Nieuwe fase dijkversterking Afsluitdijk ingeluid

Een nieuwe fase voor de dijkversterking van de Afsluitdijk. In april is het laatste Levvel-bloc geproduceerd in de tijdelijke fabriek in Harlingen. En een kraanmachinist heeft met zijn team op 12 mei in aanwezigheid van Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, het laatste Levvel-bloc geplaatst op de doorgaande delen van de dijk. In de volgende fase wordt de dijk afgebouwd en worden bijzondere stukken van de dijk versterkt, zoals de eilanden met militaire verdedigingswerken, de kazematten.

Fabriek wordt ontmanteld

In Harlingen is een tijdelijke fabriek gebouwd voor de productie van de Levvel-blocs voor de Afsluitdijk. Zo konden de betonnen elementen op korte afstand van de dijk worden geproduceerd en over water naar de juiste plaats op de dijk worden getransporteerd. De fabriek is circulair gebouwd en wordt binnenkort ontmanteld en kan elders worden hergebruikt. In de fabriek zijn circa 70.000 blokken geproduceerd.

Michèle Blom controleert met een waterpas of het ‘laatste’ Levvel-bloc correct is geplaatst.

Plaatsen Levvel-blocs afgerond

Het plaatsen van de grote blokken op de onderzijde van de circa 24 km doorgaande delen van de Afsluitdijk is afgerond. In april nam bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel en Invesisl) afscheid van kraanponton de Titaan. Deze kraan, op een groot ponton op het water, plaatste het grootste deel van de Levvel-blocs vanaf het water. De laatste blokken worden met een kraan vanaf land geplaatst.

Het op de juiste manier plaatsen van 6,5 ton wegende betonnen blokken, die netjes in elkaar moeten passen, is een hele kunst. En dat 70.000 keer. Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, stelde bij het plaatsen van het laatste blok op de doorgaande dijk met behulp van een waterpas vast dat ook dit blok goed op zijn plek ligt. Er zijn nog wel kleine stukken dijk waar op kleinere schaal Levvel-blocs zullen worden geplaatst, maar de grootste klus, het leggen van 24 km is voltooid.

Het werk gaat door

In de volgende fase richt bouwconsortium Levvel zich onder meer op het leggen van de zogenaamde Quattroblocks met ribbelpatroon op het bovenste deel van de dijk. Ook moet de bekleding van de dijk op een aantal bijzondere stukken worden versterkt. De eilanden met monumentale militaire verdedigingswerken (kazematten) worden op een zorgvuldige wijze versterkt waarna de eilanden in hun oorspronkelijke toestand worden teruggebracht. Ook wordt de dijk nog aangesloten op de bouwwerken in de Afsluitdijk, zoals de pompgemalen in Den Oever en de Vismigratierivier en de keersluis bij Kornwerderzand. De dijkbekleding aan de IJsselmeerzijde wordt gedeeltelijk hersteld of vervangen.

Een visual waarin de situatie wordt weergegeven van de dijk bij normale situatie én bij hoog water waarbij duidelijk wordt dat de levvel blocs en bermblocs en quattroblocs een grote rol spelen in het breken en remmen van golven.
Visual van de dijkversterking
Nieuwsarchief