Minder hinder door gecombineerde dijkversterking

De 900 meter lange Havendijk in Den Oever voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De Havendijk is niet hoog genoeg, waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk kan slaan. Daarom versterkt aannemer Van Oord in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze dijk.

Afsluitdijk

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk starten begin volgend jaar, maar een stuk van ongeveer 80 meter dat aansluit op de Havendijk wordt nu alvast meegenomen. De bedrijven en bezoekers van het haventerrein hebben hierdoor maar één keer met een dijkversterking te maken en zullen dus minder hinder ervaren.

Project Havendijk

Met het versterken van de Havendijk worden ook kansen benut om het haventerrein toekomstbestendig te maken. Zo krijgt het haventerrein een nieuw gezicht. De coupure is vernieuwd en daar komt een brug overheen. Op de havenkant van de nieuwe dijk komt een berm en een getrapte bekleding die gebruikt kan worden als tribune. Deze speciaal voor Den Oever ontworpen dijkbekleding heeft een sterk golf-remmend effect, waardoor de dijk niet heel veel hoger hoeft te worden: maximaal 1,5 meter. Deze innovatie is met de bewoners van Den Oever tot stand gekomen. In 2019 is het project afgerond.

Lees meer over de werkzaamheden of bezoek het informatiecentrum in Den Oever. Hier kunt u terecht op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur aan de Voorstraat 20 (voormalige Dekamarkt).

Nieuwsarchief