Life

LIFE is een Europese regeling. Het is de enige regeling die specifiek op het milieu is gericht. De regeling focust zich op projecten die innovatieve concepten of technologieën demonstreren met toegevoegde Europese waarde. Project ‘Fish migration & BirdLIFE’ (LIFE16 NAT/NL/000155) draagt bij aan de ‘zachte’ delen van het project Vismigratierivier. Te denken valt aan de natuurlijke oevers aan de westelijke kant van het IJsselmeerdeel, maar ook;
Het estuariën gebied aan IJsselmeerzijde is een gebied waar het water brak is en de migrerende vissen kunnen wennen aan het zoete water. Aan de Wad zijde is ook gekozen voor een estuariën deel dat past bij de natuurlijke waarden van de Waddenzee. Het project Vismigratierivier levert daarnaast een substantiële bijdrage aan de uitbreiding van broedgelegenheid voor strand- en kolonie broedende vogels. Dankzij de financiële bijdrage van LIFE dragen wij bij aan een wezenlijke versterking van het ecologisch functioneren van het gebied rondom Kornwerderzand en het achterland.

Nieuwsarchief