de kant van de Waddenzee.
Eerste pompgemaal Den Oever – de achterwand van het kleppenhuis van het gemaal aan de kant van de Waddenzee.
Betonstort van de voorwand van het gemaal. 14 vrachtwagens (ladingen) waren nodig voor de stort van deze wand.
Betonstort van de voorwand van het gemaal. 14 vrachtwagens (ladingen) waren nodig voor de stort van deze wand.
De voorwand van het gemaal wordt gestort. 14 vrachtwagens (ladingen) waren nodig om ca. 120 m3 beton voor deze wand aan te voeren.
De voorwand van het gemaal wordt gestort. 14 vrachtwagens (ladingen) waren nodig om ca. 120 m3 beton voor deze wand aan te voeren.
Voor de bediening van onder meer de pompgemalen wordt ter hoogte van Den Oever een zogenaamd inkoopstation gebouwd. De vloeren zijn geplaatst en de bovenbouw wordt in prefab onderdelen op hun plaatst gehesen.
Voor de bediening van onder meer de pompgemalen wordt ter hoogte van Den Oever een zogenaamd inkoopstation gebouwd. De vloeren zijn geplaatst en de bovenbouw wordt in prefab onderdelen op hun plaatst gehesen.
Het dak van de afvoerkokers zit erop ; hiervoor is 100 m3 beton gebruikt en 175 ton wapening.
Het dak van de afvoerkokers zit erop ; hiervoor is 100 m3 beton gebruikt en 175 ton wapening.
Eerste pompgemaal Den Oever - Met behulp van een hoogwerker wordt de bekisting afgesteld.
Eerste pompgemaal Den Oever – Met behulp van een hoogwerker wordt de bekisting afgesteld.
Eerste pompgemaal Den Oever - voor de opbouw van het dak van het zogenaamde kleppenhuis van het gemaal is de bouwkuip van 500 m3 vol gezet met steigers.
Eerste pompgemaal Den Oever – voor de opbouw van het dak van het zogenaamde kleppenhuis van het gemaal is de bouwkuip van 500 m3 vol gezet met steigers.
De buispalen en damwanden voor het tweede pompgemaal bij Den Oever worden met een ponton geplaatst. We kijken uit over het water bij de Afsluitdijk. In het midden zie je een grote, drijvende machine.
De buispalen en damwanden voor het tweede pompgemaal bij Den Oever worden met een ponton geplaatst
Wij kijken in de bouwput bij Den Oever. Deze is afgezet met metalen platen. Van de ene naar de andere kant liggen buizen in de put. De onderkant staat vol water.
Het uitpeilen van de diepte van de bouwkuip.
We zien de bovenkant van een bouwput. Er staat een graafmachine en vrachtwagen die zand uit de put graven.
Het ontgraven van de bouwkuip
Wij zien een graafmachine. Wij kijken in de knijperbak, het graafgedeelte van de kraan.
Zogenaamde knijperbak die gebruikt wordt bij het ontgraven van de bouwkuip voor het gemaal.
Op de foto staat een naamplaatje met vermelding. De vermelding luidt: werkspoor Amsterdam 1931.
Naamsvermelding op de schuif van bestaande spuicomplex
Op de foto staan er twee betonwagens. Deze zijn wit en grijs. Op de achtergrond staat een gele kraan.
Het storten van onderwaterbeton in de bouwkuip voor het nieuwe gemaal
Wij kijken in de bouwkuip bij het gemaal. Deze is omringt door metalen muren. Aan de onderkant van de kuip staat water. In het water ligt een ponton en er staat een man op. Aan de bovenkant zie je werklui en een gele vrachtwagen.
