Wij kijken uit over het water van het IJsselmeer. Aan het einde staan een paar rijen witte windmolens.
Wij kijken uit over het water van het IJsselmeer. Aan het einde staan een paar rijen witte windmolens.

Windpark Fryslân

In uitvoering
Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer, ter hoogte van de Afsluitdijk. Het park bestaat uit 89 windturbines. Zij voorzien straks 500.000 huishoudens van duurzame stroom. Windpark Fryslân is wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd.

Waarom

Windpark Fryslân levert duurzame energie voor Fryslân.
Elke turbine van Windpark Fryslân levert 4,3 megawatt (MW) op. Met in totaal 89 windturbines levert het windpark daarmee 382,7 MW op. Dat is voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens.

Natuureiland

De natuur wordt bij de bouw van Windpark Fryslân niet vergeten. Ten zuiden van de Afsluitdijk, bij Kornwerderzand, komt een natuureiland. Dit eiland wordt tijdens de bouw gebruikt als werkeiland. Meteen na de afronding van de bouw wordt het eiland doorontwikkeld tot een rust- en foerageergebied voor vissen en vogels. Het natuureiland heeft een grootte van 25 hectare onder water en 2 hectare boven water.

Hoe

Het windpark wordt gebouwd in het noordelijke deel van het IJsselmeer, op zo’n 6,5 kilometer afstand van de Friese kust. De windturbines worden in een clustervorm in het water geplaatst.

Om de stroom vanaf het windpark naar het vaste land te brengen, wordt er een stroomkabel aangelegd. Deze kabel loopt vanaf het IJsselmeer naar de Afsluitdijk, de A7 en vervolgens naar Bolsward.

De clustervormige opstelling, met midden in het windpark meer ruimte tussen de windturbines, zorgt voor een maximale energieopbrengst.

Omgevingsfonds

Twintig jaar lang wordt een deel van de opbrengsten (€720.000,-) van het windpark in een fonds gestort: het omgevingsfonds. Dit fonds wordt gebruikt om het gebied rondom het windpark mooier en aantrekkelijker te maken. Inwoners van Fryslân mogen zelf initiatieven aandragen. Het omgevingsfonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Financiële participatie

Daarnaast overweegt provincie Fryslân een deel van haar financiële deelneming na start van de productie van het windpark in de vorm van obligaties door te plaatsen naar inwoners van de provincie.

Wanneer

In 2020 leveren de eerste windturbines van het windpark naar verwachting al stroom. In 2021 is het windpark volledig operationeel.

Windpark Fryslân wordt gebouwd door Zuiderzeewind, een consortium van aannemer Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen. Na oplevering van het Windpark is Siemens gedurende 16 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

Lees meer over project Windpark Fryslân op hun website.