Wij kijken uit over het water van het IJsselmeer. Aan het einde staan een paar rijen witte windmolens.
Wij kijken uit over het water van het IJsselmeer. Aan het einde staan een paar rijen witte windmolens.

Windpark Fryslân

In uitvoering
Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer, bij Breezanddijk. Het park bestaat uit 89 windturbines. Zij kunnen straks ongeveer 500.000 huishoudens voorzien van groene stroom. Windpark Fryslân is wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd.

Waarom

Windpark Fryslân levert groene energie voor Fryslân.
Elke turbine van Windpark Fryslân levert 4,3 megawatt (MW) op. Met in totaal 89 windturbines levert het windpark daarmee 382,7 MW op. Dat is voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens.

Natuureiland

De natuur wordt bij de bouw van Windpark Fryslân niet vergeten. Ten zuiden van de Afsluitdijk, bij Kornwerderzand, legt Windpark Fryslan een eiland aan van ca 25 hectare onder water en ca 2 hectare boven water. Het eiland wordt tijdens de bouw gebruikt als werkeiland. Vanaf het moment dat de eerste windturbine draait, heeft het eiland alleen een natuurfunctie. Het natuureiland wordt een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied voor vogels met ernaast een kunstmatig rif voor vissen. Het gebied wordt beschermd tegen golven en stroming door een luwtedam van 800 meter.

Hoe

Het windpark wordt gebouwd in het noordelijke deel van het IJsselmeer, op zo’n 6,5 kilometer afstand van de Friese kust. De windturbines worden in een clustervorm in het water geplaatst.

Om de stroom vanaf het windpark naar het vaste land te brengen, wordt er een stroomkabel aangelegd. Deze kabel loopt vanaf het IJsselmeer naar de Afsluitdijk, de A7 en vervolgens naar Bolsward.

De clustervormige opstelling, met midden in het windpark meer ruimte tussen de windturbines, zorgt voor een maximale energieopbrengst.

Omgevingsfonds

Twintig jaar lang wordt een deel van de opbrengsten (€720.000,-) van het windpark in een fonds gestort: het omgevingsfonds. Dit fonds wordt gebruikt om het gebied rondom het windpark mooier en aantrekkelijker te maken. Inwoners van Fryslân mogen zelf initiatieven aandragen. Het omgevingsfonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Financiële participatie

Daarnaast overweegt provincie Fryslân een deel van haar financiële deelneming na start van de productie van het windpark in de vorm van obligaties door te plaatsen naar inwoners van de provincie.

Wanneer

In 2020 leveren de eerste windturbines van het windpark naar verwachting al stroom. In 2021 is het windpark volledig operationeel.

Windpark Fryslân wordt gebouwd door Zuiderzeewind, een consortium van aannemer Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen. Na oplevering van het Windpark is Siemens gedurende 16 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

Lees meer over project Windpark Fryslân op hun website.