Voorlopige gunning versterking Afsluitdijk

Rijkswaterstaat is voornemens de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de waterafvoercapaciteit te gunnen aan Levvel B.V. i.o.. Een combinatie BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. / Van Oord Aberdeen Infrastructure Partners B.V. / RebelValley B.V. wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, en voorfinancieren van het project. Daarnaast wordt deze combinatie verantwoordelijk voor het onderhoud gedurende 25 jaar. De bouw start naar verwachting in het najaar van 2018. In 2025 worden de werkzaamheden afgerond.

Combinatie prijs en kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen o.a. beoordeeld op de criteria ‘tevreden gebruiker’, ‘tevreden beheerder’ en ‘tevreden omgeving’.

Proces

In december 2017 deden drie consortia hun aanbiedingen. Na de voorlopige gunning, die op 22 februari aan gegadigden bekend is gemaakt, krijgen de consortia die de opdracht niet gegund hebben gekregen, 20 dagen de gelegenheid om bezwaar te maken.

De Afsluitdijk

De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee en het IJsselmeer. Na ruim 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Rijkswaterstaat versterkt de dijk en bouwt pompen in om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee. In het contract is ook een aantal ambities opgenomen van De Nieuwe Afsluitdijk. In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk wordt onder meer de coupure voor de Vismigratierivier aangelegd en een fietspad aan de kant van de Waddenzee.

Nieuwsarchief