Partners

Levvel

Bouwcombinatie Levvel bestaat uit BAM, Van Oord en Rebel

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit.

Beach Hotel de Vigilante

Gastvrij genieten aan het IJsselmeer. Een unieke beleving op een unieke locatie met legio mogelijkheden.
Beach Hotel de Vigilante is direct gelegen aan het IJsselmeer, slechts gescheiden door een langgerekt zandstrand en een brede boulevard.

Voor iedere gast hebben we een passend aanbod. Zowel zakelijk als privé. Het maakt daarom niet uit of u komt overnachten, lunchen, dineren, vergaderen of feesten, bij Beach Hotel de Vigilante heeft u elke dag een vakantiegevoel!

 

Kexcom

Kranendonk Experience bedenkt, produceert en exploiteert beleefprojecten rond merken en thema’s: informatief en educatief, leuk en leerzaam tegelijk.

Tidal Testing Centre

Tidal Testing Centre draagt bij aan het realiseren en gebruik van het Off Grid Energy Systems enerzijds middels haar netwerk en anderzijds door haar expertise op het gebied van beheer en testsites.

MPower

MPower is het bedrijf dat is voortgekomen uit 130Renewables. MPower is daarmee de initiatiefnemer van het Off Grid Test Centre. MPower gaat de systemen en oplossingen vanuit het test centrum vermarkten.

ZON Energie

ZON Energie brengt haar ESCO formule in: energiedienstverlening van initiatief tot en met exploitatie.

Wind Energy Solutions

Wind Energy Solutions (WES) is inmiddels een wereldspeler in het segment van middelgrote windturbines in de range van 50-250 kW.

Bouwbedrijf Dijkstra Draisma

Bouwgroep Dijkstra Draisma is een duurzame en innovatieve bouwpartner.

Gear Architectencombinatie

GEAR is een coöperatie van ontwerpers die inzet op multidisciplinaire samenwerking op het gebied van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Life

LIFE is een Europese regeling. Het is de enige regeling die specifiek op het milieu is gericht. De regeling focust zich op projecten die innovatieve concepten of technologieën demonstreren met toegevoegde Europese waarde. Project ‘Fish migration & BirdLIFE’ (LIFE16 NAT/NL/000155) draagt bij aan de ‘zachte’ delen van het project Vismigratierivier. Te denken valt aan de natuurlijke oevers aan de westelijke kant van het IJsselmeerdeel, maar ook;
Het estuariën gebied aan IJsselmeerzijde is een gebied waar het water brak is en de migrerende vissen kunnen wennen aan het zoete water. Aan de Wad zijde is ook gekozen voor een estuariën deel dat past bij de natuurlijke waarden van de Waddenzee. Het project Vismigratierivier levert daarnaast een substantiële bijdrage aan de uitbreiding van broedgelegenheid voor strand- en kolonie broedende vogels. Dankzij de financiële bijdrage van LIFE dragen wij bij aan een wezenlijke versterking van het ecologisch functioneren van het gebied rondom Kornwerderzand en het achterland.