Wat gebeurt er op de Afsluitdijk? Bekijk de foto albums hieronder voor een impressie. Deze worden regelmatig geactualiseerd.

Luchtfoto's december 2019

Zicht op Kornwerderzand
De versterkte dijk tussen Zurich en Kornwerderzand
Afsluitdijk luchtfoto
Spuicomplex bij Kornwerderzand
De (tijdelijke) bypass in aanbouw voor de aanleg van de Vismigratierivier
Het werkterrein van Levvel bij Kornwerderzand
De Lorentzsluizen bij Kornwerderzand
Het werkterrein van Windpark Fryslân bij Breezanddijk
Het Vlietermonument
Het Vlietermonument en aan de overzijde het monument van Ing. Lely
Het Spuissluizencomplex bij Den Oever
De haven van Den Oever met de Stevinsluizen
De lepelaardam bij Den Oever
De Kazematten bij Den Oever met zicht op Noord-Holland
De haven en sluizen bij Den Oever met zicht op de Afsluitdijk
De bouw van het nieuwe gemaal bij Den Oever
Kazematten en sluizen bij Den Oever
Afsluitdijk luchtfoto

Werkterrein Breezanddijk

@Jan Wessels
Bouwkeet van Levvel op werkterrein
©Jan Wessels
Asfalteringswerkzaamheden
©Jan Wessels
Asfalteringswerkzaamheden
Damwanden liggen klaar op ponton
@Jan Wessels
©Jan Wessels
©Jan Wessels

Zand t.b.v. werkterrein Vismigratierivier

@Jan Wessels
Inzet van amfibikranen bij Kornwerderzand
@Jan Wessels
Inzet van amfibi moeraskranen bij Kornwerderzand
@Jan Wessels
@Jan Wessels

Kornwerderzand – Friese kust – Nieuwe bekleding Waddenzee zijde met Quattroblocks

Quattroblocks
De dijkversteviging tussen Friese kust en Kornwerderzand
De dijk tussen de Friese kust en Kornwerderzand. Het nieuwe fietspad is daarop al zichtbaar.
De dijk tussen de Friese kust en Kornwerderzand met daarop de quattroblocks en het nieuwe fietspad zichtbaar.
@Jan Wessels
De Quattroblocks
@Jan Wessels
Plaatsen van de nieuwe bekleding
@Jan Wessels
Plaatsen van de nieuwe bekleding @Jan Wessels
@Jan Wessels
@Jan Wessels
@Jan Wessels

De Oever – Bouw gemaal

Archeologisch veldonderzoek
@Jan Wessels
Boren/aanbrengen van groutankers
@Jan Wessels
Ontgraven van de bouwkuip
Werkzaamheden met de boorkraan
@Jan Wessels
Plaatsen van damwanden
@Jan Wessels
@Jan Wessels
@Jan Wessels

Den Oever Renovatie spuisluizen

@Jan Wessels
Storten van onderwaterbeton
@Jan Wessels
Baggerwerkzaamheden voor de bodembescherming
@Jan Wessels
@Jan Wessels

Den Oever – Renovatie dammen

@Jan Wessels
Renovatie bij Dam 15
@Jan Wessels
Renovatie bij dam 15
@Jan Wessels
Versterking van ‘de banaan’
@Jan Wessels
@Jan Wessels
@Jan Wessels

Harlingen – Fabriek Levvel Blocks

Levvel blocks liggen klaar voor transport naar de Afsluitdijk
Aanleg insteekhaven
Mal voor productie Levvel blocks
Opslagsilo’s met grondstoffen
Portaalkraan
© Foto Hoge Hoorden/ Jacob van Essen Gedeputeerd Avine Fokkens van provincie Fryslân ,
© Foto Hoge Hoorden/ Jacob van Essen Gedeputeerde Avine Fokkens van provincie Fryslân

Luchtfoto's medio september 2019