hinder-op-de-afsluitdijk-banner
hinder-op-de-afsluitdijk-banner

Hinder op en rond de Afsluitdijk

Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk werken aan de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk, zodat Nederland ook in de toekomst beschermd is tegen water. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor vaar- en weggebruikers. Door de werkzaamheden moet je rekening houden met extra reistijd. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de geplande werkzaamheden en geven we je tips voor een reis over de Afsluitdijk.

Algemene hinderinformatie

Grote drukte verwacht tijdens recreatieseizoen 2022

In de zomerperiode vinden veel werkzaamheden van bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel en Invesis) tegelijkertijd plaats. Door werkzaamheden aan de pompgemalen, nieuwe spuisluizen en de A7 is maar van één van de twee rijstroken per richting beschikbaar. Daarnaast passeren naast de beroepsvaart ook veel pleziervaartuigen de sluizen. Door de brugdraaiingen in combinatie met de beschikbaarheid van één rijstrook per richting ontstaan langere files. Rijkswaterstaat beperkt de hinder zoveel mogelijk door het inzetten van maatregelen, alleen is door de hierboven genoemde combinatie: werkzaamheden en zomerse drukte (meer auto’s en meer brugdraaiingen door recreatievaart) de hinder in de zomer extra groot. Het advies is daarom: bereid je reis goed, vermijd drukke momenten en houd rekening met langere wachttijden met name bij de bruggen bij Kornwerderzand.

Meer informatie over de verwachte drukte:

 • Lees hier het bericht voor weggebruikers
 • Lees hier het bericht voor vaarweggebruikers
kaartje met daarop aangegeven waar de meeste hinder wordt verwacht
Bovenaanzicht van de Afsluitdijk die laat zien waar met name wordt gewerkt tijdens het recreatieseizoen van 2022: Ter hoogte van Den Oever, tussen Den Oever en het Monument en tussen Kornwerderzand en Zurich.

Nachtafsluiting zorgt voor betere doorstroming gedurende de dag

Rijkswaterstaat kijkt bij alle werkzaamheden hoe de hinder zoveel mogelijk beperkt kan worden. Er worden al veel maatregelen genomen om de hinder voor het wegverkeer te beperken, zoals het uitvoeren van de werkzaamheden vanaf het water. Om de doorstroming gedurende de dag te verbeteren, past Rijkswaterstaat nachtafsluitingen toe. Hierdoor zijn er overdag minder momenten waarop het verkeer stil komt te staan door zogenoemde verkeersstops. Daarnaast is een afsluiting van de A7 bij bepaalde werkzaamheden veiliger voor zowel weggebruikers als het werkverkeer.

Actuele hindertabel

Werkzaamheden en hinder

Verkeer wordt steeds op andere delen van de weg over 1 rijbaan geleid, per rijrichting is hier steeds 1 rijstrook beschikbaar.

Er worden o.a. twee gemalen en nieuwe spuisluizen gebouwd. De bestaande spuicomplexen worden gerenoveerd. Ook wordt de A7 aangepakt en een Vismigratierivier aangelegd.

Verzorgingsplaats Vlietermonument Waddenzeezijde afgesloten voor wegverkeer

In verband met de vernieuwing van de A7 rondom het Vlietermonument zijn de parkeerplaatsen aan de noordzijde voorlopig niet bereikbaar.

Verzorgingsplaats Vlietermonument IJsselmeerzijde afgesloten voor wegverkeer

In verband met de vernieuwing van de A7 rondom het Vlietermonument zijn de parkeerplaatsen aan de zuidzijde voorlopig niet bereikbaar.

Afrit Kornwerderzand vanuit Friesland en toerit Kornwerderzand naar Noord-Holland afgesloten voor verkeer

Bij Kornwerderzand wordt het wegdek van de A7 verbeterd. Weggebruikers vanuit Friesland richting Kornwerderzand kunnen gebruik maken van afrit Zurich om via de zuidelijke parallelweg Kornwerderzand te bereiken (extra reistijd ca 2 min.). Weggebruikers richting Noord-Holland worden omgeleid via de A7 richting Zurich (extra reistijd ca 5 min.).

