hinder-op-de-afsluitdijk-banner
hinder-op-de-afsluitdijk-banner

Hinder op en rond de Afsluitdijk

Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk werken aan de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk, zodat Nederland ook in de toekomst beschermd is tegen water. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor vaar- en weggebruikers. Door de werkzaamheden moet je rekening houden met extra reistijd. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de geplande werkzaamheden en geven we je tips voor een reis over de Afsluitdijk.

Algemene hinderinformatie

Werkzaamheden oktober 2022-2023

In het najaar 2022 en in het voorjaar 2023 werkt bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel en Invesis) op diverse locaties op de Afsluitdijk. Door werkzaamheden aan de pompgemalen, nieuwe spuisluizen en de A7 is maar van één van de twee rijstroken per richting ter hoogte van Den Oever beschikbaar. Daarnaast zijn er vanwege de bouw van de nieuwe keersluis bij Kornwerderzand en de uitgebreide testen van de nieuwe keersluis bij Den Oever (halve) vaarwegstremmingen voor scheepvaart.

Een plattegrond van de Afsluitdijk waarop werkzaamheden staan uitgelicht die in het najaar 2022 en in het voorjaar 2023 voor hinder en vertraging zorgen. Voor weggebruikers betreft het hinder rondom Den Oever en tussen Kornwerderzand en Zurich. Voor scheepvaart betreft het hinder bij de Stevinsluis en de Lorentzsluizen.
Een plattegrond van de Afsluitdijk waarop is aangegeven op welke trajecten in het najaar 2022 en in het voorjaar 2023 werkzaamheden zijn die zorgen voor
hinder voor weggebruikers en scheepvaart.

Bereid je reis goed voor, vermijd indien mogelijk de drukke momenten en houd rekening met langere reistijd. Check de actuele hindertabel voor een uitgebreid overzicht van afsluitingen, stremmingen en of omleidingen. Wil je tips over wegverkeer of scheepvaart, klik dan op de desbetreffende pagina.

Nachtafsluitingen

Soms is het nodig de Afsluitdijk te sluiten voor specifieke werkzaamheden in de nacht, om zo te zorgen voor betere doorstroming van verkeer overdag. Rijkswaterstaat kijkt bij alle werkzaamheden hoe de hinder zoveel mogelijk beperkt kan worden. Bijvoorbeeld door het werken vanaf het water. Om de doorstroming van verkeer gedurende de dag te verbeteren, past Rijkswaterstaat nachtafsluitingen toe. Hierdoor zijn er overdag minder momenten waarop het verkeer stil komt te staan door zogenoemde verkeersstops. Daarnaast is een afsluiting van de A7 bij bepaalde werkzaamheden veiliger voor zowel weggebruikers als het werkverkeer. Houd altijd de hindertabel in de gaten (via tabmenu links).

Hinder en stremmingen Lorentzsluizen bij Kornwerderzand

Aan de Waddenzeezijde van de bruggen van Kornwerderzand zijn we bezig met de bouw van een keersluis die het achterland straks beschermt bij extreem hoogwater. Vanwege de werkzaamheden is de oostelijke doorvaartopening van deze bruggen van zaterdag 1 oktober 2022 tot uiterlijk maandag 20 maart 2023 afgesloten. De westelijke doorvaartopening is in deze periode beschikbaar voor de scheepvaart. In maart 2023 zijn de Lorentzsluizen enkele dagen volledige gestremd vanwege het inhijsen van de roldeur van de nieuwe keersluis. Naar verwachting vindt dit plaats op 8, 9 en 10 maart. In geval van windkracht 5 of hoger worden de geplande werkzaamheden verplaatst naar 21, 22 en 23 maart.

Actuele hindertabel

Werkzaamheden en hinder

Verkeer wordt steeds op andere delen van de weg over 1 rijbaan geleid, per rijrichting is hier steeds 1 rijstrook beschikbaar.

Er worden o.a. twee gemalen en nieuwe spuisluizen gebouwd. De bestaande spuicomplexen worden gerenoveerd. Ook wordt de A7 aangepakt en een Vismigratierivier aangelegd.

Verzorgingsplaats Vlietermonument Waddenzeezijde afgesloten voor wegverkeer

In verband met de vernieuwing van de A7 rondom het Vlietermonument zijn de parkeerplaatsen aan de noordzijde niet bereikbaar.

