Spui- en pompcomplex bij Den Oever. Je ziet gras en daar achter de witte spui- en pompcomplex.
Spui- en pompcomplex bij Den Oever. Je ziet gras en daar achter de witte spui- en pompcomplex.

Vergroten waterafvoer

In uitvoering
Om meer water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee, versterken we de bestaande spuisluizen en bouwen we twee extra spuisluizen en een gemaal. De energie die de spuisluizen en pompen gebruiken, wordt duurzaam opgewekt met zonne-energie op en rond de Afsluitdijk.

Waarom

Als de Waddenzee lager staat dan het IJsselmeer, voeren we met spuisluizen in de Afsluitdijk overtollig water uit het IJsselmeer af (spuien). Door de stijging van de zeespiegel kunnen we minder spuien. Daarnaast neemt de aanvoer van water uit rivieren en omliggende gebieden naar het IJsselmeer toe. We moeten dus meer water kunnen afvoeren dan de huidige spuisluizen aankunnen.

Hoe

Extra spuisluizen

Er komen twee nieuwe spuisluizen (acht nieuwe spuikokers) in de tusseneilanden van het sluiscomplex bij Den Oever. Zo kunnen we meer water uit het IJsselmeer afvoeren naar de Waddenzee.

Gemaal

Bij hoogwater op de Waddenzee en bij een harde noordwestenwind kunnen we de spuisluizen niet gebruiken. Om dan toch water af te kunnen voeren, bouwen we het grootste gemaal van Europa in Den Oever. Het gemaal bestaat uit twee pompgroepen met ieder drie (mega)pompen. Daarmee kunnen we tegen de zwaartekracht in werken. Bij alle weersomstandigheden kunnen we dan grote hoeveelheden water afvoeren: de pompen hebben samen een capaciteit van 275 m3 water per seconde. Het gemaal is visvriendelijk en energiezuinig. Zo zal de energie die de spuisluizen en de omvangrijke nieuwe pompen bij Den Oever gebruiken, worden opgewekt met zonne-energie op en rond de Afsluitdijk. Om het energieverbruik nog verder te beperken, is het uitgangspunt: ‘We spuien als het kan en pompen alleen als het moet.’

Versterken bestaande spuisluizen

Momenteel onderzoekt Rijkswaterstaat welke oplossing voor de bestaande spuisluizen geschikt kan zijn. Lees meer > Bestaande spuisluizen terug naar de ontwerptafel.

Animatie van de bouw van het gemaal

Wanneer

De werkzaamheden aan de spuisluizen en het gemaal zijn gestart in 2019.