Wij kijken vanaf de kant op de sluizen. In de sluis vaart een witte boot en aan de rechterkant, op de kade, zie je een gebouwtje. Aan het einde zie je het water van het IJsselmeer.
Wij kijken vanaf de kant op de sluizen. In de sluis vaart een witte boot en aan de rechterkant, op de kade, zie je een gebouwtje. Aan het einde zie je het water van het IJsselmeer.

Betoninspectie en – reparatie Stevinsluizen

Gereed
Tussen oktober 2020 en april 2021 inspecteerde Rijkswaterstaat de conditie van het beton van de Stevinsluizen bij Den Oever. Beschadigingen aan het beton en kleine beschadigingen aan bijvoorbeeld de sluisdeuren zijn direct na inspectie gerepareerd. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moesten we de schutsluis circa 10 weken droogzetten.

Waarom

Het Stevinsluizencomplex is ruim 90 jaar oud. Om het functioneren van de schutsluis te blijven waarborgen, is het nodig om de betonconstructie te inspecteren en de daarbij geconstateerde schade te repareren. Hiermee waarborgen we de veiligheid voor de toekomst.

Hoe

Eerst gaan we de schutsluis droogzetten en schoonmaken. Vervolgens inspecteren we hem op beschadigingen; kleine beschadigingen repareren we direct. Het is nu nog niet duidelijk hoe omvangrijk deze werkzaamheden uiteindelijk zullen zijn. We kunnen de schutsluis pas inspecteren op beschadigingen nadat deze is drooggezet en schoongemaakt.

Wanneer

De betoninspectie en reparatiewerkzaamheden duurdeb circa 10 weken en vonden plaats tijdens de stremming van de Stevinsluizen van oktober 2020 tot en met mei 2021. Deze stremming houdt verband met de bouw van een nieuwe keersluis in de voorhaven van het sluizencomplex. Schepen moeten omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand.

De Lorentzsluizen in Kornwerderzand worden later ook geïnspecteerd. De inspecties en eventuele herstelwerkzaamheden worden onderdeel van het project om de sluis te verbreden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit project en de inspecties plaatsvinden.