Verzorgingsplaats Vlietermonument IJsselmeerzijde afgesloten voor wegverkeer

In verband met de vernieuwing van de A7 rondom het Vlietermonument zijn de parkeerplaatsen aan de zuidzijde voorlopig niet bereikbaar.

1 rijstrook per rijrichting bij Kornwerderzand

Vanwege werkzaamheden aan de doorgang van de Vismigratierivier en aan de dijk ter hoogte van Kornwerderzand, wordt het verkeer hier over 1 rijbaan geleid. Per rijrichting is er 1 rijstrook beschikbaar.

Parallelweg IJsselmeerzijde afgesloten voor verkeer (Zurich-Kornwerderzand)

De noordelijke parallelweg is afgesloten voor het verkeer vanwege diverse werkzaamheden aan de dijk en de asfaltering van de weg. Weggebruikers richting Noord-Holland worden omgeleid via de zuidelijke parallelweg. Extra reistijd bedraagt circa 2 minuten.

Deze tabel laat alleen de hinder zien óp de Afsluitdijk. Check altijd voor vertrek je route op VanAnaarBeter.nl of vaarweginformatie.nl of bel voor actuele informatie naar 0800- 6040.

Vluchthaven Breezanddijk afgesloten

19 augustus 2019 – 2023

In verband met het inrichten van een werkterrein van Levvel is het terrein aan de Waddenzeezijde afgesloten. De vluchthaven blijft beschikbaar voor schepen in nood en bij calamiteiten.

Gedeeltelijke stremming bruggen Lorentzsluizen Kornwerderzand

1 oktober 2022- 20 maart 2023 (uiterlijk)

Ivm de bouw van een nieuwe stormvloedkering aan de Waddenzeezijde van de bruggen van het sluiscomplex. De oorstelijke doorvaart is gestremd. De westelijke doorvaart is wel beschikbaar. Noord en zuidgaande vaart moeten om de beurt de bruggen passeren waardoor er vertraging kan ontstaan.

Nachtstremming Stevinsluis Den oever

22 februari 2023 – 23 februari 2023

Omdat alle systemen van de nieuw gebouwde keersluis in zijn geheel worden getest, is de Stevinsluis van 22.00 tot 02.00 uur volledig gestremd. Vaarweggebruikers kunnen omvaren via de Lorentzsluizen.

Deze tabel laat alleen de hinder zien óp de Afsluitdijk. Check altijd voor vertrek je route op VanAnaarBeter.nl of vaarweginformatie.nl of bel voor actuele informatie naar 0800- 6040.

Fietspad Afsluitdijk afgesloten, gratis fietsbus ingezet

1 april 2019- eind 2025

Tijdens de werkzaamheden aan de Afsluitdijk is veilig fietsen en wandelen op de Afsluitdijk niet mogelijk. Lees hier over alternatief vervoer.

Dagrecreatieterrein Kornwerderzand afgesloten

1 februari 2019 – 2023

Voor de inrichting van een werkterrein bij Kornwerderzand is het dagrecreatieterrein (de zogenoemde camperplaatsen) afgesloten.

Vluchthaven Breezanddijk afgesloten

19 augustus 2019 – 2023

In verband met het inrichten van een werkterrein van Levvel is het terrein aan de Waddenzeezijde afgesloten. De vluchthaven blijft beschikbaar voor schepen in nood en bij calamiteiten.

Verzorgingsplaats Vlietermonument Waddenzeezijde afgesloten voor wegverkeer

22 maart 2022 – ntb

In verband met de vernieuwing van de A7 rondom het Vlietermonument zijn de parkeerplaatsen aan de noordzijde niet bereikbaar.

Verzorgingsplaats Vlietermonument IJsselmeerzijde afgesloten voor wegverkeer

6 april 2022 – n.t.b.

In verband met de vernieuwing van de A7 rondom het Vlietermonument zijn de parkeerplaatsen aan de zuidzijde voorlopig niet bereikbaar.

Parallelweg IJsselmeerzijde afgesloten voor verkeer (Zurich-Kornwerderzand)

28 februari 2023 – december 2023

De noordelijke parallelweg is afgesloten voor het verkeer vanwege diverse werkzaamheden aan de dijk en de asfaltering van de weg. Weggebruikers richting Noord-Holland worden omgeleid via de zuidelijke parallelweg. Extra reistijd bedraagt circa 2 minuten.

