Moderne technieken en oude ambachten bij dijkversterking
07 november 2022
dijkversterking Afsluitdijk Waterbeheer
Afsluitdijk-webinar: kijk terug en vind antwoord op je vragen
27 januari 2021
Op deze foto zie je Lukas Meursing presenteren tijdens de webinar op 24 november. Achter hem zie je een PowerPoint presentatie op scherm Veiligheid
1