Wij kijken vanaf de kant op de sluizen. In de sluis vaart een witte boot en aan de rechterkant, op de kade, zie je een gebouwtje. Aan het einde zie je het water van het IJsselmeer.
Wij kijken vanaf de kant op de sluizen. In de sluis vaart een witte boot en aan de rechterkant, op de kade, zie je een gebouwtje. Aan het einde zie je het water van het IJsselmeer.

Betoninspectie en – reparatie Stevinsluizen

Tussen oktober 2020 en april 2021 inspecteert Rijkswaterstaat de conditie van het beton van de Stevinsluizen bij Den Oever. Beschadigingen aan het beton en kleine beschadigingen aan bijvoorbeeld de sluisdeuren repareren we direct na inspectie. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moeten we de sluis circa 10 weken droogzetten.

Waarom

Het Stevensluizen complex is ruim 90 jaar oud. Om het functioneren van het complex te waarborgen, is het nodig om de betonconstructie te inspecteren en de daarbij geconstateerde schade te repareren. Hiermee waarborgen we de veiligheid van het complex voor de toekomst.

Hoe

Eerst gaan we het sluiscomplex droogzetten en schoonmaken. Vervolgens inspecteren we de sluis op beschadigingen; kleine beschadigingen repareren we direct. Het is nu nog niet duidelijk hoe omvangrijk deze werkzaamheden uiteindelijk zullen zijn. We kunnen de sluizen pas inspecteren op beschadigingen nadat deze zijn drooggezet en schoongemaakt.

Wanneer

De betoninspectie en reparatiewerkzaamheden duren circa 10 weken en vinden plaats tijdens de  stremming van de Stevinsluizen van oktober 2020 tot en met april 2021. Deze stremming houdt verband met de bouw van een nieuwe stormvloedkering in de voorhaven van het sluiscomplex. Schepen moeten omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand.

De Lorentz-sluizen in Kornwerderzand worden later ook geïnspecteerd. De inspecties en eventuele herstelwerkzaamheden worden onderdeel van het project om de sluis te verbreden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit project en de inspecties plaatsvinden.