Deze tabel laat alleen de hinder zien óp de Afsluitdijk. Check altijd voor vertrek je route op VanAnaarBeter.nl of vaarweginformatie.nl of bel voor actuele informatie naar 0800- 6040.

Bekijk alle geplande werkzaamheden

Van A naar Beter

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden

Ontvang updates

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de geplande werkzaamheden die mogelijk hinder veroorzaken op de A7? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief voor weggebruikers. Voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de projecten op en rondom de Afsluitdijk, kun je hier aanmelden.

Wegverkeer

Hinder

De A7 Afsluitdijk blijft tijdens de grootschalige renovatie zoveel mogelijk open voor weggebruikers. Om hinder voor weggebruikers zo veel mogelijk te beperken, worden werkzaamheden waar mogelijk vanaf het water uitgevoerd. Als er werkzaamheden op de weg moeten worden uitgevoerd, dan is er slechts 1 rijbaan (steeds op andere delen van de weg) afgesloten voor het verkeer.

Wachten voor de brug

Waarom moeten we (soms ook in de spits) wachten voor de brug op de Afsluitdijk? Bekijk de video voor meer uitleg.

Tips:

 • Plan je reis op minder drukke dagen: van maandag tot en met donderdag buiten spitstijden.
 • Check voor je vertrek de meest optimale route via VanAnaarBeter.nl. Zijn er andere opties om op je bestemming aan te komen dan via de Afsluitdijk? Bijvoorbeeld via de A6?
 • Reis je over de Afsluitdijk, reken op een langere reistijd. Op heel drukke dagen kan die extra reistijd oplopen tot een uur.
 • Luister naar de fileberichten op de radio en check Twitter @RWSVerkeersinfo, @RWS_mn en @ANWBverkeer voor actuele reisinformatie.
 • We sturen regelmatig een nieuwsbrief over de geplande werkzaamheden en de hinder die het geeft. Wil je via de mail op de hoogte blijven? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief voor weggebruikers. Voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de projecten op en rondom de Afsluitdijk, kun je hier aanmelden.
 • Wil je het Kazemattenmuseum en het Afsluitdijkdijk Wadden Center bezoeken, gebruik het navigatieadres Afsluitdijk 1c. Mochten er werkzaamheden in de omgeving plaatsvinden, dan wordt de omleidingsroute op de borden weergegeven.
 • Neem op warme dagen voldoende drinkwater mee, ook omdat de concentratie afneemt als u onvoldoende drinkt.
 • Parkeer je auto op een veilige parkeerplek als de weg nog niet is opengesteld bij een afsluiting. Aan de kant van Den Oever kan dit langs de Stontelerweg en aan de kant van Zurich bij het busstation of het Afsluitdijk Wadden Center. Wacht vooral niet op de vluchtstrook. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en een boete van €250,- euro wegens onnodig gebruik van de vluchtstrook.
Cijfers Zomer Winter
Gemiddeld aantal voertuigen per dag over de Afsluitdijk 25.000 18.000
Gemiddeld aantal voertuigen op een vrijdag over de Afsluitdijk 28.000 22.000

Feiten rondom drukte waarbij vertraging op kan lopen tot meer dan een uur
Drukste dag op de A7 Vrijdag en rond feestdagen
Drukste periode op de A7 Mei t/m september
Aantal voertuigen op het drukste moment van de dag 1600 voertuigen per uur per rijrichting
Spitstijden van de A7 Maandag t/m vrijdag 06:00 -09:00 uur
Maandag t/m vrijdag 16:00 -18:00 uur
Vrijdagen 11:00-19:00 uur

Scheepvaart

Hinder

In verband met de bouw van twee nieuwe keersluizen bij Kornwerderzand en bij Den Oever en in de toekomst ook het gedeeltelijk vervangen van de bruggen bij Den Oever, het vervangen van de bruggen bij Kornwerderzand, verruiming sluis en uitdiepen vaargeulen zullen de sluiscomplexen Lorentz en Stevin op bepaalde dagen of perioden, deels of volledig gestremd worden voor vaarweggebruikers. De stremmingen op beide sluiscomplexen vinden niet tegelijkertijd plaats, zodat vaarweggebruikers kunnen omvaren.