Het storten van onderwaterbeton voor het nieuwe gemaal. Er wordt gebruik gemaakt van een speciaal aangepaste stortbuis met drijflichaam (zogeheten dobber).
Je ziet twee mensen in oranje jassen archeologisch veldonderzoek uitvoeren. Zij zijn bezig met graven in het zand bij de Afsluitdijk. Op de achtergrond zie je witte sluisgebouwen.
Archeologisch veldonderzoek
We zien een werkterrein met groenen kranen, loodsen en metalen silotanks. Er staat ook een oranje huiskraan. Ze brengen een bouwkuip aan.
Boren/aanbrengen van groutankers
Wij zien een bouwkuip met metalen planten aan de zijkant. Onderop de bouwkuip zien we zand en een gele hijskraan. Zij zijn bezig om de bouwkuip te ontgraven. Op de achtergrond zien we de witte sluisgebouwen.
Ontgraven van de bouwkuip
Werkzaamheden met de boorkraan. Wij zien een werkterrein bij het water. Aan de linkerkant staat een grote boorkraan met een spiraalboor. Aan de rechterkant ligt er een blauwe ponton i het water. Daarop staan groene silo's.
Werkzaamheden met de boorkraan
Wij kijken over een zandvlakte uit. Op de achtergrond zien we witte sluisgebouwen. Er staan gele hijskranen die aan het graven zijn.
Plaatsen van damwanden
Op de foto staat een bouwput. Aan de wand zie je een bruin, stalen constructie om de put af te scheiden. Tegen de zijkant aan zie je een bouwstellage met trappen. Vanaf de bruine zij-constructie zie je een aantal dikke buizen lopen. Boven in beeld zie je gele bouwmachines. Dit is het begin van het eerste gemaal bij Den Oever.
Eerste gemaal Den Oever; het onderwaterbeton is gestort en na het wegpompen van het water wordt de vloer schoongespoten.
Op de foto zie een machine bezig met de damwanden. Dit zijn stalen constructies die op hun plek getild moeten worden.
Op de foto zie je een hijskraan stalen buispalen optillen. Voor liggen een aantal houten palen.
Op de afbeelding zie je een werkterrein bij de Afsluitdijk. In het midden staat een grote hijskraan.
Op de afbeelding zie je mannen werken op een stellage bij de bouw van het gemaal.
Op de foto zien we werkzaamheden aan de weg bij de Afsluitdijk. Vooraan staat een wit-rood gestreept verkeersbord.
Van boven zien we de 3 afvoerkanalen die het water van het pompgemaal naar de Waddenzee geleiden.
We kijken uit over het werkterrein, voor de aanleg van het pompgemaal.
Op de foto zien we een werkterrein waar een deel van de Kazemat wordt weggehaald. We zien kranen en een plas water op de voorgrond.
Op de foto zie je de XI-Kazemat een betonnen gebouw dat in de oorlog gebruikt is.
Dit is het tweede pompgemaal bij Den Oever. Op de foto zie je verschillende buizen en stellages. De bewapening is aangebracht,
Op de afbeelding zie je het eerste pompgemaal van Den Oever. Er wordt beton gestort.
Tweede pompgemaal Den Oever. De bekisting van de binnenwanden van het kleppenhuis van het gemaal wordt aangebracht.
Eerste pompgemaal Den Oever - de achterwand van het kleppenhuis van het gemaal aan de kant van de Waddenzee.