Toerit Kornwerderzand naar Friesland afgesloten

In verband met de werkzaamheden ter verbetering van het wegdek A7 worden weggebruikers richting Friesland omgeleid via de zuidelijke Parallelweg (extra reistijd ca 2 min.).

Afsluiting zuidelijke parallelweg bij Kornwerderzand

Om de bovenlaag van het asfalt te vernieuwen is de zuidelijke parallelweg Kornwerderzand afgesloten voor het verkeer. Weggebruikers vanuit Kornwerderzand richting Friesland worden omgeleid via de noordelijke parallelweg (extra reistijd bedraagt circa 3 minuten).

Afsluiting Kapitein Boers viaduct Kornwerderzand

Het viaduct bij Kornwerderzand is afgesloten voor het verkeer vanwege werkzaamheden ter verbetering van het wegdek. Weggebruikers vanuit Kornwerderzand richting Friesland worden omgeleid via de zuidelijke parallelweg (extra reistijd bedraagt circa 5 minuten). Weggebruikers vanuit Kornwerderzand naar Noord-Holland rijden om via de zuidelijke parallelweg en knooppunt Zurich.

Afsluiting lokale wegen bij Breezanddijk

Om de lokale wegen rondom het benzinestation van nieuw asfalt te voorzien, is de kruising naast het station afgesloten voor het verkeer. Het pompstation is alleen te bereiken vanaf de snelweg, komende vanaf Noord-Holland. Weggebruikers vanuit Breezanddijk richting Friesland worden omgeleid via Den Oever (extra reistijd bedraagt circa 20 minuten).

Nachtafsluiting A7 tussen Den Oever en Zurich (beide richtingen)

In verband met diverse werkzaamheden waaronder het plaatsen van een loopbrug ter hoogte van het Vlietermonument is de A7 afgesloten voor wegverkeer tussen Zurich en Den Oever in beide richtingen.

Nachtafsluiting A7 tussen Den Oever en Zurich (beide richtingen)

In verband met diverse werkzaamheden is de A7 tussen Den Oever en Zurich in beide richtingen gesloten. Mocht de nieuwe loopbrug ter hoogte van het Vlietermonument vanwege ongunstige weersomstandigheden op 21 oktober niet plaats kunnen vinden, dan vinden deze werkzaamheden in de nacht van 28 oktober plaats.

Sluiskolkkade Den Oever en botenhelling/trailerhelling Zuiderhaven afgesloten

Vanwege de dijkverhoging bij de voorhaven van Den Oever zijn de sluiskolkkade en botenhelling/trailerhelling Zuiderhaven afgesloten. Voor het in- en uit het water laten van boten kan gebruik worden gemaakt van de openbare botenhelling/trailerhelling in de haven van Oude Zeug (Noorderdijkweg Wieringerwerf).

Deze tabel laat alleen de hinder zien óp de Afsluitdijk. Check altijd voor vertrek je route op VanAnaarBeter.nl of vaarweginformatie.nl of bel voor actuele informatie naar 0800- 6040.

Vluchthaven Breezanddijk afgesloten

19 augustus 2019 – 2022

In verband met het inrichten van een werkterrein van Levvel is het terrein aan de Waddenzeezijde afgesloten. De vluchthaven blijft beschikbaar voor schepen in nood en bij calamiteiten.

Gedeeltelijke stremming bruggen Lorentzsluizen Kornwerderzand

1 oktober 2022 – februari 2023

In verband met de bouw van een nieuwe stormvloedkering aan de Waddenzeezijde van de bruggen van het sluiscomplex. De oostelijke doorvaart is gestremd, de westelijke doorvaart is beschikbaar voor de scheepvaart.  Het scheepvaartverkeer zal enige vertraging ondervinden, omdat de noord- en zuidgaande vaart alleen om de beurt de bruggen kunnen passeren.

