Dit is de draaiende brug in Kornwerderzand. De brug staat nu open, dit betekent gedraaid voor de boten.
Dit is de draaiende brug in Kornwerderzand. De brug staat nu open, dit betekent gedraaid voor de boten.

Vervangen bruggen Kornwerderzand

Toekomstig
Een ruimere sluis in Kornwerderzand betekent ook ruimere doorvaartopeningen in de bruggen van de A7, die bovendien aan renovatie toe zijn. Daarom bouwt provincie Fryslân vier nieuwe bruggen voor Rijkswaterstaat.

Waarom

Rijkswaterstaat en de provincie Fryslân hebben na vele jaren afstemming besloten om de bruggen in de A7 bij Kornwerderzand te vervangen. Dat was nodig vanwege de plannen voor een bredere sluis en omdat de bruggen aan renovatie toe waren.

Hoe

De Afsluitdijk is in 1932 gebouwd met twee draaibruggen in de A7 bij Kornwerderzand. Er is destijds bewust voor draaibruggen gekozen om de te verwachten vijand goed te kunnen beschieten vanuit de kazematten. Deze bruggen zijn nu aan vervanging toe. De nieuwe doorvaartopeningen (21,7 en 25 meter ) zijn te breed voor nieuwe draaibruggen. Bovendien zou dat een te grote draaicirkel opleveren waardoor de wegen nog verder uit elkaar komen te liggen.

Daarom is er gekozen voor vier basculebruggen. Dat zijn ‘klapbruggen’ met een contragewicht. Het definitieve ontwerp van de bruggen is nog niet bekend.

Wanneer

Voorbereiding en ontwerp: 2021 en 2022
Aanbesteding: 1e helft 2023
Ontwerpfase aannemer: 2e helft 2023 – 1e helft 2024
Realisatie: 2e helft 2024 – eind 2025