Betonstort van de voorwand van het gemaal. 14 vrachtwagens (ladingen) waren nodig voor de stort van deze wand.
De voorwand van het gemaal wordt gestort. 14 vrachtwagens (ladingen) waren nodig om ca. 120 m3 beton voor deze wand aan te voeren.
Voor de bediening van onder meer de pompgemalen wordt ter hoogte van Den Oever een zogenaamd inkoopstation gebouwd. De vloeren zijn geplaatst en de bovenbouw wordt in prefab onderdelen op hun plaatst gehesen.
Het dak van de afvoerkokers zit erop ; hiervoor is 100 m3 beton gebruikt en 175 ton wapening.
Eerste pompgemaal Den Oever - Met behulp van een hoogwerker wordt de bekisting afgesteld.
Eerste pompgemaal Den Oever - voor de opbouw van het dak van het zogenaamde kleppenhuis van het gemaal is de bouwkuip van 500 m3 vol gezet met steigers.
De buispalen en damwanden voor het tweede pompgemaal bij Den Oever worden met een ponton geplaatst. We kijken uit over het water bij de Afsluitdijk. In het midden zie je een grote, drijvende machine.
Wij kijken in de bouwput bij Den Oever. Deze is afgezet met metalen platen. Van de ene naar de andere kant liggen buizen in de put. De onderkant staat vol water.
We zien de bovenkant van een bouwput. Er staat een graafmachine en vrachtwagen die zand uit de put graven.
Wij zien een graafmachine. Wij kijken in de knijperbak, het graafgedeelte van de kraan.
Op de foto staat een naamplaatje met vermelding. De vermelding luidt: werkspoor Amsterdam 1931.
Op de foto staan er twee betonwagens. Deze zijn wit en grijs. Op de achtergrond staat een gele kraan.
Wij kijken in de bouwkuip bij het gemaal. Deze is omringt door metalen muren. Aan de onderkant van de kuip staat water. In het water ligt een ponton en er staat een man op. Aan de bovenkant zie je werklui en een gele vrachtwagen.
Je ziet twee mensen in oranje jassen archeologisch veldonderzoek uitvoeren. Zij zijn bezig met graven in het zand bij de Afsluitdijk. Op de achtergrond zie je witte sluisgebouwen.
We zien een werkterrein met groenen kranen, loodsen en metalen silotanks. Er staat ook een oranje huiskraan. Ze brengen een bouwkuip aan.
Wij zien een bouwkuip met metalen planten aan de zijkant. Onderop de bouwkuip zien we zand en een gele hijskraan. Zij zijn bezig om de bouwkuip te ontgraven. Op de achtergrond zien we de witte sluisgebouwen.
Werkzaamheden met de boorkraan. Wij zien een werkterrein bij het water. Aan de linkerkant staat een grote boorkraan met een spiraalboor. Aan de rechterkant ligt er een blauwe ponton i het water. Daarop staan groene silo's.
Wij kijken over een zandvlakte uit. Op de achtergrond zien we witte sluisgebouwen. Er staan gele hijskranen die aan het graven zijn.
Op de foto staat een bouwput. Aan de wand zie je een bruin, stalen constructie om de put af te scheiden. Tegen de zijkant aan zie je een bouwstellage met trappen. Vanaf de bruine zij-constructie zie je een aantal dikke buizen lopen. Boven in beeld zie je gele bouwmachines. Dit is het begin van het eerste gemaal bij Den Oever.

