Waterbeheer

Het IJsselmeer is na de aanleg van de Afsluitdijk een gebied met zoet water geworden, dat gevoed wordt door de IJssel. Deze grote voorraad van zoet water is een belangrijke bron voor drinkwater en water voor de landbouw. Grote delen van de provincie Noord-Holland halen hun drinkwater uit het IJsselmeer. En water voor de landbouw wordt in de zomer via sluizen en kanalen naar alle noordelijke provincies gebracht.

Waterbeheer
Vergroten waterafvoer
In uitvoering Pijl
Ontdek de andere thema’s van De Afsluitdijk
Economie Energie Natuur Veiligheid