Update grootschalige renovatie sluiscomplexen Afsluitdijk

De Afsluitdijk heeft twee sluiscomplexen: de Stevinsluizen bij Den Oever en de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. De schut- en spuisluizen zijn gebouwd in 1932 en zijn toe aan onderhoud. De bouwwerken zijn belangrijk voor het waterpeil in het IJsselmeer en voor de scheepvaart van en naar de Waddenzee. Een deel van de renovatie bij de Lorentzsluis is in april dit jaar afgerond.

Renovatie Lorentzcomplex

Het 84-jarige complex was toe aan onderhoud dat eens in de twintig à dertig jaar nodig is. De vervanging van het bedienings- en besturingssysteem is onderdeel van een grotere renovatie. Zo werd in 2014 en 2015 al mechanisch onderhoud aan de draaibruggen verricht. De vervanging van het bedieningssysteem was nodig om deze veilig te blijven gebruiken. Het nieuwe systeem moet minder storingen opleveren. De renovatie van de sluizen en de vervanging van de houten remming- en geleidewerken voor stalen buizen moet ervoor zorgen dat zowel weg- als scheepvaartverkeer vlot en veilig kan doorstromen. Bovendien zijn de sluisdeuren en het ophangwerk gerenoveerd.

Renovatie Stevincomplex

Bij het Stevincomplex worden van maandag 5 september 2016 tot en met zondag 16 oktober dezelfde werkzaamheden uitgevoerd. Op donderdagavond 14 juli organiseert Rijkswaterstaat een inloopavond voor belangstellenden over de renovatiewerkzaamheden aan en rond het Stevinsluizencomplex in Den Oever; de Noord-Holland kant van de Afsluitdijk. Deze avond bestaat de mogelijkheid informatie te bekijken en vragen te stellen over de werkzaamheden. Donderdag 14 juli, 19.30-21.30 uur, Van der Valk, Terpstraat 49, Wieringerwerf. Hier vindt u de uitnodiging voor de inloopavond.

Het vernieuwen van remming- en geleidewerken wordt gedurende geheel 2016 uitgevoerd. Dit gebeurt zowel aan het Lorentz- als aan het Stevinsluizencomplex.

Storingen sluizencomplexen

De eerste helft van het jaar zijn de sluizencomplexen van de Afsluitdijk in totaal 17 keer ongepland gestremd geweest. 8 storingen bij het Lorentzsluizencomplex en 9 storingen bij het Stevinsluizencomplex die stremming veroorzaakten. Een flinke toename ten opzichte van 2015. Toen waren er in totaal 8 storingen. Naar aanleiding van deze storingen werden Kamervragen gesteld. De toename is een indicatie voor de noodzaak van de renovaties die dit jaar plaatsvinden. Tijdens de vervanging van het besturings- en bedieningssysteem van de bruggen en sluizen in de Lorentzsluizen is een aantal aandachtspunten geconstateerd. Deze aandachtspunten worden gelijk opgepakt bij de werkzaamheden bij het Stevinsluizencomplex.

Aanpak bij storingen

Rijkswaterstaat neemt tijdelijke maatregelen om storingen te voorkomen dan wel zo snel mogelijk op te lossen. Denk hierbij aan:

  • Een monteur is 24/7 per dag op de Afsluitdijk beschikbaar op afroep;
  • De bruggen worden eerder gekoeld om uitzetten bij warmte te voorkomen;
  • Extra reserve-onderdelen worden op voorraad gehouden om snel reparaties uit te kunnen voeren.

Veel van de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd, zoals het vervangen van het bedienings- en besturingssysteem, helpen om storingen te voorkomen.

Renovatie gereed voor versterking Afsluitdijk

De werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen. Het onderhoud moet gereed zijn vóór de start van het project versterking Afsluitdijk.

Rondleiding voor Twitteraars

Het twitter-account @RWS_Lorentz werd tijdens de werkzaamheden actief gevoed met informatie over voortgang van de werkzaamheden. Op 26 april kreeg een selecte groep volgers een exclusieve rondleiding. Omgevingsmanager Cecile Haffmans nam de deelnemers mee langs de verschillende werkzaamheden die uitgevoerd werden. Haffmans: “Ik werd blij van het compliment van een Twitteraar tijdens de rondleiding. Hij waardeerde dat we lieten zien wat we allemaal doen en was onder de indruk van de impact van de werkzaamheden. Een andere volger gaf aan dat hij niet eerder besefte hoe complex het eigenlijk is en dat het toch zo helder uitgelegd werd. Dat compliment steken we mooi in onze zak”.

‘Urker kotter vaart tegen deur Lorentzsluis Afsluitdijk’

Zo luidde de kop van een nieuwsbericht van Omroep Flevoland op 30 april 2016. De werknemers van de aannemer hadden nog maar net hun gereedschap neergelegd toen een Urker kotter tegen de vloeddeur van de net gerenoveerde grote sluis aanvoer. Door de aanvaring was de sluis, na zes weken renovatie, weer afgesloten. Gelukkig werd de reservedeur er snel ingehangen en kon het vaarwegverkeer 3,5 dag later ook weer door de grote sluis.

Leuk om te weten

  • Op 5 april was het TV-programma Goedmorgen Nederland op bezoek bij Rijkswaterstaat in Kornwerderzand om een item te maken over de renovatie van het Lorentzsluizencomplex. Bekijk een van de items: Item GM NL;
  • Volg de renovaties op Twitter: @RWS_Lorentz. Deze gaat in de loop van het jaar over naar de werkzaamheden op het Stevincomplex en is dan te volgen onder @RWS_Stevin;
  • Het Stevin- en het Lorentzcomplex zijn rijksmonumenten;
  • Bij het Lorentz- en Stevincomplex staat nog steeds een douanegebouw. Het is nu niet meer als zodanig in gebruik.
Nieuwsarchief