Redstack

REDstack is het eerste spin-off bedrijf van Wetsus en richt zich op het ontwikkelen, opschalen en vermarkten van de RED (Reverse electro-dialysis) -technologie. REDstack heeft als doel het ontwikkelen en vermarkten van de RED technologie. RED (Reverse ElectroDialysis) is een vorm van duurzame winning van elektrisch energie. De ‘brandstof’ bestaat uit zoet en zout water. Rivieren monden uit in zee en het zoete water mengt zich daar met het zoute water. Dit zijn in de eerste plaats de meest geschikte locaties voor de toepassing van RED. Een deel van het rivierwater wordt samen met zeewater geleid door een membraanstapel, de zogenaamde RED-stack; hier heeft het bedrijf REDstack dan ook zijn naam aan ontleend. Zout en zoet water mengen en aan dit proces wordt elektrische energie onttrokken. Het gemengde brakke water wordt in zee teruggebracht en de elektrische energie wordt aan het net geleverd en gedistribueerd. We spreken van Blue Energy: volledig duurzame elektriciteit.

Nieuwsarchief