‘Vismigratierivier gaat werken’

Internationale experts: ‘Vismigratierivier gaat werken’

De Vismigratierivier door de Afsluitdijk gaat werken voor een grote groep trekvissen; De beste locatie voor deze innovatieve vispassage lijkt vooralsnog de westkant van de Lorentzsluizen op de Afsluitdijk; En er zouden meerdere ingangen moeten zijn voor vissen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies na een twee dagen durende expertmeeting over de plannen rondom de Vismigratierivier. De expertmeeting werd gehouden in Leeuwarden en op locatie bij Kornwerderzand. Zeventien deskundigen uit binnen- en buitenland bogen zich over de plannen en wisselden vervolgens inzichten uit over het optimaliseren van de werking van de Vismigratierivier.

Internationale experts

,,Iedereen was het er over eens dat de Vismigratierivier gaat werken en een interessant innovatief project is. Niet alleen voor sterke zwemmers zoals de zalm, maar ook voor zwakkere zwemmers zoals de driedoornige stekelbaars, glasaal en botlarven”, vertelt Herman Wanningen van de organisatie. ,, Zo’n bevestiging van visexperts zoals professor Cristos Katopodis uit Canada en Doctor Paul Kemp uit Engeland is natuurlijk erg prettig.” De experts gaven ook aan dat een dergelijk project wereldwijd nog niet bestaat. Dit geeft het bijzondere karakter van het project aan en dat nauwkeurige uitwerking noodzakelijk is.

Het samenzijn van de verschillende vismigratie-experts in Friesland zorgde ook voor nieuwe inzichten. Zo is het verstandig om niet één, maar meerdere ingangen te plaatsen. Op die manier kun je de verschillende soorten vis beter sturen om de Vismigratierivier op te zwemmen. De vissen kunnen dan snel de overgang van Waddenzee naar het IJsselmeer maken waardoor er geen vertraging optreedt en er minder kans op predatie is van bijvoorbeeld aalscholvers.

Discussie over de juiste locatie voor een Vismigratierivier. FOTO: Roef Mulder
Foto: Roef Mulder, Programma naar een Rijke Waddenzee

Beste voor de vissen

,,Het was een erg interessante werksessie”, concludeert Wanningen. ,,Het maakt je veel scherper op de keuzes die je maakt. Een belangrijke tip die we hebben meegekregen was bijvoorbeeld dat we gedurende het hele traject moeten blijven monitoren en flexibel moeten blijven omgaan met de detailinrichting, ook in de toekomst. Zo kunnen we uiteindelijk het beste resultaat krijgen voor de trekvissen.”

Organisaties

In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk trekt het Programma naar de Rijke Waddenzee (PRW) de plannen rondom de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. Dit doet PRW door kennis en geld beschikbaar te stellen en door het inzetten van de expertise van de Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Nieuwsarchief