Den Oever Renovatie spuisluizen

Renovatie van de bestaande spuimiddelen. Op de foto worden de fietsbruggen met een drijvend blok verwijderd.
Renovatie van de bestaande spuimiddelen. De fietsbruggen, voldeden niet meer aan huidige wetgeving, met een drijvend blok verwijderd.
De kabels en leidingen die op de tusseneilanden lopen worden tijdelijk omgelegd met gebruik van mantelbuizen (rode buizen) om ruimte te maken voor de werkzaamheden.
De kabels en leidingen die op de tusseneilanden lopen worden tijdelijk omgelegd met gebruik van mantelbuizen (rode buizen) om ruimte te maken voor de werkzaamheden.
Nadat aan de kant van de Waddenzee de damwanden en buispalen zijn aangebracht wordt de bouwkuip met zand aangevuld en ontstaat de zogenaamde kofferdam. Vanaf hier worden de nieuwe spuigroepen gebouwd.
Nadat aan de kant van de Waddenzee de damwanden en buispalen zijn aangebracht wordt de bouwkuip met zand aangevuld en ontstaat de zogenaamde kofferdam. Vanaf hier worden de nieuwe spuigroepen gebouwd.
Bij de nieuwe spuisluizen van Den Oever worden heiplateaus aangebracht door oranje kranen. We kijken hier uit over het water bij de Afsluitdijk.
Heiplateaus bij de nieuwe spuisluizen van Den Oever
Bij de nieuwe spuisluizen van Den Oever worden heiplateaus aangebracht door oranje kranen. We kijken hier uit over het water bij de Afsluitdijk.
Heiplateaus bij de nieuwe spuisluizen van Den Oever
Wij zien een boot die het onderwaterbeton stort. De boot ligt in het water en links zie je een weg met witte sluisgebouwen bij Den Oever.
Storten van onderwaterbeton
Wij zien een oranje boot met een hijskraan. Deze voert baggerwerkzaamheden uit voor de witte sluisgebouwen. Zij kraan haalt bodem uit het water.
Baggerwerkzaamheden voor de bodembescherming
Renovatie van de bestaande spuimiddelen. Op de foto worden de fietsbruggen met een drijvend blok verwijderd.
De kabels en leidingen die op de tusseneilanden lopen worden tijdelijk omgelegd met gebruik van mantelbuizen (rode buizen) om ruimte te maken voor de werkzaamheden.
Nadat aan de kant van de Waddenzee de damwanden en buispalen zijn aangebracht wordt de bouwkuip met zand aangevuld en ontstaat de zogenaamde kofferdam. Vanaf hier worden de nieuwe spuigroepen gebouwd.
Bij de nieuwe spuisluizen van Den Oever worden heiplateaus aangebracht door oranje kranen. We kijken hier uit over het water bij de Afsluitdijk.
Bij de nieuwe spuisluizen van Den Oever worden heiplateaus aangebracht door oranje kranen. We kijken hier uit over het water bij de Afsluitdijk.
Wij zien een boot die het onderwaterbeton stort. De boot ligt in het water en links zie je een weg met witte sluisgebouwen bij Den Oever.
Wij zien een oranje boot met een hijskraan. Deze voert baggerwerkzaamheden uit voor de witte sluisgebouwen. Zij kraan haalt bodem uit het water.

Keersluis Den Oever

Op de foto zien we de plaatsing van de fundatiepalen van de nieuwe deuren voor de keersluis.
De fundatiepalen worden volgestort met beton en vormen de basis waarop de technische ruimtes komen, waar de deuren van de nieuwe Keersluis worden aangestuurd
Op de foto zie je de sluizen bij Den Oever. We kijken naar de werkzaamheden van de boten op het water.
De Stevinsluis is gestremd en de laatste damwanden van de bouwkuip worden aangebracht
Bij de oostelijke havenkom wordt via het KPN dijkje materieel aangevoerd naar het werkterrein
Bij de oostelijke havenkom wordt via het KPN dijkje materieel aangevoerd naar het werkterrein
De damwanden zijn nu geplaatst en de contouren van de bouwkuipen aan beide kanten van de huidige sluisdoorgang zijn nu duidelijk zichtbaar.
De damwanden zijn nu geplaatst en de contouren van de bouwkuipen aan beide kanten van de huidige sluisdoorgang zijn nu duidelijk zichtbaar.
De damwanden zijn geplaatst en de contouren van de bouwkuipen worden zo goed zichtbaar.
De damwanden zijn geplaatst en de contouren van de bouwkuipen worden zo goed zichtbaar.
Met groot materieel worden de zogenaamde legankers geleverd. Zij zorgen voor de stabiliteit van de bouwkuip als deze straks eenzijdig wordt belast.
Met groot materieel worden de zogenaamde legankers geleverd. Zij zorgen voor de stabiliteit van de bouwkuip als deze straks eenzijdig wordt belast.
De bouwkuip wordt aangevuld. Vanuit hier wordt de nieuwe keersluis opgebouwd.
De bouwkuip wordt aangevuld. Vanuit hier wordt de nieuwe keersluis opgebouwd.
Op de foto zien we de plaatsing van de fundatiepalen van de nieuwe deuren voor de keersluis.
Op de foto zie je de sluizen bij Den Oever. We kijken naar de werkzaamheden van de boten op het water.
Bij de oostelijke havenkom wordt via het KPN dijkje materieel aangevoerd naar het werkterrein
De damwanden zijn nu geplaatst en de contouren van de bouwkuipen aan beide kanten van de huidige sluisdoorgang zijn nu duidelijk zichtbaar.
De damwanden zijn geplaatst en de contouren van de bouwkuipen worden zo goed zichtbaar.
Met groot materieel worden de zogenaamde legankers geleverd. Zij zorgen voor de stabiliteit van de bouwkuip als deze straks eenzijdig wordt belast.
De bouwkuip wordt aangevuld. Vanuit hier wordt de nieuwe keersluis opgebouwd.