Stremming alle scheepvaart Lorentzsluizen Kornwerderzand

Nader te bepalen data in 2023

In verband met de bouw van een nieuwe stormvloedkering aan de Waddenzeezijde van de bruggen van het sluiscomplex zal het gehele sluiscomplex gedurende een periode van 2 dagen èn een periode van 7 dagen volledig gestremd zijn voor alle scheepvaartverkeer. Exacte data volgen. U kunt tijdens deze perioden omvaren via de Stevinsluizen Den Oever.

Nachtelijke stremming Stevinsluis Den Oever

Diverse data en tijden vanaf 13 juli 2022

Op diverse nachten tijdens laagwater vinden testen plaats aan de nieuwe deuren van de keersluis. Scheepvaart kan tijdens de stremming omvaren via Lorentzsluizen Kornwerderzand.
13 juli 01.00 uur – 05.00 uur
14 juli 02.00 uur – 06.00 uur
28 juli 01.30 uur – 05.30 uur
29 juli 02.00 uur – 06.00 uur

Stremming Stevinsluis Den oever

12 t/m 14 september 2022, dagelijks van 08.00 – 17.00 uur

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het afhangen van de sluisdeuren. De Stevinsluis is van 12 tot en met 14 september, dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur gestremd voor scheepvaart. Scheepvaart kan gebruikmaken van de Lorentzsluizen Kornwerderzand.

Stremming grote kolk Lorentzsluis Kornwerderzand

19 t/m 21 september 2022, dagelijks van 08.00 – 17.00 uur

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder inspecties en het afhangen van de schutsluisdeuren. De grote kolk is op 19, 20 en 21 september dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur gestremd voor scheepvaart. Scheepvaart kan gebruikmaken van de kleine kolk of omvaren via de Stevinsluis Den Oever.

Stremming kleine kolk Lorentzsluis Kornwerderzand

22 t/m 23 september 2022, dagelijks van 08.00 – 17.00 uur

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder inspecties en het afhangen van de schutsluisdeuren. De kleine kolk is op 22 en 23 september dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur gestremd voor scheepvaart. Scheepvaart kan gebruikmaken van de grote kolk.

Nachtelijke stremming Stevinsluis Den Oever

diverse data tussen 1 augustus en 11 augustus 2022

Tijdens laag óf hoogwater vinden testen plaats aan de deuren van de keersluis. Scheepvaart vaart om via Lorentzsluizen Kornwerderzand. 1 aug 22.00-2.00 u *, 3 aug 23.00-3.00 u *, 6 aug 0.00-4.00 u *, 8 aug 22.00-2.00 u, 9 aug 23.30-3.30 u, 11 aug 1.00-5.00 u (*Op deze data testen tijdens hoogwater.)

Nachtelijke stremming Stevinsluis Den Oever (2)

diverse data tussen 15 augustus 2022 – 31 augustus 2022

Tijdens laag óf hoogwater vinden testen plaats aan de deuren van de keersluis. Scheepvaart kan omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. 15 aug 23.00-03.00 u *, 16 aug 23.30-03.30 u *, 18 aug 00.00-04.00 u *, 30 aug 03.00-06.00 u, 31 aug 04.00-06.00 u (*Op deze data testen tijdens hoogwater)

Nachtelijke stremming Stevinsluis Den Oever (3)

diverse data en tijden tussen 1 en 24 september 2022

Tijdens laagwater vinden testen plaats aan de nieuwe deuren. Scheepvaart vaart om via Lorentzsluizen Kornwerderzand. 1 sept 04.00-06.00 u, 7 sept 23.00–03.00 u, 9 sept 00.30 –04.30 u, 10 sept 01.30–05.30 u, 21 sept 22.30–02.30 u, 23 sept 00.00–04.00 u, 24 sept 01.30–05.30 u

Deze tabel laat alleen de hinder zien óp de Afsluitdijk. Check altijd voor vertrek je route op VanAnaarBeter.nl of vaarweginformatie.nl of bel voor actuele informatie naar 0800- 6040.

