Wat gebeurt er op de Afsluitdijk? Bekijk de foto albums hieronder voor een impressie. Deze worden regelmatig geactualiseerd.

Zand t.b.v. werkterrein Vismigratierivier

Opening fabriek Levvel blocs

Kornwerderzand – Friese kust – Nieuwe bekleding van de dijk aan de Waddenzeezijde; op dit deel met Quattroblocks

Den Oever – Bouw gemaal

Den Oever – Renovatie spuisluizen

Den Oever – Renovatie dammen

Harlingen – Fabriek Levvel blocks

Luchtfoto’s medio September 2019