Versterken Afsluitdijk Levvel blocs Waddenzeekant

Op het werkterrein in Breezanddijk ligt het materieel opgeslagen dat nodig is om de werkzaamheden aan de dijk aan de Waddenzeekant te versterken. Je ziet de Levvelblocs klaarliggen.
Op het werkterrein in Breezanddijk ligt het materieel opgeslagen dat nodig is om de dijk aan de Waddenzeekant te versterken
Wij kijken over het water bij de Afsluitdijk. Op de achtergrond zie je een grote boot met een aantal zwarte palen varen. Hij brengt Levvel-blocs van de Waddenzeekant met een schip naar de andere kant. Aan de achterkant van het schip staat een oranje graafmachine.
Aankomst nieuwe ponton Titaan en kraan voor het installeren van de Levvel blocs aan de Waddenzeekant.
Deze foto toont het water en een steiger met vogels. Verderop zie je de aankomst van de Titaan. Dit is een blauwe boot met zwarte palen. Op de boot zie je een oranje graafkraan.
Aankomst van de Titaan en kraan ten behoeve van het plaatsen van de Levvel blocs aan de Waddenzeekant
Wij kijken uit op de rug van twee mannen in oranje veiligheidsjassen. Op de ene jas zie je duidelijk het logo van BAM staan. Zij staan uit te kijken over het water bij de Afsluitdijk. Op de achtergrond zie je een grote boot met een aantal palen varen. Hij brengt Levvel blocs van de Waddenzeekant met een schip.
Aankomst nieuwe ponton Titaan
Op het werkterrein in Breezanddijk ligt het materieel opgeslagen dat nodig is om de werkzaamheden aan de dijk aan de Waddenzeekant te versterken. Je ziet de Levvelblocs klaarliggen.
Wij kijken over het water bij de Afsluitdijk. Op de achtergrond zie je een grote boot met een aantal zwarte palen varen. Hij brengt Levvel-blocs van de Waddenzeekant met een schip naar de andere kant. Aan de achterkant van het schip staat een oranje graafmachine.
Deze foto toont het water en een steiger met vogels. Verderop zie je de aankomst van de Titaan. Dit is een blauwe boot met zwarte palen. Op de boot zie je een oranje graafkraan.
Wij kijken uit op de rug van twee mannen in oranje veiligheidsjassen. Op de ene jas zie je duidelijk het logo van BAM staan. Zij staan uit te kijken over het water bij de Afsluitdijk. Op de achtergrond zie je een grote boot met een aantal palen varen. Hij brengt Levvel blocs van de Waddenzeekant met een schip.