Fietspad Afsluitdijk afgesloten, gratis fietsbus ingezet

1 april 2019- eind 2025

Tijdens de werkzaamheden aan de Afsluitdijk is veilig fietsen en wandelen op de Afsluitdijk niet mogelijk. Lees hier over alternatief vervoer.

Dagrecreatieterrein Kornwerderzand afgesloten

1 februari 2019 – 2023

Voor de inrichting van een werkterrein bij Kornwerderzand is het dagrecreatieterrein (de zogenoemde camperplaatsen) afgesloten.

Vluchthaven Breezanddijk afgesloten

19 augustus 2019 – 2022

In verband met het inrichten van een werkterrein van Levvel is het terrein aan de Waddenzeezijde afgesloten. De vluchthaven blijft beschikbaar voor schepen in nood en bij calamiteiten.

Verzorgingsplaats Vlietermonument Waddenzeezijde afgesloten voor wegverkeer

22 maart 2022 – n.t.b.

In verband met de vernieuwing van de A7 rondom het Vlietermonument zijn de parkeerplaatsen aan de noordzijde voorlopig niet bereikbaar.

Verzorgingsplaats Vlietermonument IJsselmeerzijde afgesloten voor wegverkeer

6 april 2022 – n.t.b.

In verband met de vernieuwing van de A7 rondom het Vlietermonument zijn de parkeerplaatsen aan de zuidzijde voorlopig niet bereikbaar.

Afrit Kornwerderzand vanuit Friesland en toerit Kornwerderzand naar Noord-Holland afgesloten voor verkeer

11 juni – 11 augustus 2022

Bij Kornwerderzand wordt het wegdek van de A7 verbeterd. Weggebruikers vanuit Friesland richting Kornwerderzand kunnen gebruik maken van afrit Zurich om via de zuidelijke parallelweg Kornwerderzand te bereiken (extra reistijd ca 2 min.). Weggebruikers richting Noord-Holland worden omgeleid via de A7 richting Zurich (extra reistijd ca 5 min.).

Toerit Kornwerderzand naar Friesland afgesloten

11 augustus – 23 september 2022

In verband met de werkzaamheden ter verbetering van het wegdek A7 worden weggebruikers richting Friesland omgeleid via de zuidelijke Parallelweg (extra reistijd ca 2 min.).

Sluiskolkkade Den Oever en botenhelling/trailerhelling Zuiderhaven afgesloten

8 augustus 2022 – 30 september 2022

Vanwege de dijkverhoging bij de voorhaven van Den Oever zijn de sluiskolkkade en botenhelling/trailerhelling Zuiderhaven afgesloten. Voor het in- en uit het water laten van boten kan gebruik worden gemaakt van de openbare botenhelling/trailerhelling in de haven van Oude Zeug (Noorderdijkweg Wieringerwerf).

Deze tabel laat alleen de hinder zien óp de Afsluitdijk. Check altijd voor vertrek je route op VanAnaarBeter.nl of vaarweginformatie.nl of bel voor actuele informatie naar 0800- 6040.

Bekijk alle geplande werkzaamheden

Van A naar Beter

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden

Ontvang updates

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de geplande werkzaamheden die mogelijk hinder veroorzaken op de A7? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief voor weggebruikers. Voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de projecten op en rondom de Afsluitdijk, kun je hier aanmelden.

Wegverkeer

Hinder

De A7 Afsluitdijk blijft tijdens de grootschalige renovatie zoveel mogelijk open voor weggebruikers. Om hinder voor weggebruikers zo veel mogelijk te beperken, worden werkzaamheden waar mogelijk vanaf het water uitgevoerd. Als er werkzaamheden op de weg moeten worden uitgevoerd, dan is er slechts 1 rijbaan (steeds op andere delen van de weg) afgesloten voor het verkeer.