Nachtstremming Stevinsluis Den Oever

Nadat alle onderdelen van de nieuw gebouwde keersluis uitgebreid getest zijn, moeten alle systemen in zijn geheel getest worden. Om hinder voor de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken, vinden deze testen ’s nachts plaats. De eerst volgende test vindt op 22 februari van 22.00 tot 02.00 uur plaats. Tijdens de test is de Stevinsluis volledig gestremd, vaarweggebruikers kunnen omvaren via de Lorentzsluizen. Op vaarweginformatie.nl is de actuele situatie te volgen.

Hinder en stremmingen Lorentzsluizen bij Kornwerderzand

Aan de Waddenzeezijde van de bruggen van Kornwerderzand zijn we bezig met de bouw van een keersluis die het achterland straks beschermt bij extreem hoogwater. Vanwege de werkzaamheden is de oostelijke doorvaartopening van deze bruggen van zaterdag 1 oktober 2022 tot uiterlijk maandag 20 maart 2023 afgesloten. De westelijke doorvaartopening is in deze periode beschikbaar voor de scheepvaart. In maart 2023 zijn de Lorentzsluizen enkele dagen volledige gestremd vanwege het inhijsen van de roldeur van de nieuwe keersluis. Naar verwachting vindt dit plaats op 8, 9 en 10 maart. In geval van windkracht 5 of hoger worden de geplande werkzaamheden verplaatst naar 21, 22 en 23 maart.

Tips:

 • Plan het moment waarop je door de sluizen en bruggen van Kornwerderzand gaat op minder drukke dagen en tijden: van maandag tot en met donderdag buiten spitstijden.
 • Kijk of je je route kunt aanpassen, door bijvoorbeeld via de Stevinsluis (Den Oever) of binnendoor Fryslân te varen. Let op: ook daar is af en toe hinder. Bereid je reis goed voor.
 • Als je moet wachten op hoogwater, kijk of je buiten de spitstijden door de bruggen kunt varen.
 • Vaar zo vlot mogelijk door tussen schutsluis en bruggen, zodat de bruggen zo kort mogelijk open hoeven te blijven.
 • Volg de aanwijzingen van de sluismeester en de stewards vlot op.
 • Kijk hier naar de actuele beschikbaarheid van de sluizen en bruggen. Ook via Twitter delen we actuele informatie. Luister voor actuele bijzonderheden bij de bruggen en sluizen van de Afsluitdijk de kanalen VHF1 (IJsselmeer) en VHF4 (Waddenzee) uit.
 • We sturen regelmatig een nieuwsbrief. Wil je via de mail op de hoogte blijven? Voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de projecten op en rondom de Afsluitdijk, kun je hier aanmelden.
Cijfers Zomer Winter
Gemiddeld aantal vaartuigen per dag door de Lorentzsluis 260 (35 beroepsvaart en 225 recreatievaart) 16 (12 beroepsvaart en 4 recreatievaart)
Gemiddeld aantal vaartuigen per dag door de Stevinsluis 130 (15 beroepsvaart en 115 recreatievaart) 3 (3 beroepsvaart)
Feiten
Openingstijden bruggen uitsluitend voor beroepsvaart (pleziervaart mag wel meeliften bij een brugopening) Op werkdagen:
07:00 – 09:00 uur
16:00 – 18:00 uur

Fietsers en wandelaars

Hinder

Tijdens de werkzaamheden aan de Afsluitdijk is veilig fietsen en wandelen op de Afsluitdijk niet mogelijk. De fietsbruggen over de spuicomplexen bij Den Oever en Kornwerderzand zijn verwijderd en vanwege de beperkte ruimte op de Afsluitdijk zijn de fietspaden vaak nodig voor bouwverkeer. De fietspaden zijn dan ook afgesloten. Daarom bieden we fietsers en wandelaars gratis vervoer over de Afsluitdijk met de fietsbus. De haltes bij Den Oever, Breezanddijk en Kornwerderzand zijn makkelijk te vinden dankzij de roze fietsborden.

Tips:

 • Kijk op de Fietsbus-pagina op deze website voor meer informatie, zoals de geldende dienstregeling en de toegestane afmetingen.
 • De dienstregeling van Arriva bus 350 kan vanwege de werkzaamheden op de Afsluitdijk tijdelijk wijzigen. Check voor je vertrek de reisplanner.
 • Heb je aanvullende vraag over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk door te bellen naar 0800-6040 of door te mailen naar loket@deafsluitdijk.nl.
 • We sturen regelmatig een nieuwsbrief. Wil je via de mail op de hoogte blijven? Voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de projecten op en rondom de Afsluitdijk, kun je hier aanmelden.