Werkzaamheden A7

We zien de weg van de Afsluitdijk. Er rijden meerdere auto's overheen.
In september is de noordelijke weghelft van de A7 weer in gebruik genomen
Op de foto zien we de weg van de Afsluitdijk. Op de weg zie je een vrachtwagen
De noordelijke rijbaan van de A7 wordt klaargemaakt voor het verkeer
Op de foto zien we de weg van de Afsluitdijk. Op de weg zie je een asfaltwagen.
De noordelijke rijbaan van de A7 wordt klaargemaakt voor het verkeer
Op de foto zie je de A7, weg van de Afsluitdijk. Er rijdt een transportband van Levvel over de weg.
Via de A7 is het bruggedeelte van de zandtransportband naar zijn nieuwe plek gereden.
Op de A7 tussen Breezanddijk en het Monument is een asfaltmachine gestart met het verbeteren van het wegprofiel. De rijbaan aan de kant van de middenberm wordt verbreed. Op de noordelijke rijbaan (richting Noord-Holland) is de nieuwe hemelwaterafvoer onder de weg naar de Waddenzee aangelegd en is de fundering van de weg aangebracht.
Aanpassingen en verbetering van de A7
Wij kijken van de bovenste weg op vier rijstroken. Links zie je twee wegborden. 1 met een kruis en 1 met 70km. Je ziet wegverkeer.
Verkeermaatregelen voor de werkzaamheden aan de A7 tussen het Monument en Breezanddijk
Wij kijken op de weg bij de Afsluitdijk. Je ziet 5 wegbanen. Rechts rijden er veel auto's. Dit komt omdat 1 weghelft gesloten is. Daarom hangt er een kruis boven weg en aan de zijkant een 70km bord.
Verkeersmaatregelen voor de werkzaamheden ter verbetering van de A7 tussen het Monument en Breezanddijk
We zien de weg van de Afsluitdijk. Er rijden meerdere auto's overheen.
Op de foto zien we de weg van de Afsluitdijk. Op de weg zie je een vrachtwagen
Op de foto zien we de weg van de Afsluitdijk. Op de weg zie je een asfaltwagen.
Op de foto zie je de A7, weg van de Afsluitdijk. Er rijdt een transportband van Levvel over de weg.
Op de A7 tussen Breezanddijk en het Monument is een asfaltmachine gestart met het verbeteren van het wegprofiel. De rijbaan aan de kant van de middenberm wordt verbreed. Op de noordelijke rijbaan (richting Noord-Holland) is de nieuwe hemelwaterafvoer onder de weg naar de Waddenzee aangelegd en is de fundering van de weg aangebracht.
Wij kijken van de bovenste weg op vier rijstroken. Links zie je twee wegborden. 1 met een kruis en 1 met 70km. Je ziet wegverkeer.
Wij kijken op de weg bij de Afsluitdijk. Je ziet 5 wegbanen. Rechts rijden er veel auto's. Dit komt omdat 1 weghelft gesloten is. Daarom hangt er een kruis boven weg en aan de zijkant een 70km bord.

Werkterrein Breezanddijk

Wij zien een foto van het werkterrein. In het midden van het terrein ligt een groene bouwkeet van Levvel
Bouwkeet van Levvel op werkterrein
Wij zien een stukje van de dijk. Er staan meerdere vrachtwagens die bezig zijn met asfalteringswerkzaamheden. Aan de zijkant van de dijk liggen grote stenen.
Asfalteringswerkzaamheden
We zien twee mensen in oranje jassen bezig met asfalteringswerkzaamheden. Je ziet een stuk weg en een machine om de weg bij te werken.
Asfalteringswerkzaamheden
Wij zijn een stukje van grond en veel water op de achtergrond. Er ligt een boot in het water met roestkleurige pijpen en platen. Dit zijn damwanden die klaarliggen.
Damwanden liggen klaar op ponton
Wij kijken uit op het gronddepot bij Breezanddijk. Vooraan zie je een picknick-tafel, daarachter de weg en daarachter een werkterrein van Levvel.
Gronddepots van Levvel aan de zuidkant van Breezanddijk
Wij zien een foto van het werkterrein. In het midden van het terrein ligt een groene bouwkeet van Levvel
Wij zien een stukje van de dijk. Er staan meerdere vrachtwagens die bezig zijn met asfalteringswerkzaamheden. Aan de zijkant van de dijk liggen grote stenen.
We zien twee mensen in oranje jassen bezig met asfalteringswerkzaamheden. Je ziet een stuk weg en een machine om de weg bij te werken.
Wij zijn een stukje van grond en veel water op de achtergrond. Er ligt een boot in het water met roestkleurige pijpen en platen. Dit zijn damwanden die klaarliggen.
Wij kijken uit op het gronddepot bij Breezanddijk. Vooraan zie je een picknick-tafel, daarachter de weg en daarachter een werkterrein van Levvel.

