Je ziet een foto van de Waddenzee. De foto is te hoogte van het water genomen. Net daar boven zie je een oranje stellage. Dit is een soort vlieger met drie turbines en een propeller. Aan een aantal draden wordt de stellage het water ingezakt.
Je ziet een foto van de Waddenzee. De foto is te hoogte van het water genomen. Net daar boven zie je een oranje stellage. Dit is een soort vlieger met drie turbines en een propeller. Aan een aantal draden wordt de stellage het water ingezakt.

Tidal Kites

Gereed
De Afsluitdijk is een icoon van de Nederlandse strijd tegen het water. Maar water is niet alleen de vijand, het is ook een bron van leven en energie. Het gebruik van de stroming van water kan een mooie aanvulling zijn in onze strijd tegen klimaatverandering. Een wereld waarbij brandstoffen niet meer verbruikt worden.

Waarom

De altijd aanwezige stroming in zee levert een grote hoeveelheid kinetische of bewegingsenergie op. Het bedrijf SeaQurrent heeft een aanpak ontwikkeld voor het benutten van deze energie. Met de TidalKite™ is het mogelijk om schone elektriciteit op een betrouwbare, efficiënte manier op te wekken.

Hoe

De TidalKite™ bestaat uit een vlieger van zeven meter hoog en twaalf meter lang. Onder water is de vlieger via een kabel verbonden aan een hydraulische cilinder. Door dwars op de stroming te ‘vliegeren’, ontstaat er een enorme trekkracht en wordt de cilinder uitgetrokken, die een hydromotor en een generator aandrijft en zo wordt elektriciteit opgewekt.

Eén vlieger heeft het vermogen om zo’n 700 huishoudens van stroom te voorzien. In een stroomgeul nabij de Afsluitdijk is een schaalmodel van de technologie getest.

Wanneer

In 2015 begon het team van SeaQurrent fulltime aan de ontwikkeling van de TidalKite™. Het team werkt samen met Eize Stamhuis, hoogleraar stromingsleer aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 2018 en 2019 werd de TidalKite™ getest in de Waddenzee. In 2020 werd een demonstratiemodel op ware grootte gebouwd en werd er een testopstelling van de TidalKite™ gerealiseerd in het Borndiep bij Ameland.

Na een spannende en intensieve periode van bouwen en monteren, was de TidalKite in het vierde kwartaal van 2022 klaar om het water in te gaan. De focus van deze eerste zoetwatertesten lag op het kalibreren van de TidalKite, het controleren van al zijn functies en het verder afstemmen van de controlesystemen, behandelingsprocedures en apparatuur.

In 2023 werd de TidalKite na de laatste voorbereidingen getest op de testlocatie van SeaQurrent, nabij Ameland in de Waddenzee.

Lees meer over de TidalKite op de website van SeaQurrent