Hinder op de Afsluitdijk

Wil jij over de Afsluitdijk reizen? Check je route en ga voorbereid op pad! Bekijk de video voor meer uitleg en tips.

Tips:

 • Plan je reis op minder drukke dagen: van maandag tot en met donderdag buiten spitstijden.
 • Check voor je vertrek de meest optimale route via VanAnaarBeter.nl. Zijn er andere opties om op je bestemming aan te komen dan via de Afsluitdijk? Bijvoorbeeld via de A6?
 • Reis je over de Afsluitdijk, reken op een langere reistijd. Op heel drukke dagen kan die extra reistijd oplopen tot een uur.
 • Luister naar de fileberichten op de radio en check Twitter @RWSVerkeersinfo, @RWS_mn en @ANWBverkeer voor actuele reisinformatie.
 • We sturen regelmatig een nieuwsbrief over de geplande werkzaamheden en de hinder die het geeft. Wil je via de mail op de hoogte blijven? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief voor weggebruikers. Voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de projecten op en rondom de Afsluitdijk, kun je hier aanmelden.
 • Wil je het Kazemattenmuseum en het Afsluitdijkdijk Wadden Center bezoeken, gebruik het navigatieadres Afsluitdijk 1c. Mochten er werkzaamheden in de omgeving plaatsvinden, dan wordt de omleidingsroute op de borden weergegeven.
 • Neem op warme dagen voldoende drinkwater mee, ook omdat de concentratie afneemt als u onvoldoende drinkt.
 • Parkeer je auto op een veilige parkeerplek als de weg nog niet is opengesteld bij een afsluiting. Aan de kant van Den Oever kan dit langs de Stontelerweg en aan de kant van Zurich bij het busstation of het Afsluitdijk Wadden Center. Wacht vooral niet op de vluchtstrook. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en een boete van €250,- euro wegens onnodig gebruik van de vluchtstrook.
Cijfers Zomer Winter
Gemiddeld aantal voertuigen per dag over de Afsluitdijk 25.000 18.000
Gemiddeld aantal voertuigen op een vrijdag over de Afsluitdijk 28.000 22.000

Feiten rondom drukte waarbij vertraging op kan lopen tot meer dan een uur
Drukste dag op de A7 Vrijdag en rond feestdagen
Drukste periode op de A7 Mei t/m september
Aantal voertuigen op het drukste moment van de dag 1600 voertuigen per uur per rijrichting
Spitstijden van de A7 06:00 -09:00 uur
16:00 -18:00 uur
Vrijdagen 11:00-19:00 uur

Scheepvaart

Hinder

In verband met de bouw van twee nieuwe keersluizen bij Kornwerderzand en bij Den Oever en in de toekomst ook het gedeeltelijk vervangen van de bruggen bij Den Oever, het vervangen van de bruggen bij Kornwerderzand, verruiming sluis en uitdiepen vaargeulen zullen de sluiscomplexen Lorentz en Stevin op bepaalde dagen of perioden, deels of volledig gestremd worden voor vaarweggebruikers. De stremmingen op beide sluiscomplexen vinden niet tegelijkertijd plaats, zodat vaarweggebruikers kunnen omvaren.

Beperkte stremming Stevinsluis Den Oever op diverse data tussen juni en november 2022

Na de bouw van de keersluis, het inhangen van de nieuwe deuren en het aanbrengen van de technische installaties, vinden de komende maanden uitgebreide testen plaats. Hiervoor is het nodig dat de nieuwe deuren een aantal keren geopend en gesloten worden. Tijdens de testmomenten is de Stevinsluis gestremd voor alle scheepvaart.

