We kijken van boven op Kornwerderzand, de sluis en de wateren rondom de Afsluitdijk
We kijken van boven op Kornwerderzand, de sluis en de wateren rondom de Afsluitdijk

Verruiming sluis en uitdiepen vaargeulen

Toekomstig
De grootste sluis bij Kornwerderzand is niet meer breed en diep genoeg voor de steeds grotere schepen. Hierdoor lopen scheepswerven in Noord-, Oost- en Midden-Nederland opdrachten mis. Een ruimere sluis betekent een belangrijke impuls voor de regionale en nationale economie.

Waarom

De grote sluis bij Kornwerderzand biedt in de toekomst niet genoeg ruimte voor de steeds bredere kustvaartschepen die gebouwd worden in Kampen, Urk en Lemmer. Ook de luxe superjachten van werven uit Makkum, Urk en Vollenhove hebben een bredere sluis en diepere vaargeul nodig. Bovendien varen steeds grotere vrachtschepen vanuit de Oostzeeregio naar havens als Kampen en Lelystad.

De regio – waarvan de kern bestaat uit de provincies Fryslân, Overijssel en Flevoland en de gemeenten Kampen, Meppel, Urk en Súdwest-Fryslân – heeft zich daarom samen met het maritieme bedrijfsleven en de verladers sterk gemaakt om het sluiscomplex bij Kornwerderzand te verruimen, de bruggen te vervangen en de vaargeulen uit te diepen.

Het project betekent een belangrijke impuls voor de regionale en nationale economie. Verwacht wordt dat het zo’n 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert in Noord- en Oost-Nederland.

Hoe

Naast het verbreden van de sluis worden de bestaande vaargeulen op het IJsselmeer en Ketelmeer op diepte gebracht. Zo zijn de havens van Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad, Meppel en Kampen voor grotere zeeschepen beter bereikbaar. Het vrijkomende zand wordt onder meer gebruikt voor projecten op de Afsluitdijk, zoals de Vismigratierivier.

De verruimde sluis krijgt de afmeting van 150x25 meter en vervangt de huidige sluis van 135x14 meter. De verdiepte sluisdrempel komt op -6,1 meter NAP te liggen.

De totale investering is € 199,5 miljoen. Het rijk draagt € 111 miljoen bij. De regio € 88,5 miljoen, waarvan ook financiële bijdragen van marktpartijen.

Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de aanbesteding en uitvoering van het project.

Wanneer

De aanbesteding van de bruggen is naar verwachting in 2025. De planning is dat de sluis uiterlijk in 2028 is verruimd.