Meest gestelde vragen over hinder

Wellicht heb je een vraag die al eerder gesteld is aan ons; dan vind je deze hieronder.

Waarom is het juist in de zomer zo druk op de Afsluitdijk?
In de zomer is er meer recreatieverkeer dat richting de provincies en de eilanden afreist. In combinatie met wegwerkzaamheden en brugopeningen, kunnen er sneller files ontstaan.

Waarom zijn de bruggen zo vaak open? (Waarom staan we zo vaak stil voor de bruggen?)
Bekijk onderstaande video, deze geeft antwoord op deze vraag.

Bruggen in de A7

Waarom moet je zo vaak wachten bij de bruggen in de A7? In deze video leggen we uit hoe we met iedereen rekening proberen te houden bij de openingen van de bruggen.

Waarom worden de bruggen niet altijd geopend voor recreatieverkeer?
Voor pleziervaart geldt dat de brug niet geopend zal worden tijdens de spits, tenzij een plezierjacht mee kan liften met beroepsvaart. De brug helemaal dicht laten tijdens de spitsuren kan gewoonweg niet vanwege het tij, omdat beroepsvaart in veel gevallen hoogwater en stroming nodig heeft om de Waddenzee te passeren. Als ze niet op tijd door de bruggen kunnen, is het mogelijk dat ze ergens vastlopen op de Waddenzee. Dat levert uiteraard gevaarlijke situaties op. Schepen moeten dan tot het volgend tij wachten voordat ze verder kunnen; dat betekent voor hen een extra wachttijd van meer dan 6 uur.
Bekijk ook bovenstaande video.

Kunnen brede voertuigen ook over de Afsluitdijk rijden tijdens de werkzaamheden?
Op de Afsluitdijk geldt de komende jaren een breedtebeperking voor voertuigen breder dan 3,00 m. Gewone vrachtwagens kunnen daarmee gewoon over de Afsluitdijk rijden.
Voertuigen die, inclusief lading, breder zijn dan 3,00 m, moeten via een andere route rijden.
We treffen deze maatregel omdat er bij de spuisluizen gedurende het hele project extra verkeersmaatregelen gelden. De weg is hierdoor zo smal, dat het niet veilig is om hier met voertuigen breder dan 3,00 m. te rijden. Als we momenten hebben dat dit wel mogelijk is, communiceren we dit met de brancheorganisaties en RDW.

Wat kan ik doen als de wegafsluiting wat langer duurt terwijl ik op de A7 Afsluitdijk aankom rijden?
In sommige situaties kan het voorkomen dat de A7 Afsluitdijk nog dicht is, terwijl jij al via de A7 komt aanrijden. Dit kan zijn omdat het werk wat uitloopt of misschien ben je net iets te vroeg voor het moment dat we de weg weer openstellen. In deze situaties kun je het beste gebruik maken van de afrit en daar een veilige parkeerplek zoeken om te wachten totdat de A7 Afsluitdijk weer open is. Aan de kant van Den Oever kan dit bijvoorbeeld langs de Stontelerweg en aan de kant van Zurich kan dit bij de parkeerplaats bij het busstation of bij het Afsluitdijk Wadden Center. Wacht vooral niet op de vluchtstrook. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en een boete van €250,- wegens onnodig gebruik van de vluchtstrook.

Wanneer zijn de werkzaamheden aan de Afsluitdijk afgerond?
De werkzaamheden die door bouwconsortium Levvel worden uitgevoerd zullen naar verwachting in 2025 worden afgerond. Met name de bouw van de nieuwe spuisluizen en de pompgemalen vindt tot die tijd plaats. Veel andere deelprojecten, waaronder de versterking van de dijk en de bouw van de keersluizen, zijn in 2022 of 2023 gereed.

Hoe lang gaat het nog duren voordat het fietspad weer echt helemaal open gaat?
Tot eind 2025 is het fietspad op de Afsluitdijk niet in zijn geheel te fietsen. De mogelijkheden om delen van het fiets- en wandelpad in de komende jaren open te stellen wordt momenteel onderzocht.

Overige vragen?
Heb je andere vraag over de werkzaamheden of hinder? Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk door te bellen naar 0800-6040 of door te mailen naar loket@deafsluitdijk.nl.