Om de hinder voor de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken, zijn de testmomenten:

 • ’s nachts tussen 22.00 en 06.00 uur;
 • met een maximale duur van 4 uur (van 2 uur vóór laagwater tot 2 uur na laagwater én op enkele keren ook tijdens hoogwater);
 • op diverse nachten tussen juni en november 2022.
  De definitieve data en tijden worden minimaal 2 weken voor aanvang in onze actuele hindertabel én op vaarweginformatie.nl aangekondigd.

Tips:

 • Plan het moment waarop je door de sluizen en bruggen van Kornwerderzand gaat op minder drukke dagen en tijden: van maandag tot en met donderdag buiten spitstijden.
 • Kijk of je je route kunt aanpassen, door bijvoorbeeld via de Stevinsluis (Den Oever) of binnendoor Fryslân te varen. Let op: ook daar is af en toe hinder. Bereid je reis goed voor.
 • Als je moet wachten op hoogwater, kijk of je buiten de spitstijden door de bruggen kunt varen.
 • Vaar zo vlot mogelijk door tussen schutsluis en bruggen, zodat de bruggen zo kort mogelijk open hoeven te blijven.
 • Volg de aanwijzingen van de sluismeester en de stewards vlot op.
 • Kijk hier naar de actuele beschikbaarheid van de sluizen en bruggen. Ook via Twitter delen we actuele informatie. Luister voor actuele bijzonderheden bij de bruggen en sluizen van de Afsluitdijk de kanalen VHF1 (IJsselmeer) en VHF4 (Waddenzee) uit.
 • We sturen regelmatig een nieuwsbrief. Wil je via de mail op de hoogte blijven? Voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de projecten op en rondom de Afsluitdijk, kun je hier aanmelden.
Cijfers Zomer Winter
Gemiddeld aantal vaartuigen per dag door de Lorentzsluis 260 (35 beroepsvaart en 225 recreatievaart) 16 (12 beroepsvaart en 4 recreatievaart)
Gemiddeld aantal vaartuigen per dag door de Stevinsluis 130 (15 beroepsvaart en 115 recreatievaart) 3 (3 beroepsvaart)
Feiten
Openingstijden bruggen uitsluitend voor beroepsvaart (pleziervaart mag wel meeliften bij een brugopening) Op werkdagen:
07:00 – 09:00 uur
16:00 – 18:00 uur

Fietsers en wandelaars

Hinder

Tijdens de werkzaamheden aan de Afsluitdijk is veilig fietsen en wandelen op de Afsluitdijk niet mogelijk. De fietsbruggen over de spuicomplexen bij Den Oever en Kornwerderzand zijn verwijderd en vanwege de beperkte ruimte op de Afsluitdijk zijn de fietspaden vaak nodig voor bouwverkeer. De fietspaden zijn dan ook afgesloten. Daarom bieden we fietsers en wandelaars gratis vervoer over de Afsluitdijk met de fietsbus. De haltes bij Den Oever, Breezanddijk en Kornwerderzand zijn makkelijk te vinden dankzij de roze fietsborden.

Tips:

 • Kijk op de Fietsbus-pagina op deze website voor meer informatie, zoals de geldende dienstregeling en de toegestane afmetingen.
 • De dienstregeling van Arriva bus 350 kan vanwege de werkzaamheden op de Afsluitdijk tijdelijk wijzigen. Check voor je vertrek de reisplanner.
 • Heb je aanvullende vraag over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk door te bellen naar 0800-6040 of door te mailen naar loket@deafsluitdijk.nl.
 • We sturen regelmatig een nieuwsbrief. Wil je via de mail op de hoogte blijven? Voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de projecten op en rondom de Afsluitdijk, kun je hier aanmelden.

Meest gestelde vragen over hinder

Wellicht heb je een vraag die al eerder gesteld is aan ons; dan vind je deze hieronder.

Waarom is het juist in de zomer zo druk op de Afsluitdijk?
In de zomer is er meer recreatieverkeer dat richting de provincies en de eilanden afreist. In combinatie met wegwerkzaamheden en brugopeningen, kunnen er sneller files ontstaan.

