Start bouw Windpark Fryslân in het IJsselmeer

Op 7 september 2020 is de bouw van Windpark Fryslân op het water gestart met het heien van de eerste van de 89 funderingspalen in de bodem van het IJsselmeer. Dit is een belangrijke mijlpaal voor dit bijzondere project dat in 2021 voor ongeveer 500.000 huishoudens groene stroom kan opleveren.

Uniek werkplatform

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer bij Breezanddijk. Vanwege de ondieptes in het IJsselmeer en de breedte van de sluizen kan er niet gewerkt worden met standaard offshore wind materieel. Hiervoor bouwde Van Oord een uniek
werkplatform, dat zo groot is als een half voetbalveld, de zogenaamde ‘Sarens Soccer Pitch’. Bovenop dit werkplatform staat een grote kraan waarmee de funderingen worden geïnstalleerd. Het werkplatform zal ook gebruikt worden voor de installatie van de windturbines.

Aannemersconsortium Zuiderzeewind werkt de komende maanden 7 dagen in de week, 24 uren per dag aan het plaatsen van de funderingen. Per dag gaan, afhankelijk van het weer, ongeveer twee funderingspalen de bodem van het IJsselmeer in. Het heien van een
funderingspaal duurt tussen de 30 en de 90 minuten. De planning is dat in januari 2021 alle funderingspalen op hun plek staan.

Maatwerk in het IJsselmeer

De windturbines van Windpark Fryslân komen in een ‘cluster’, in de vorm van een zeshoek, in het IJsselmeer te staan. Deze vorm zorgt ervoor dat de windturbines het zicht op de horizon zo min mogelijk beperken. De opbouw van het windpark gebeurt in verschillende
fases. De eerste stap is het heien en installeren van de 89 funderingspalen in het IJsselmeer. Daarna worden ondergrondse kabels getrokken tussen de funderingspalen en het transformatorstation bij Breezanddijk. In het voorjaar van 2021 start de opbouw van de
89 windturbines en in de zomer van 2021 is het windpark operationeel.

Duurzame toekomst voor Fryslân

Windpark Fryslân wordt gebouwd door aannemersconsortium Zuiderzeewind, dat bestaat uit Siemens Gamesa Renewable Energy en Van Oord Offshore Wind. Het windpark omvat 89 windturbines van 4,3 MW. Met een vermogen van 382,7 MW kan Windpark Fryslân groene stroom leveren voor ongeveer 500.000 huishoudens. Naast de 89 windturbines in het IJsselmeer komt er bij Breezanddijk een transformatorstation en bij Kornwerderzand een werk- en natuureiland. Meer informatie vind je op www.windparkfryslan.nl

Nieuwsarchief