De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerkingsverband tussen Provincie Noord-Holland, Provincie Fryslân, Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Súdwest-Fryslân.

De Nieuwe Afsluitdijk ontwikkelt en stimuleert projecten op het gebied van Economie, Ecologie en Energie. Duurzaanheid en innovatie staan daarbij hoog in het vaandel. Projecten waar we aan gewerkt hebben of nog aan werken zijn bijvoorbeeld het Afsluitdijk Wadden Center, de Vismigratierivier en Blue Energy. Het doel van de samenwerking is om een impuls te geven aan de economie van de regio’s aan weerzijden van de Afsluitdijk. De ambities zijn in 2011 vastgelegd in de Ambitie Agenda Afsluitdijk.

Daarnaast bouwt het projectbureau van De Nieuwe Afsluitdijk voor een ander samenwerkingsverband aan de verruiming van de sluis en aanleg van nieuwe bruggen in de A7 bij Kornwerderzand.

De Nieuwe Afsluitdijk werkt intensief samen met het Rijk en partijen die de projecten financieel ondersteunen.