Zonnepanelen om energie op te wekken. Daar achter zie je blauwe lucht met wolken.
Zonnepanelen om energie op te wekken. Daar achter zie je blauwe lucht met wolken.

Zonne-energie

Gereed

Zonnestraling kunnen we omzetten in warmte, bijvoorbeeld voor warm water, of in elektriciteit. De hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt, is vele malen groter dan de behoefte van alle mensen op aarde. De Afsluitdijk is een prima locatie om de toepassingen van zonne-energie te onderzoeken. 

Waarom

Fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen, raken op. En bij het gebruik van deze brandstoffen komen broeikasgassen vrij. De overheidsinstellingen in het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk stimuleren het onderzoek naar nieuwe, duurzame manieren van energiewinning, zodat we in de toekomst niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Een daarvan is zonne-energie.

Zonne-energie wordt steeds interessanter. Het rendement van zonnepanelen neemt toe en de prijs daalt. De terugverdientijd neemt daardoor af. Hierdoor is er vanuit organisaties en particulieren steeds meer interesse voor het plaatsen van zonnepanelen. Op kleine schaal wordt zonne-energie al veel toegepast. Vooral in het buitenland zijn al initiatieven voor zonne-energie op grote schaal. Ook de Afsluitdijk is een prima locatie voor innovaties op dit gebied, omdat de lichtintensiteit in het Noorden hoger is dan elders in Nederland.

SolaRoad

Er waren plannen om zonnepanelen op het parkeerterrein van het Afsluitdijk Wadden Center aan te leggen, een zogenaamde SolaRoad. Een weg met ingebouwde zonnepanelen, die letterlijk (zonne-)energie opwekt. Helaas heeft de initiatiefnemer laten weten, dit project terug te trekken.

solar-road-cartoon

Hoe

Zonne-energie is niet nieuw, de natuur past het proces al miljarden jaren toe. Zonne-energie is de energie die bomen en planten laat groeien (fotosynthese). Zo is eigenlijk elke vorm van energie zonne-energie. Een boompje groeit in 50 jaar tijd uit tot een forse boom, wordt omgehakt en belandt in de kachel. Het verbrandingsproces is in principe het vrij laten komen van zonne-energie die in 50 jaar tijd in het hout is opgeslagen. Hetzelfde geldt voor fossiele brandstoffen als kolen, gas en olie: indirecte zonne-energie die in miljoenen jaren is opgeslagen. Hier zit alleen een probleem: de voorraden raken op en het verbrandingsproces tast onze omgeving aan. Een zonne-energie-installatie slaat de stap van opslag over: energie wordt direct aan het zonlicht onttrokken. Groot voordeel hierbij is, de voorraad is onbeperkt en schoon.

Wanneer

Het is nog niet bekend wanneer er proeven met zonne-energie op de Afsluitdijk plaats vinden.