Voorkeursvarianten ambitie Recreatie & Toerisme

De Afsluitdijk is al een internationale publiekstrekker van formaat, maar de toeristische kansen kunnen nog beter worden benut. De dijk en onze projecten toegankelijk en aantrekkelijker maken voor het grote publiek is dan ook een ambitie van De Nieuwe Afsluitdijk. De stuurgroep ziet hierbij met name mogelijkheden voor de knooppunten op de Afsluitdijk voor fietsers, voetgangers, watersporters en automobilisten. De regionale overheden hebben hun voorkeursvarianten bepaald voor deze knooppunten.

Kornwerderzand

Kornwerderzand is een belangrijk knooppunt op de Afsluitdijk. De Nieuwe Afsluitdijk wil hier onder meer een Beleef- en inspiratiecentrum ontwikkelen in samenhang met de Vismigratierivier. Hiermee kan Kornwerderzand een attractieve plek voor toeristische uitjes worden, ook bij slecht weer. De Regionale Stuurgroep heeft haar voorkeur uitgesproken voor de locatie van dit te ontwikkelen Beleefcentrum: het huidige parkeerterrein bij Kornwerderzand.

Ook de bereikbaarheid van het Kazemattenmuseum, de schut- en spuisluiscomplexen en de Vismigratierivier wordt verbeterd zodat bezoekers deze bijzondere plekken optimaal kunnen beleven. Andere nieuwe voorgenomen projecten in het gebied kunnen Kornwerderzand nog aantrekkelijker maken: een nieuwe sluis voor grote schepen en jachten en innovatieve energieopwekking in de spuisluizen. In de bovenstaande afbeelding is een impressie van de inrichting van Kornwerderzand weergegeven. (bron: Antea Group)

Het Monument

Ook voor een eventuele uitbreiding van de faciliteiten bij het Monument op de Afsluitdijk heeft de regionale stuurgroep een voorkeursvariant aangewezen. De variant waarbij uitbreiding van het gebouw in de dijk aan de IJsselmeerzijde is bedacht, wordt verder uitgewerkt. Bovendien moet een korte toeristische tussenstop bij het Monument veel aantrekkelijker en verkeersveiliger worden. Aanvullend kan een nieuw fiets- en voetpad langs de kant van de Waddenzee de toeristische verbinding met Den Oever versterken.

Den Oever

Voor het sluizen- en kazemattencomplex bij Den Oever ligt de nadruk op het verbeteren van de verbinding van de Afsluitdijk met de Vissershaven van Den Oever. Er zijn plannen voor het toegankelijk maken van de kazematten aan de Noordzijde en het aanbrengen van een wandelpad langs de draaibruggen. Dit is aanvulling op de reeds bestaande plannen voor de verbetering van Waddenpoort Den Oever.

Besluitvorming

Over de realisatie van deze toeristische voorkeursvarianten willen de regionale overheden in het najaar afspreken maken met het rijk. De regio staat aan de lat om de benodigde financiën te organiseren. In het geval van horeca- en toeristische exploitanten, zal dat dit in de toekomst ook over private investeringen gaan. Zoals bij de locatie het Monument en het Beleef- en Inspiratiecentrum Kornwerderzand.

Nieuwsarchief