Kornwerderzand – Friese kust – Nieuwe bekleding Waddenzee zijde met Quattroblocks

Je ziet een foto van de Quattroblocks bij de Afsluitdijk. Dit zijn blokken die aan de zijkant van de dijk liggen. Aan de linkerkant zie je het water van de Waddenzee.
Quattroblocks
Je ziet een foto van de Quattroblocks bij de Afsluitdijk. Dit zijn blokken die aan de zijkant van de dijk liggen. Aan de linkerkant zie je het water van de Waddenzee.
De dijkversteviging tussen Friese kust en Kornwerderzand
Je ziet een foto van de Quattroblocks bij de Afsluitdijk. Dit zijn blokken die aan de zijkant van de dijk liggen. Aan de linkerkant zie je het water van de Waddenzee.
De dijk tussen de Friese kust en Kornwerderzand. Het nieuwe fietspad is daarop al zichtbaar.
Je ziet een foto van de Quattroblocks bij de Afsluitdijk. Dit zijn blokken die aan de zijkant van de dijk liggen. Aan de rechterkant zie je het water van de Waddenzee. Links loopt de autoweg.
De dijk tussen de Friese kust en Kornwerderzand met daarop de quattroblocks en het nieuwe fietspad zichtbaar.
Wij zien een schuine dijk. Deze is bekleed met grint verder ligt er nieuwe bekleding met quatroblocks.
De Quattroblocks
Wij zien een dijk en een kraan die de nieuwe bekleding, met quatroblocks aanbrengt.
Plaatsen van de nieuwe bekleding
Wij zien een dijk en een kraan die de nieuwe bekleding, met quatroblocks aanbrengt.
Plaatsen van de nieuwe bekleding @Jan Wessels
Je ziet een foto van de Quattroblocks bij de Afsluitdijk. Dit zijn blokken die aan de zijkant van de dijk liggen. Aan de linkerkant zie je het water van de Waddenzee.
Je ziet een foto van de Quattroblocks bij de Afsluitdijk. Dit zijn blokken die aan de zijkant van de dijk liggen. Aan de linkerkant zie je het water van de Waddenzee.
Je ziet een foto van de Quattroblocks bij de Afsluitdijk. Dit zijn blokken die aan de zijkant van de dijk liggen. Aan de linkerkant zie je het water van de Waddenzee.
Je ziet een foto van de Quattroblocks bij de Afsluitdijk. Dit zijn blokken die aan de zijkant van de dijk liggen. Aan de rechterkant zie je het water van de Waddenzee. Links loopt de autoweg.
Wij zien een schuine dijk. Deze is bekleed met grint verder ligt er nieuwe bekleding met quatroblocks.
Wij zien een dijk en een kraan die de nieuwe bekleding, met quatroblocks aanbrengt.
Wij zien een dijk en een kraan die de nieuwe bekleding, met quatroblocks aanbrengt.

