De Nieuwe Afsluitdijk was een samenwerkingsverband tussen Provincie Noord-Holland, Provincie Fryslân, Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Súdwest-Fryslân van 2011 – 2023.

De Nieuwe Afsluitdijk ontwikkelde en stimuleerde projecten op het gebied van Economie, Ecologie en Energie. Duurzaamheid en innovatie stonden daarbij hoog in het vaandel. Het doel van de samenwerking was om een impuls te geven aan de economie van de regio’s aan weerzijden van de Afsluitdijk. De ambities zijn in 2011 vastgelegd in de Ambitie Agenda Afsluitdijk. Projecten die daaruit zijn ontstaan zijn bijvoorbeeld het Afsluitdijk Wadden Center, de Vismigratierivier en Blue Energy. 

De Nieuwe Afsluitdijk werkte intensief samen met het Rijk en partijen die de projecten financieel ondersteunen. Zolang er gewerkt wordt aan het grote project voor dijkversterking en -vernieuwing blijft de bestuurlijke samenwerking bestaan.