Fabriek Levvel-blocs geopend

Vrijdag 27 september is de productiefaciliteit voor Levvel-blocs officieel geopend in Harlingen. De komende jaren worden hier de betonnen golfbrekerelementen geproduceerd waarmee de Afsluitdijk wordt versterkt.

Circulaire bouw

De fabriek van Levvel (Bam, Van Oord en Rebel) staat aan de Lange Lijnbaan in de Industriehaven van Harlingen. Het bestaat uit een loods van circa 4.000m2, een carrousel, een betoncentrale, opslagsilo’s en -depots voor zand, grind en cement en een grote portaalkraan. De fabriek is circulair gebouwd; na afronding worden de onderdelen gedemonteerd en elders ingezet. Zowel bij de bouw als bij het productieproces zijn diverse partijen uit de regio betrokken.

Levvel blocks
Gedeputeerde Avine Fokkens © Foto Hoge Hoorden/ Jacob van Essen

Gedeputeerde Fokkens van provincie Fryslân verrichtte vrijdag de openingshandeling

Gedeputeerde Fokkens: “De provincie is blij dat Fryslân er een fabriek bij heeft met zo’n innovatief product. Omdat de Levvel-blocs vlakbij de Afsluitdijk, in Harlingen, worden geproduceerd, hebben we korte transporten over het water en een kleine ecologische footprint. Dit past helemaal bij het karakter van de Afsluitdijk. Verder zijn we tevreden dat juist veel regionale bedrijven hebben meegeholpen om deze fabriek tot stand te brengen. Net zoals vele bedrijven uit deze regio nu helpen bij de versterking van de dijk.”

Vanaf het water

Per dag worden er minimaal honderd blocs geproduceerd. In totaal worden maar liefst 75.000 Levvel-blocs geplaatst over het bestaande basalt. De blocs worden na productie vervoerd over water en worden ook vanaf het water op de dijk geplaatst. Zo wordt hinder voor wegverkeer zo veel mogelijk beperkt.

Bekijk een animatie van de productie van een Levvel-bloc

Versterking Afsluitdijk

Bouwconsortium Levvel werkt in opdracht van Rijkswaterstaat tot en met 2022 aan de versterking van de Afsluitdijk. Ook worden extra spuisluizen en gemalen gebouwd om meer water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Zo blijft Nederland ook in toekomst beschermd tegen de kracht van het water.

De afgelopen maanden werd de Friese kust al versterkt, hierbij werd gebruik gemaakt van de zogenoemde Quattro blocks. Meer informatie over project dijkversterking vind je hier.

Bekijk een korte impressie van de openingshandeling door gedeputeerde Avine Fokkens in Harlingen

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via 0800 – 6040 of mail loket@deafsluitdijk.nl

Download hier het gehele persbericht :

Productiefaciliteit Levvel officieel geopend

Nieuwsarchief