Werkzaamheden Afsluitdijk in maart 2022

In verband met de versterking, de vernieuwing en het onderhoud zijn er periodes van hinder op de Afsluitdijk. In de maand maart ondervinden vaarweggebruikers met name hinder van de halve vaarwegstremming bij Kornwerderzand, die tot en met 11 maart verlengd wordt. De afsluiting van de toe- en afrit ter hoogte van Breezanddijk en de nachtafsluiting van de A7 van 11 op 12 maart zijn de verkeersmaatregelen waar weggebruikers rekening mee kunnen houden.

Kornwerderzand: verlenging halve vaarwegstremming tot en met 11 maart

Afronden van de bouw de westelijke drempel voor de keersluis op Kornwerderzand en het vrijmaken van de vaarweg worden gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan de bruggen. De vaarweg bij Kornwerderzand is daardoor een week later, vanaf 12 maart, weer geheel beschikbaar voor de scheepvaart.

Voor scheepvaart wordt de stremming van de halve vaarweg bij Kornwerderzand tot en met 11 maart verlengd. Dit betekent dat één van de twee doorvaartopeningen op onderstaande tijden buiten gebruik is. Van 9 tot en met 11 maart geldt op deze tijden tevens een hoogtebeperking voor de scheepvaart van 5.20 meter boven NAP.

Overzicht halve vaarwegstremming:

• Tot en met dinsdag 8 maart gehele dag
• Woensdag 9 maart van 07.00 uur tot 12.00 uur
• Woensdag 9 maart van 14.00 uur tot 19.00 uur
• Woensdag 9 maart 19.15 uur tot donderdag 10 maart 05.00 uur
• Donderdag 10 maart 19.00 uur tot vrijdag 11 maart 05.00 uur
• Vrijdag 11 maart van 19.00 uur tot zaterdag 12 maart 05.00 uur

Tijdens deze verlenging rondt Rijkswaterstaat de aanleg van de railbalk over de bodem in de vaarweg aan het westelijke deel af en maakt de vaarweg weer vrij voor de scheepvaart. Deze werkzaamheden maken deel uit van de bouw van een nieuwe keersluis die het achterland beter beschermt tegen extreem hoogwater.

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan de noordbrug van het Lorentzcomplex. Er worden aan de onderzijde van de noordbrug herstelwerkzaamheden gedaan aan het rijdek. In dit rijdek zijn in de loop der tijd scheurtjes ontstaan die nu hersteld worden. Dit soort scheurtjes ontstaan door intensief gebruik van de brug, we noemen dat vermoeiing. Er is geen structurele schade aan de constructie van de brug.

Gedurende werkzaamheden aan het Lorentzcomplex kunnen de bruggen niet draaien. Het vaarwegverkeer kan ook omvaren via de Stevinsluis bij Den Oever. Houd rekening met langere vaar- en wachttijden.

Lees hier meer over de bouw van de keersluis.

Breezanddijk: 7 tot en met 12 maart

De noordelijk gelegen toe- en afritten ter hoogte van Breezanddijk worden van 7 tot en met 12 maart afgesloten voor het verkeer om de werkzaamheden ter verbetering van de A7 uit te voeren. Deze houden onder andere in:
• het verleggen van het waterafvoersysteem in de buitenberm van de toerit vanuit Fryslân om het hemelwater op te vangen en af te voeren;
• het asfalteren van de toe- en afritten en de naastgelegen rijbaan op de A7;
• het aanbrengen van de belijning;
• het herstellen van geleiderail,

De afrit Breezanddijk voor verkeer komende vanuit Friesland is afgesloten. Om bij Breezanddijk te komen, moet het verkeer omrijden via de aansluiting Den Oever. Bij Den Oever kiest het verkeer de A7 richting Friesland en maakt gebruik van de afrit Breezanddijk. Verkeer dat vanuit Breezanddijk richting Noord-Holland wil rijden, krijgt ook te maken met een afsluiting. Om richting Noord-Holland te rijden, maakt het verkeer gebruik van de toerit richting Friesland. Bij de aansluiting Kornwerderzand kan het verkeer draaien en de A7 richting Noord-Holland op rijden.

Lees hier alles over het verbeteren wegdek A7 Afsluitdijk.

Weg A7: nachtafsluiting van 11 op 12 maart

Om de doorstroming te verbeteren plaatst Rijkswaterstaat verkeerslichten nabij de bruggen in Den Oever. De verkeerslichten aan de westkant zijn eerder met succes geplaatst. In de nacht van 11 maart vanaf 23.00 uur tot 12 maart 05.00 uur worden de verkeerslichten aan de oostkant van de bruggen geïnstalleerd. Gedurende werkzaamheden is de A7 over de Afsluitdijk voor wegverkeer in beide richtingen afgesloten. Het wegverkeer wordt omgeleid via de Houtribdijk N307 en via de Flevopolder.

Voorheen zette een weginspecteur het verkeer stil voor het in- en uitrijden van (zwaar) werkverkeer. Dit duurde dikwijls 10 tot 15 minuten. Door het gebruik van verkeerslichten staan weggebruikers in de meeste gevallen hooguit 20 seconden stil voor het rode verkeerslicht. Dat zorgt ervoor dat weggebruikers minder hinder ervaren van het werkverkeer. We verwachten dat de verkeerslichten tot en met het najaar van 2023 blijven staan.

Stremming of afsluiting korter of langer

Afhankelijk van het verloop en de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden en de stremming korter of langer duren. Ga voor actuele informatie naar de website vaarweginformatie of volg de social media kanalen van De Afsluitdijk. Voor vragen kunt u contact opnemen met Loket Afsluitdijk. Het loket is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-6040 en emailadres loket@deafsluitdijk.nl.

Nieuwsarchief