de huidige draaibruggen bij den oever
de huidige draaibruggen bij den oever

Gedeeltelijk vervangen bruggen Den Oever

Toekomstig
De draaibruggen in de A7 bij Den Oever naderen het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat vervangt op termijn termijn één-op-één de nodige onderdelen: de draaibare delen met het wegdek en het bewegingswerk. Zo blijven de bruggen tot ten minste 2050 veilig beschikbaar.

Waarom

De twee draaibruggen in de A7 bij Den Oever liggen er al net zo lang als de Afsluitdijk zelf. De staalconstructies en bewegingswerken zijn in de jaren 70 van de vorige eeuw al een keer vervangen. Nu naderen sommige onderdelen het einde van hun levensduur. De staalconstructies hebben last van metaalvermoeiing. Ook het bewegingswerk om de bruggen te laten draaien is vermoeid en overbelast. Dat maakt de bruggen minder betrouwbaar en zorgt voor een toenemend aantal storingen, met files tot gevolg. Daarom vervangt Rijkswaterstaat de bruggen deels.

De bruggen bij Den Oever zitten in het monitoringsprogramma Rijdek Inspectie Stalen Kunstwerken (RISK). Om de veiligheid te garanderen, houden we de bruggen goed in de gaten. Indien nodig vinden op basis van onze inspecties reparaties plaats. Op de lange termijn zijn alleen reparaties echter niet voldoende. Door de geplande werkzaamheden zijn de bruggen minstens tot 2050 veilig voor weggebruikers. Daarna wordt de Afsluitdijk als geheel opnieuw beschouwd, mede met het oog op de zeespiegelstijging.

Hoe

In 1921 werd besloten tot de bouw van de Afsluitdijk. Deze verbinding tussen Friesland en Noord-Holland maakte Vesting Holland, het hart van de Nederlandse landsverdediging, kwetsbaar. Het departement van Oorlog bouwde daarom vestingwerken bij de Afsluitdijk, de kazematten. De keuze voor draaibruggen werd ook gemaakt met oog op verdediging van de dijk. De draaibruggen maakten het mogelijk om de verwachte vijand goed te kunnen beschieten vanuit de kazematten van de Stelling bij Den Oever. Bovendien waren de draaibruggen een lastiger mikpunt voor vijandige artillerie dan een opstaande brug. Er is geen reden om die constructie nu te veranderen. Rijkswaterstaat vervangt alleen de draaibare delen van de bruggen met het wegdek en het bewegingswerk. De middensteunpunten in het water, waar de bruggen op rusten en draaien, blijven behouden. Ook de breedte van de bruggen en de doorvaarthoogte blijven gelijk.

Het project is onderdeel van het Impulsprogramma voor de Vervanging- en Renovatie-opgave. Daarmee zoekt Rijkswaterstaat naar mogelijkheden om de komende jaren een bijzonder groot aantal bruggen, tunnels en sluizen door het hele land beheerst, doordacht en voortvarend aan te pakken.

Wanneer

Momenteel werkt Rijkswaterstaat het ontwerp voor de draaibruggen uit. Daarna is het tijd om een aannemer te selecteren voor de uitvoering. De draaibruggen zijn geen onderdeel van de opdracht aan bouwconsortium Levvel, dat momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat aan de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk werkt.