Den Oever – Renovatie dammen

Vanaf het water kijken wij uit op de dijk. Er zijn drie kranen en tractoren bezig om werkzaamheden uit te voeren. Dit is om de dammen te renoveren.
Renovatie bij Dam 15
Wij zien een dijk aan het water. Achter het water zien we een verhoging met rotsen, stenen en cement. Bovenop de dijk staan twee vuurtorens of lichtbakens. Dit zijn rood, witte pilaren.
Renovatie bij dam 15
Wij kijken uit over het water. Er ligt een boot in het water en een oranje kraan. Deze voeren werkzaamheden uit aan de dam: De Banaan.
Versterking van ‘de banaan’
Vanaf het water kijken wij uit op de dijk. Er zijn drie kranen en tractoren bezig om werkzaamheden uit te voeren. Dit is om de dammen te renoveren.
Wij zien een dijk aan het water. Achter het water zien we een verhoging met rotsen, stenen en cement. Bovenop de dijk staan twee vuurtorens of lichtbakens. Dit zijn rood, witte pilaren.
Wij kijken uit over het water. Er ligt een boot in het water en een oranje kraan. Deze voeren werkzaamheden uit aan de dam: De Banaan.

Harlingen – Fabriek Levvel Blocks

Wij zien een een industriegebied met blokken. De Levvel blocks liggen klaar voor transport naar de Afsluitdijk. Op de achtergrond zie je witte loodsen.
Levvel blocks liggen klaar voor transport naar de Afsluitdijk
Aanleg van de insteekhaven bij Harlingen. Wij zijn bij een industriegebied. Rechts een zandhoop. In het midden water en links een verhoogde weg en afgezet met metalen platen. Boven de weg die achter ligt, zien we ook een metalen constructie.
Aanleg insteekhaven
Foto van de mal voor productie van Levvel blocks. Wij zijn in een loods van Van Oord. Er staan allemaal oranje blokken in een rij.
Mal voor productie Levvel blocks
We zien een tekening van een industriegebied. Er zijn meerdere loodsen en achter een silo en windmolens. Hierin zitten grondstoffen.
Opslagsilo’s met grondstoffen
De portaalkraan. Wij zijn op een braakliggend terrein. Aan de linkerkant zien we twee mannen in oranje jassen. Op de achtergrond staat een grote portaalkraan.
Portaalkraan
Op de foto zien wij dat gedeputeerde Avine Fokkens een hek opent. Op de achtergrond zien wij een metalen loods en Levvel blocks.
© Foto Hoge Hoorden/ Jacob van Essen Gedeputeerd Avine Fokkens van provincie Fryslân ,
Wij staan binnen in een loods. Daar zien wij de openingshandeling door Avine Fokkens. Zij staat voor een hek met een aantal werkmannen. Op de achtergrond staan veel gele blokken.
© Foto Hoge Hoorden/ Jacob van Essen Gedeputeerde Avine Fokkens van provincie Fryslân
Wij zien een een industriegebied met blokken. De Levvel blocks liggen klaar voor transport naar de Afsluitdijk. Op de achtergrond zie je witte loodsen.
Aanleg van de insteekhaven bij Harlingen. Wij zijn bij een industriegebied. Rechts een zandhoop. In het midden water en links een verhoogde weg en afgezet met metalen platen. Boven de weg die achter ligt, zien we ook een metalen constructie.
Foto van de mal voor productie van Levvel blocks. Wij zijn in een loods van Van Oord. Er staan allemaal oranje blokken in een rij.
We zien een tekening van een industriegebied. Er zijn meerdere loodsen en achter een silo en windmolens. Hierin zitten grondstoffen.
De portaalkraan. Wij zijn op een braakliggend terrein. Aan de linkerkant zien we twee mannen in oranje jassen. Op de achtergrond staat een grote portaalkraan.
Op de foto zien wij dat gedeputeerde Avine Fokkens een hek opent. Op de achtergrond zien wij een metalen loods en Levvel blocks.
Wij staan binnen in een loods. Daar zien wij de openingshandeling door Avine Fokkens. Zij staat voor een hek met een aantal werkmannen. Op de achtergrond staan veel gele blokken.