Wat gebeurt er op de Afsluitdijk? Bekijk de foto albums hieronder voor een impressie. Deze worden regelmatig geactualiseerd.

Werkterrein Breezanddijk

@Jan Wessels
Bouwkeet van Levvel op werkterrein
©Jan Wessels
Asfalteringswerkzaamheden
©Jan Wessels
Asfalteringswerkzaamheden
Damwanden liggen klaar op ponton
@Jan Wessels
©Jan Wessels
©Jan Wessels

Zand t.b.v. werkterrein Vismigratierivier

@Jan Wessels
Inzet van amfibikranen bij Kornwerderzand
@Jan Wessels
Inzet van amfibi moeraskranen bij Kornwerderzand
@Jan Wessels
@Jan Wessels

Kornwerderzand – Friese kust – Nieuwe bekleding Waddenzee zijde met Quattroblocks

@Jan Wessels
De Quattroblocks
@Jan Wessels
Plaatsen van de nieuwe bekleding
@Jan Wessels
Plaatsen van de nieuwe bekleding @Jan Wessels
@Jan Wessels
@Jan Wessels
@Jan Wessels

De Oever – Bouw gemaal

@Jan Wessels
Boren/aanbrengen van groutankers
@Jan Wessels
Ontgraven van de bouwkuip
Werkzaamheden met de boorkraan
@Jan Wessels
Plaatsen van damwanden
@Jan Wessels
@Jan Wessels
@Jan Wessels

Den Oever Renovatie spuisluizen

@Jan Wessels
Storten van onderwaterbeton
@Jan Wessels
Baggerwerkzaamheden voor de bodembescherming
@Jan Wessels
@Jan Wessels

Den Oever – Renovatie dammen

@Jan Wessels
Renovatie bij Dam 15
@Jan Wessels
Renovatie bij dam 15
@Jan Wessels
Versterking van ‘de banaan’
@Jan Wessels
@Jan Wessels
@Jan Wessels

Harlingen – Fabriek Levvel Blocks

Levvel blocks liggen klaar voor transport naar de Afsluitdijk
Aanleg insteekhaven
Mal voor productie Levvel blocks
Opslagsilo’s met grondstoffen
Portaalkraan
© Foto Hoge Hoorden/ Jacob van Essen Gedeputeerd Avine Fokkens van provincie Fryslân ,
© Foto Hoge Hoorden/ Jacob van Essen Gedeputeerde Avine Fokkens van provincie Fryslân

Luchtfoto's medio september 2019

Luchtfoto’s medio september 2019