Waarom zijn de bruggen zo vaak open? (Waarom staan we zo vaak stil voor de bruggen?)
Bekijk onderstaande video, deze geeft antwoord op deze vraag.

Bruggen in de A7

Waarom moet je zo vaak wachten bij de bruggen in de A7? In deze video leggen we uit hoe we met iedereen rekening proberen te houden bij de openingen van de bruggen.

Waarom worden de bruggen niet altijd geopend voor recreatieverkeer?
Voor pleziervaart geldt dat de brug niet geopend zal worden tijdens de spits, tenzij een plezierjacht mee kan liften met beroepsvaart. De brug helemaal dicht laten tijdens de spitsuren kan gewoonweg niet vanwege het tij, omdat beroepsvaart in veel gevallen hoogwater en stroming nodig heeft om de Waddenzee te passeren. Als ze niet op tijd door de bruggen kunnen, is het mogelijk dat ze ergens vastlopen op de Waddenzee. Dat levert uiteraard gevaarlijke situaties op. Schepen moeten dan tot het volgend tij wachten voordat ze verder kunnen; dat betekent voor hen een extra wachttijd van meer dan 6 uur.
Bekijk ook bovenstaande video.

Kunnen brede voertuigen ook over de Afsluitdijk rijden tijdens de werkzaamheden?
Op de Afsluitdijk geldt de komende jaren een breedtebeperking voor voertuigen breder dan 3,00 m. Gewone vrachtwagens kunnen daarmee gewoon over de Afsluitdijk rijden.
Voertuigen die, inclusief lading, breder zijn dan 3,00 m, moeten via een andere route rijden.
We treffen deze maatregel omdat er bij de spuisluizen gedurende het hele project extra verkeersmaatregelen gelden. De weg is hierdoor zo smal, dat het niet veilig is om hier met voertuigen breder dan 3,00 m. te rijden. Als we momenten hebben dat dit wel mogelijk is, communiceren we dit met de brancheorganisaties en RDW.

Wat kan ik doen als de wegafsluiting wat langer duurt terwijl ik op de A7 Afsluitdijk aankom rijden?
In sommige situaties kan het voorkomen dat de A7 Afsluitdijk nog dicht is, terwijl jij al via de A7 komt aanrijden. Dit kan zijn omdat het werk wat uitloopt of misschien ben je net iets te vroeg voor het moment dat we de weg weer openstellen. In deze situaties kun je het beste gebruik maken van de afrit en daar een veilige parkeerplek zoeken om te wachten totdat de A7 Afsluitdijk weer open is. Aan de kant van Den Oever kan dit bijvoorbeeld langs de Stontelerweg en aan de kant van Zurich kan dit bij de parkeerplaats bij het busstation of bij het Afsluitdijk Wadden Center. Wacht vooral niet op de vluchtstrook. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en een boete van €250,- wegens onnodig gebruik van de vluchtstrook.

Wanneer zijn de werkzaamheden aan de Afsluitdijk afgerond?
De werkzaamheden die door bouwconsortium Levvel worden uitgevoerd zullen naar verwachting in 2025 worden afgerond. Met name de bouw van de nieuwe spuisluizen en de pompgemalen vindt tot die tijd plaats. Veel andere deelprojecten, waaronder de versterking van de dijk en de bouw van de keersluizen, zijn in 2022 of 2023 gereed.

Hoe lang gaat het nog duren voordat het fietspad weer echt helemaal open gaat?
Tot eind 2025 is het fietspad op de Afsluitdijk niet in zijn geheel te fietsen. De mogelijkheden om delen van het fiets- en wandelpad in de komende jaren open te stellen wordt momenteel onderzocht.

Overige vragen?
Heb je andere vraag over de werkzaamheden of hinder? Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk door te bellen naar 0800-6040 of door te mailen naar loket@deafsluitdijk.nl.