Dit is een impressie van de keersluis bij Den Oever.
Dit is een impressie van de keersluis bij Den Oever.

Bouwen keersluizen

In uitvoering
Om het achterland ook de komende 100 jaar te beschermen tegen extreem hoogwater, bouwen we twee volledig nieuwe keersluizen. Omdat we rekening houden met de specifieke locaties, verschillen deze van elkaar. Schepen kunnen er standaard gewoon doorvaren, maar de vaarweg komt er echt anders uit te zien.

Waarom

Bij Den Oever en Kornwerderzand bouwen we keersluizen vóór de schutsluizen. Als het waterpeil in de Waddenzee te hoog wordt, sluiten we de keersluizen. Zo beschermen we het achterland tegen extreem hoogwater. Kijk live mee met de werkzaamheden.

Hoe

Bij het Noord-Hollandse Den Oever bouwen we een keersluis direct vóór de schutsluis. De keersluis staat onder normale omstandigheden open, zodat de schepen kunnen passeren. De keersluis gaat dicht als het waterpeil in de Waddenzee te hoog wordt. De puntdeuren zijn dan binnen twee minuten gesloten.

Bij het Friese Kornwerderzand bouwen we een keersluis aan de kant van de Waddenzee van de draaibruggen. De keersluis beschermt het achterland tegen extreem hoogwater. Door de keersluis aan de zeezijde te bouwen, tasten we dit cultuurhistorische waardevolle gebied zo min mogelijk aan en hoeven we bijvoorbeeld de dam bij de woningen niet te verhogen. De opening van de keersluis is wel 53 meter breed. Dit sluit aan bij de ambitie van de regio om toegankelijk te worden voor grotere schepen door ook de schutsluizen en de bruggen te verbreden. Bovendien biedt deze breedte meer mogelijkheden voor een vlotte en veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer. Deze keersluis bestaat uit een roldeur die over een drempel in de vaarweg kan worden gereden. De roldeur is 900.000 kilogram zwaar, 56 meter breed en 12 meter hoog. Als de keersluis openstaat, is de deur niet zichtbaar. Dit komt omdat de deurkas verwerkt is in het landschap. Het sluiten van de keersluis duurt in totaal zeven minuten.

De verwachting is dat we de keersluizen een paar keer per jaar moeten sluiten. Door veranderende klimaatomstandigheden en de stijgende zeespiegel zal dit in de toekomst waarschijnlijk vaker gebeuren. Bij zeer hoge waterstanden is de doorvaart voor schepen tijdelijk afgesloten.

Wanneer

De werkzaamheden voor de bouw van de keersluizen zijn gestart in 2020.