Windpark Fryslân draait na zomer op vol vermogen

Friese windenergie voor een duurzame toekomst

Breezanddijk, 25 mei 2021 – Windpark Fryslân startte dit voorjaar met de opbouw van de 89 windturbines in het IJsselmeer. Vanwege de voorspoedige voortgang van het project in het afgelopen anderhalf jaar was de verwachting dat de opbouw van de windturbines klaar zou zijn aan het begin van komende zomer. Deze voorsprong heeft het Windpark toch niet vast kunnen houden vanwege het onstuimige weer, de complexe logistiek van het project in combinatie met het coronavirus. Aannemersconsortium Zuiderzeewind zal de installatie van de windturbines afronden in het derde kwartaal van 2021. Nadat alle windturbines zijn aangesloten, zullen ze op jaarbasis zo’n 1.500 GWh duurzame windenergie produceren. Dit komt overeen met het stroomverbruik van ongeveer 500.000 huishoudens.

Vanaf de bouw van de eerste windturbines levert Windpark Fryslân energie aan klanten van Eneco. Eneco gaat deze Friese windenergie inzetten voor particuliere klanten in Friesland én om zakelijke klanten te ondersteunen in hun duurzame ambities. Voor particulieren start later dit jaar een speciale campagne.

Realisatie van Windpark Fryslân

De opbouw van de windturbines van Windpark Fryslân is in de laatste fase van het bouwproject. De kabels tussen de windturbinefunderingen liggen op hun plek. De verbinding met hoogspanningsstation Oudehaske bij Heerenveen, twee 55 kilometer lange ondergrondse 110 kV-kabels, is inmiddels in gebruik genomen. Daarnaast is het natuureiland bij Kornwerderzand aangelegd en is gestart met de monitoring van de natuur rond het windpark.

Opbouwen van de windturbines

Elke windturbine bestaat uit drie torendelen, de gondel en de rotor. Vanwege de beperkte breedte van de sluizen rondom het IJsselmeer worden de onderdelen met schepen naar het IJsselmeer gebracht en daar in elkaar gezet. De torendelen en de gondel komen via Amsterdam naar het IJsselmeer. De drie rotorbladen worden in Oude Zeug aan de naaf gemonteerd. In het IJsselmeer liggen twee installatieplatforms, de Sarens Soccer Pitch en de Tom-Wim. Door met twee platforms te werken kan Zuiderzeewind twee windturbines tegelijk installeren. Na de opbouw wordt elke windturbine van fundering tot gondel geïnspecteerd waarna deze in bedrijf gaat.

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt gebouwd door aannemersconsortium Zuiderzeewind, dat bestaat uit Siemens Gamesa Renewable Energy en Van Oord Offshore Wind. Meer informatie over Windpark Fryslân is te vinden op de website www.windparkfryslan.nl

Nieuwsarchief