Gebouw Blue Energy. Op de foto zie je een graslandschap. Aan de rechterkant staat een blauw gebouw met een wit spandoek. Verder aan de achterkant zie je een weg met een grijze paal boven de weg. Op de weg rijden auto's en vanaf het blauwe gebouw loopt een pijpleiding.
Gebouw Blue Energy. Op de foto zie je een graslandschap. Aan de rechterkant staat een blauw gebouw met een wit spandoek. Verder aan de achterkant zie je een weg met een grijze paal boven de weg. Op de weg rijden auto's en vanaf het blauwe gebouw loopt een pijpleiding.

Blue Energy

In uitvoering
Op de Afsluitdijk wordt energie gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water. In Breezanddijk draait een proefinstallatie waarmee we kennis opdoen over deze nieuwe manier van energieopwekking. Deze proefinstallatie van REDstack BV gebruikt zowel water uit de Waddenzee als het IJsselmeer

Waarom

Fossiele brandstoffen zoals olie en gas raken op. De regionale overheden die samenwerken binnen De Nieuwe Afsluitdijk willen ruimte bieden voor nieuwe vormen van duurzame energie. Zo zijn wij in de toekomst niet meer volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Blue Energy is een mooi voorbeeld van CO2 vrije, continue stroomopwekking. Dit proces haalt energie uit zoet en zout water. Zeewater stroomt namelijk altijd. Windmolens staan wel eens stil, door te weinig of juist te veel wind, en ’s winters leveren zonnepanelen niet veel energie op.

REDstack heeft met de Blue Energy de titel Nationaal Icoon 2016 gewonnen en heeft hiermee toegang gekregen tot een groot netwerk in binnen- en buitenland. Meer informatie over de titel Nationaal Icoon 2016 is te vinden via hun website.
Meer informatie over REDstack lees je op deze pagina.

Hoe

Blue Energy is gebaseerd op de eigenschap van de natuur om concentratieverschillen op te heffen. Zoals warme en koude lucht bij elkaar een gematigde temperatuur opleveren, zo mengen zoet en zout water tot lichtzout, oftewel brak water.
Blue Energy gebruikt hierbij membraantechnologie: twee soorten flinterdunne vliesjes – membranen – laten het water door. In zout water zitten namelijk twee soorten deeltjes: positief geladen (o.a. natrium) en negatief geladen (o.a. chloride).

Het ene membraan laat alleen positieve deeltjes door en de ander juist alleen negatieve. Door die membranen om en om op elkaar te stapelen – in het Engels “stack” – stromen de positieve en negatieve deeltjes elk een andere kant op. Zo ontstaat er een soort batterij, met een positieve en een negatieve kant. Door die twee kanten via elektrodes aan elkaar te verbinden, wordt het spanningsverschil omgezet naar stroom. Bijgaand schema laat zien hoe dit proces werkt:

Omschrijving van de werking van Blue Energy. Dit is een visuele weergave van een aantal balken met kartelvlakken. Bovenaan wordt energie (lampje) opgewekt. Een lijn gaat van het lampje naar beneden. Helemaal onderin zie je zout en zoet water van beide kanten het systeem in lopen. Tussen het lampje en het water zit een systeem van lijnen en membranen. Dit zie je door verschillende kleuren. Aan de zijkant staan van boven naar onder de woorden: elektrolyt, membranen die negatieve ionen doorlaten, membranen die positieve ionen doorlaten en elektroden.

Met deze technologie kan overal ter wereld, waar een zoete en een zoute waterstroom elkaar ontmoeten, energie worden gewonnen. Bijvoorbeeld waar een rivier in zee uitmondt of waar gezuiverd rioolwater van een rioolwaterzuiveringsinstallatie in zee stroomt.

Wanneer

Het doel is om continu duurzame stroom op te wekken tegen een aantrekkelijke prijs. Daarom is Blue Energy een zeer interessante techniek om continu duurzame energie op te wekken. Maar wanneer kunnen we energie van Blue Energy afnemen?

Daarvoor moet eerst de demonstratie-installatie op Breezanddijk bewijzen dat het blijft werken, ook in een grotere opstelling en voor eindgebruikers. In grotere opstellingen als energiecentrales, maar ook in industriële processen waar veel zout water gebruikt wordt.

De installatie op de Afsluitdijk wordt uiteindelijk aangesloten op het elektriciteitsnet, zodat mensen de opgewekte stroom echt kunnen gebruiken. De volgende stap is nog verder opschalen om het systeem goedkoper te maken en in de markt te zetten.