Hinder

Je ondervindt mogelijk hinder van de werkzaamheden op de Afsluitdijk. Op de homepagina vind je een tabel met de geplande werkzaamheden.

De komende jaren sturen we je met regelmaat een nieuwsbrief over de geplande werkzaamheden en de hinder die het geeft. Zorg ervoor dat jij deze informatie in je inbox ontvangt: Aanmelden hinder-nieuwsbrief

Actuele reisinformatie voor onderweg
Actuele reisinformatie raadpleeg je altijd via van A naar Beter. Heb je een aanvullende vraag over de werkzaamheden?
Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk door te bellen naar 0800 – 6040 of door te mailen naar loket@deafsluitdijk.nl

1 rijbaan gesloten
Vanaf 24 juni 2019 ondervindt autoverkeer hinder op de Afsluitdijk doordat 1 rijbaan (steeds op andere delen van de weg) is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de andere rijbaan, waardoor er 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar is.

Terrein vluchthaven Breezanddijk Waddenzeezijde gesloten
Levvel richt bij Breezanddijk een werkterrein in voor opslag en logistiek. Daarom is het terrein aan de noordzijde (Waddenzeekant) afgesloten vanaf 19 augustus 2019 tot en met 2022. De vluchthaven blijft beschikbaar voor schepen in nood en bij calamiteiten. De haven wordt uitgebaggerd en op diepte gebracht en het terrein wordt opgehoogd, zodat de bouwkeet en de werkplaats hoogwatervrij komen te staan. Vanaf de parallelweg komt er een extra toegangsweg naar het werkterrein voor bouwverkeer. De bestaande halte van de fietsbus wordt daarom iets verplaatst.

Dagrecreatieterrein Kornwerderzand gesloten
Aannemerscombinatie Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de versterking van de Afsluitdijk. Levvel treft voorbereidingen voor de start van de werkzaamheden waaronder het inrichten van meerdere werkterreinen. Voor de inrichting van een werkterrein bij Kornwerderzand wordt het dagrecreatieterrein (de zogenoemde camperplaatsen) afgesloten van 1 februari 2019 tot 2023 (de hele duur van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk). De aanlandsteiger/laad- en loswal is in deze periode alleen beschikbaar voor de nood- en hulpdiensten. Op het terrein is vanaf 1 februari 2019 een wegsleepregeling van kracht.

Parkeerterrein Kitesurfstrand Kornwerderzand tijdelijk gesloten
In verband met de bouw van Windpark Fryslan door Zuiderzeewind is vanaf 1 september 2019 tot eind oktober 2019 geen parkeergelegenheid bij het strand in Kornwerderzand. Volg de werkzaamheden van Windpark Fryslân via hun website en sociale media.

Scheepvaart
Op 18 en 19 november is er tussen 22:00 en 06:00 uur een stremming voor alle scheepvaart bij de Stevinsluizen in verband met plaatsing noodstroomvoorziening en onderhoud aan de brug. Scheepvaart dient om te varen via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand.
Op 20 en 21 november is het wel mogelijk om te schutten, maar dit dient wel minimaal 3 uur van tevoren te worden aangevraagd.

Op 25 en 26 november is er tussen 22:00 en 06:00 uur een stremming voor alle scheepvaart bij de Lorentzsluizen in verband met plaatsing noodstroomvoorziening en onderhoud aan de brug. Scheepvaart dient om te varen via de Stevinsluizen bij Den Oever.
Op 27 en 28 november is het wel mogelijk om te schutten, maar dit dient wel minimaal 3 uur van tevoren te worden aangevraagd.

Van 26 oktober 2020 tot en met 25 april 2021 is er een stremming voor alle scheepvaart van de Stevinsluizen bij Den Oever. Deze stremming is nodig voor de bouw van de nieuwe stormvloedkering in de voorhaven van het sluiscomplex. In dezelfde stremming vindt betoninspectie en – reparatie plaats in de sluiskolk. Scheepvaart moet omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand.

Fietspad afgesloten
Vanaf 1 april 2019 tot 1 april 2022 zijn delen van het fietspad afgesloten. Het versterken van de Afsluitdijk is een grootse klus. De veiligheid voor weggebruikers én voor de mensen die het werk uitvoeren staat voorop. Om het werk aan de kant van de Waddenzee veilig te kunnen uitvoeren sluiten we het fietspad tussen 1 april 2019 en 1 april 2022 in delen af. Dit gebeurt afwisselend tussen Den Oever-Breezanddijk en Den Oever-Kornwerderzand. Voor voetgangers en (brom)fietsers regelen we vervangend vervoer in de vorm van een fietsbus. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen tijdens de afsluiting van het fietspad kosteloos gebruik maken van een fietsbus, daarin kunnen we ook (brom)fietsen vervoeren. De bus heeft ruimte voor 30 personen en maximaal 15 fietsen. Ook bromfietsen kunnen mee (maximaal 3), maar hierdoor kunnen er wel minder fietsen mee. Klik hier voor de dienstregeling, de fietsbus, de locaties van de bushaltes en het vervoer van minder-valide voertuigen en andere speciale voertuigen.

Afsluitingen 2019

24 juni tot 1 december 2019: Afsluiting fietspad tussen Den Oever en Kornwerderzand

• Vanaf Noord-Holland: Voetgangers en (brom)fietsers kunnen met een fietsbus van Den Oever naar Kornwerderzand. Van daaruit kunnen zij weer met eigen vervoer door naar Friesland. De bus stopt voor voetgangers bij het Monument en op Breezanddijk. Hier is geen aansluiting op het fietspad.
• Vanaf Friesland: Voetgangers en (brom)fietsers kunnen met de fietsbus van Kornwerderzand naar Den Oever. De bus stopt voor voetgangers op Breezanddijk en bij het Monument.
Klik hier voor een overzicht van de afsluitingen tussen 2019 en 2022.