Keersluis Kornwerderzand geslaagd voor operationele test

De bouw van de keersluis bij Kornwerderzand is bijna gereed. Op maandag 19 februari vond de laatste in een reeks testen plaats, voordat de keersluis in gebruik kan worden genomen; de operationele test. Wat houdt zo’n test in? Kimon Panagiotopoulos werd geïnterviewd voordat de test plaatsvond.

Samenwerking techniek en mensen

De test van 19 februari gaat om de samenwerking tussen techniek, procedures en mensen, vertelt objectleider Kimon Panagiotopoulos van Rijkswaterstaat. ‘De techniek doet niets zonder de juiste procedures en bediening. Daarom is het cruciaal om te testen met de bedienaars, die met de keersluis moeten gaan werken. Maar ook met hulpdiensten, zoals de brandweer. Dit noemen we de operationele test.

Dummy-monteur bevrijden

Panagiotopoulos legt uit hoe zo’n test eruitziet. ‘Vooraf gaan we met alle betrokkenen de relevante scenario’s na: wat willen we testen? Wat vinden we belangrijk? Eén daarvan is een incidentscenario waarbij een onderhoudsmonteur klem zit in de installatie en bevrijd moet worden. Daar gebruiken we natuurlijk een dummy voor. Dit scenario oefenen we met de brandweer. Zij gaan zonder voorkennis van de keersluis aan het werk, zodat we kunnen analyseren hoe dit verloopt als mensen de plek niet kennen. Hoe is het voor de hulpdiensten om als onbekende hier hun werk te moeten doen? Lukt dit goed? Zijn er nog aanvullende maatregelen nodig?’

Niet-werkende roldeur repareren

‘Een ander scenario is een onderhoudsscenario. Daarbij simuleren we dat de deur tijdens een beweging vastloopt. De bedienaar kan dan niets. In die situatie moet hij een onderhoudsmonteur van bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel en Invesis) inschakelen die de storing komt oplossen. Met dit scenario testen we de effectiviteit van de communicatie tussen de verschillende mensen en locaties: de bedienaar in het bediengebouw bij de schutsluis, de contactpersoon op het onderhoudskantoor van Levvel bij Breezanddijk en het inkoopstation van Levvel in Kornwerderzand en de monteur bij de keersluis.

Beoordeling door waarnemers

Het doel is natuurlijk dat de test slaagt. Maar hoe beoordeel je dat? ‘Waarnemers noteren tijdens de test alle bevindingen’, vertelt Panagiotopoulos. ‘Iedere bevinding wordt geclassificeerd volgens een vooraf vastgestelde indeling. Die loopt van een cosmetische bevinding, bijvoorbeeld een naambordje dat niet goed hangt, tot ernstige en zelfs fatale bevinding. Dat laatste is het geval als de veiligheid van personen of de beschikbaarheid van het object in het geding komt.’

Groep mensen in veiligheidskleding staat in een werkruimte op een metalen stellage om een trappengat en op de trap. Ze luisteren naar instructies van de teamleider.
Links in beeld is de verlichte keersluis in het donker. Rechts ernaast staan drie mensen in oranje werkkleding en met helmen op met elkaar te praten.
In het donker staat een brandweerwagen met de verlichting aan stil bij keersluis Kornwerderzand.
Groep mensen in veiligheidskleding staat in een werkruimte op een metalen stellage om een trappengat en op de trap. Ze luisteren naar instructies van de teamleider.
Links in beeld is de verlichte keersluis in het donker. Rechts ernaast staan drie mensen in oranje werkkleding en met helmen op met elkaar te praten.
In het donker staat een brandweerwagen met de verlichting aan stil bij keersluis Kornwerderzand.

Slagen of falen?

Aan iedere classificatie is een aantal punten toegekend. De test slaagt als er minder dan 100 punten worden behaald. ‘Een fatale bevinding is 100 punten, dus dan faalt de test direct’, licht Panagiotopoulos toe. ‘Bij falen moeten we maatregelen nemen voor de gedane bevindingen en daarna opnieuw testen. Overigens lossen we ook bij een geslaagde test alle genoteerde bevindingen op, maar in dat geval staan de bevindingen de ingebruikname van de keersluis niet in de weg.

Test ‘s nachts uitgevoerd

Tijdens de geplande test beweegt de roldeur van de keersluis. ‘We voeren de test ’s nachts uit om de hinder voor de scheepvaart te beperken.’ Na het succesvol doorlopen van de operationele test is de keersluis klaar voor ingebruikname.’

Testen, testen en nog eens testen

De keersluis bij Kornwerderzand bestaat uit veel verschillende onderdelen. Om ervoor te zorgen dat die goed werken, zijn al verschillende tests gedaan. In de fabriek én op locatie. Bouwconsortium Levvel deed dit in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Voor al deze tests is de keersluis met vlag en wimpel geslaagd. Inmiddels heeft de operationele test ook plaatsgevonden en ook deze test heeft de keersluis goed doorstaan! Meer over de eerdere tests lees je in dit artikel.

Nieuwsarchief