Verkeer op de Afsluitdijk door een open brug. Er staat een lange rij auto's en vrachtwagens bij de sluizen.
Verkeer op de Afsluitdijk door een open brug. Er staat een lange rij auto's en vrachtwagens bij de sluizen.

Hinder

Je ondervindt mogelijk hinder van de werkzaamheden op de Afsluitdijk. Op de homepagina vind je een tabel met de geplande werkzaamheden.

De komende jaren sturen we je met regelmaat een nieuwsbrief over de geplande werkzaamheden en de hinder die het geeft. Zorg ervoor dat jij deze informatie in je inbox ontvangt: Klik hier om je te aanmelden voor de hinder-nieuwsbrief

Actuele reisinformatie voor onderweg

Actuele reisinformatie raadpleeg je altijd via van A naar Beter. Heb je een aanvullende vraag over de werkzaamheden?
Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk door te bellen naar 0800 – 6040 of door te mailen naar loket@deafsluitdijk.nl

1 rijbaan gesloten

Vanaf 24 juni 2019 ondervindt autoverkeer hinder op de Afsluitdijk doordat 1 rijbaan (steeds op andere delen van de weg) is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de andere rijbaan, waardoor er 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar is.
Vanaf medio maart 2020 werkt Rijkswaterstaat aan de weg tussen het Monument en Breezanddijk (vanaf hectometer 78,8 tot 84,5). We verbreden onder meer de vluchtstrook en vervangen het wegdek. Het gedeelte op de noordelijke rijbaan (richting Noord-Holland) is inmiddels gereed. Op dit moment is de zuidelijke rijbaan (richting Friesland) over dit gedeelte afgesloten, zodat we hier de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het verkeer leiden we nu over de noordelijke rijbaan. De werkzaamheden duren tot eind juli. Vanaf augustus volgen de werkzaamheden aan het volgende gedeelte van de weg tussen Breezanddijk en Kornwerderzand. Houd rekening met langere reistijden die in de spits en in de zomerperiode kunnen oplopen tot 30 minuten.

Breedtebeperking voor exceptioneel transport

Op de Afsluitdijk geldt de komende jaren een breedtebeperking voor voertuigen breder dan 3,00 m. Gewone vrachtwagens kunnen daarmee gewoon over de Afsluitdijk rijden.
Voertuigen die, inclusief lading, breder zijn dan 3,00 m, moeten via een andere route rijden.
We treffen deze maatregel omdat er bij de spuisluizen gedurende het hele project extra verkeersmaatregelen gelden. De weg is hierdoor zo smal, dat het niet veilig is om hier met voertuigen breder dan 3,00 m. te rijden. Als we momenten hebben dat dit wel mogelijk is, communiceren we dit met de brancheorganisaties en RDW.

Terrein vluchthaven Breezanddijk Waddenzeezijde gesloten

Levvel richt bij Breezanddijk een werkterrein in voor opslag en logistiek. Daarom is het terrein aan de noordzijde (Waddenzeekant) afgesloten vanaf 19 augustus 2019 tot en met 2022. De vluchthaven blijft beschikbaar voor schepen in nood en bij calamiteiten. De haven wordt uitgebaggerd en op diepte gebracht en het terrein wordt opgehoogd, zodat de bouwkeet en de werkplaats hoogwatervrij komen te staan. Vanaf de parallelweg komt er een extra toegangsweg naar het werkterrein voor bouwverkeer. De bestaande halte van de fietsbus wordt daarom iets verplaatst.

Dagrecreatieterrein Kornwerderzand gesloten

Aannemerscombinatie Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de versterking van de Afsluitdijk. Levvel treft voorbereidingen voor de start van de werkzaamheden waaronder het inrichten van meerdere werkterreinen. Voor de inrichting van een werkterrein bij Kornwerderzand wordt het dagrecreatieterrein (de zogenoemde camperplaatsen) afgesloten van 1 februari 2019 tot 2023 (de hele duur van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk). De aanlandsteiger/laad- en loswal is in deze periode alleen beschikbaar voor de nood- en hulpdiensten. Op het terrein is vanaf 1 februari 2019 een wegsleepregeling van kracht.

Van 26 oktober 2020 tot en met 25 april 2021 is er een stremming voor alle scheepvaart van de Stevinsluizen bij Den Oever. Deze stremming is nodig voor de bouw van de nieuwe stormvloedkering in de voorhaven van het sluiscomplex. In dezelfde stremming vindt betoninspectie en – reparatie plaats in de sluiskolk. Scheepvaart moet omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand.

Fietspad afgesloten

Vanaf 1 april 2019 tot eind 2022 is het fietspad afgesloten. Het versterken van de Afsluitdijk is een grootse klus. De veiligheid voor weggebruikers én voor de mensen die het werk uitvoeren staat voorop. Om het werk aan de kant van de Waddenzee veilig te kunnen uitvoeren sluiten we het fietspad tussen 1 april 2019 en eind 2022 af.

Alternatief vervoer fietsers

Voor voetgangers en (brom)fietsers regelen we vervangend vervoer in de vorm van een fietsbus. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen tijdens de afsluiting van het fietspad kosteloos gebruik maken van een fietsbus, daarin kunnen we ook (brom)fietsen vervoeren. De bus heeft ruimte voor 30 personen en maximaal 15 fietsen. Ook bromfietsen kunnen mee (maximaal 3), maar hierdoor kunnen er wel minder fietsen mee. Klik hier voor de dienstregeling, de locaties van de bushaltes en het vervoer van minder-valide voertuigen en andere speciale voertuigen.
De fietsbus heeft een winterdienstregeling vanaf 19 oktober tot en met 1 maart 2021. Klik hier voor meer informatie over de winterdienstregeling.
Bij Breezanddijk is er alléén een bushalte als je vanaf Friesland komt.
Voor meer informatie over de bus verwijzen we je naar de fietsbuspagina. Klik hier voor de fietsbuspagina.