Terugblik interactief webinar 1 juni

Op dinsdag 1 juni mochten we weer een grote groep geïnteresseerden bijpraten over alle werkzaamheden op en om de Afsluitdijk. Klik op de link om het webinar terug te zien. Of vind antwoord op alle vragen uit het publiek op onze website.

Host Minke Hoekman van Rijkswaterstaat trapte af met een aantal vragen over de achtergrond van het publiek. Het gezelschap bleek zeer divers: van omwonenden en betrokken ambtenaren tot leden van belangenverenigingen en medewerkers van de verschillende projecten. Mooie antwoorden kwamen op de vraag om de Afsluitdijk in 1 woord te beschrijven. Reacties als ‘verbinding’, ‘wereldwonder’ en ‘icoon’ geven het belang van de dijk goed aan.

Vismigratierivier herstelt visstand

Namens het regionale samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk vertelde Wiepkje Elsinga, assistent-realisatiemanager, van de provincie Fryslân enthousiast over de twee pijlers ecologie en economie. Ecologisch is de Vismigratierivier belangrijk. Die geeft trekvissen weer bewegingsvrijheid tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer en helpt zo de visstand herstellen. Elsinga benadrukte het hergebruik van grond en riet uit de regio bij de aanleg van het eerste deel: de Westflank. Ondertussen heeft een slinger in de A7 ruimte gecreëerd om het gat te maken waarmee de rivier de Afsluitdijk doorsnijdt. Als de Vismigratierivier in 2023 of 2024 klaar is, kunnen bezoekers hier zelf de vissen zien migreren. Leuk weetje: de Vismigratierivier zat dit jaar in het eindexamen Biologie.

Economisch interessant is de verbreding van de bruggen en het sluizencomplex bij Kornwerderzand, inclusief het verdiepen van de vaargeulen in het IJsselmeer. Deze maatregelen maken de havens aan en achter het IJsselmeer beter bereikbaar voor grotere zeeschepen. Op dit moment zijn de technische voorbereidingen in volle gang. De twee nieuwe, beweegbare bruggen moeten eind 2025 klaar zijn; de sluizen en de vaargeulen uiterlijk in 2028.

Windpark Fryslân einde zomer klaar

Hoofdingenieur Bart Ummels toonde trots de vorderingen bij Windpark Fryslân. Het project is goed op streek. In een complexe logistieke operatie met schepen en kranen die maar net door de sluizen pasten, zijn de 89 gigantische windturbines grotendeels geïnstalleerd. Zo’n 98 km kabel is aangesloten en het transformatorstation verzamelt al opgewekte groene stroom. Aan het eind van deze zomer moet alles klaar zijn en brengt Eneco de stroom bij mensen thuis – en bijvoorbeeld bij ijsstadion Thialf in Heerenveen. Ummels benadrukte dat het Windpark een goede buur wil zijn. Jaarlijks gaat er 720.000 euro naar een omgevingsfonds. Daarnaast is het de bedoeling om de verlichting op de turbines ’s nachts alleen te laten branden als een radar daadwerkelijk vliegtuigen signaleert. Ook is iedereen na opening welkom om tussen de turbines door te varen en ze van dichtbij te bezichtigen.

Vaarweg Stevinsluizen weer open

In de presentatie van bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) stelde omgevingsmanager Dylan van der Louw mede namens opdrachtgever Rijkswaterstaat de bouw van de nieuwe keersluis bij Den Oever en de dijkversterking aan de kant van de Waddenzee centraal. Met een serie foto’s liet hij zien hoe de bouwkuipen voor de sluis werden gesloten, leeggepompt en voorzien van een betonvloer. Het meest spectaculaire was misschien nog wel het inhijsen van de 70 ton zware puntdeuren van de keersluis. Net voor het Hemelvaartweekend kon de vaarweg weer open. Tot en met 2022 werkt Levvel aan het afronden van de keersluis.

Aan de Waddenzeezijde wordt de Afsluitdijk breder en twee meter hoger gemaakt om ook bij uitzonderlijke stormen het watergeweld te kunnen weerstaan. Na een laag geotextiel doek met daarbovenop breuksteen volgen onderaan de dijk speciaal ontworpen Levvel-blocs en bovenaan Quattroblocks. Twee bijzondere kranen, de Titaan en de Ballerina, plaatsen deze enorm zware betonblokken – Levvel-blocs wegen 6,5 ton per stuk –precies op hun plaats. Op het eind komt er nog een volledig fiets- en wandelpad tussen Noord-Holland en Fryslân.

Publieksvragen beantwoord

Tijdens en na de presentaties kwamen veel vragen binnen, vooral over de gevolgen voor de natuur en voor de vissers. De sprekers beantwoordden er alvast een paar in de uitzending. Zo stelde Elsinga dat de Vismigratierivier goed is voor alle flora en fauna. Er is bijvoorbeeld geen reden om te denken dat vogels de rivier meteen leeg vissen, al was het maar omdat vissen vooral ’s nachts en in het voor- en najaar trekken. Ummels onderstreepte dat de impact van het Windpark op de natuur volgens jarenlange onderzoeken beperkt blijft. Bijvoorbeeld zwart verven van een van de rotorbladen – wieken – om vogels te waarschuwen is nu dan ook geen optie. Van der Louw liet weten dat de Levvel-blocs er eerst wel clean uitzien, maar dat de blokken nu al groen worden. Er groeit vegetatie op en een gat in het midden biedt ruimte voor waterleven. Antwoorden op alle vragen zijn te vinden in de Q&A op onze website.

Inhoudelijke sessies

Op donderdag 3 juni was er de gelegenheid om in inhoudelijke sessies vragen te stellen en van gedachten te wisselen over specifieke onderwerpen. Voor drie van de vijf voorgestelde onderwerpen was voldoende animo: duurzame energie opwekken met Blue Energy, het inrichten van de kazematteneilanden en ideeën voor Club Afsluitdijk om de verbinding tussen werkzaamheden en omgeving te vergroten. We kijken terug op zinvolle dialogen.

Nieuwsarchief