Werkzaamheden aan bruggen Stevincomplex

Rijkswaterstaat werkt van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 januari en op vrijdag 4 en zaterdag 5 februari 2022 aan de bruggen van het Stevincomplex (Den Oever). Tijdens deze periode is er deels geen (scheepvaart)verkeer mogelijk.

Werkzaamheden Afsluitdijk

Rijkswaterstaat gaat in de toekomst deze bruggen vervangen. Voorafgaand aan het vervangen van deze bruggen moeten er nog diverse onderzoeken worden uitgevoerd.

Het onderzoek bestaat uit het maken van sonderingen om meer inzicht te krijgen in de staat waarin de ondergrond zich bevindt. Dit is nodig om vast te stellen of de fundering waar de huidige brugpijlers op staan draagkrachtig is. Omdat de sterkte en het gedrag van de middenpijlers cruciaal is voor het veilig functioneren van de constructie gedurende de levensduur, is het van groot belang dat dit onderzoek en de bijbehorende berekeningen van met name de middenpijlers worden uitgevoerd.

De bruggen zijn tijdens de onderzoeken buiten gebruik. Het (scheepvaart)verkeer ondervindt hinder van de werkzaamheden.

Hinder en omleidingen

Voor de scheepvaart
Voor de scheepvaart geldt een halve vaarwegstremming bij de bruggen op onderstaande momenten. Houd rekening met langere wachttijden.

Donderdag 20 januari van 20.00 tot 07.00 uur
Vrijdag 21 januari van 20.00 tot 07.00 uur
Zaterdag 22 januari van 18.00 tot 07.00 uur
Vrijdag 4 februari van 22.00 tot 08.00 uur
Zaterdag 5 februari van 22.00 tot 08.00 uur

Voor het wegverkeer
De snelweg A7 over de Afsluitdijk is afgesloten voor wegverkeer op onderstaande momenten. Het wegverkeer wordt omgeleid via de Houtribdijk N307 en via de Flevopolder.

Vrijdag 4 februari van 22.00 tot 08.00 uur
Zaterdag 5 februari van 22.00 tot 08.00 uur

Nieuwsarchief