Minder hinder dankzij nieuwe tijdelijke weg

Naast de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand maakt bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) in opdracht van Rijkswaterstaat een opening in de Afsluitdijk voor de Vismigratierivier. Patricia Koppert, adviseur verkeer van Levvel: ‘Om hinder te beperken, bouwen we een tijdelijke weg – een bypass – om de werkzaamheden heen.’ 

Wie in de toekomst via de A7 over de Afsluitdijk rijdt, gaat vlakbij de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand een nieuwe opening in de dijk over. Die opening is onderdeel van de Vismigratierivier. Hier kunnen trekvissen straks heen en weer zwemmen tussen het zoute water van de Waddenzee en het zoete water van het IJsselmeer. Alleen bij extreem hoogwater sluit een stormvloedkering de Vismigratierivier af om het achterland te beschermen. Het maken van de opening in de dijk is onderdeel van de opdracht van Rijkswaterstaat aan bouwconsortium Levvel om de Afsluitdijk te versterken en de A7 te verbeteren. Omdat de opening onder de A7 doorgaat, hebben deze werkzaamheden gevolgen voor het wegverkeer. ‘Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, bouwen we een tijdelijke weg om de opening heen: een zogeheten bypass’, vertelt Patricia Koppert, adviseur verkeer van Levvel.

Bypass: tijdelijke weg op tijdelijke dijk

Het voordeel van de bypass is dat er geen speciale verkeerssituatie nodig is, bijvoorbeeld een wegversmalling zoals bij de andere werkzaamheden aan de A7.  Koppert: ‘Het is een veilig ontworpen weg met twee rijstroken per rijrichting. Zo’n tijdelijke nieuwe weg om grootschalige wegwerkzaamheden heen komt wel vaker voor. Het bijzondere hier is dat wij hem in het water bouwen, aangezien naast de Afsluitdijk verder geen ruimte is. We zijn vorig jaar al begonnen met het opspuiten van een eiland en het aanleggen van een nieuwe dijk als tijdelijke waterkering. Daarvoor gebruiken we dezelfde Levvel-blocs als bij het versterken van de bestaande dijk. Als de bypass niet meer nodig is, hergebruiken we die blokken op een ander stuk van de dijk.’ Bij andere werkzaamheden aan de A7 is een bypass onmogelijk, omdat de benodigde dijk dan de sluizen zou blokkeren. De bypass krijgt geen fietspad, omdat de Afsluitdijk al onbereikbaar is voor fietsen door ontbrekende fietsbruggen bij Kornwerderzand en Den Oever.

Bypass aansluiten: verkeersmaatregelen

Vanaf 9 november wordt de verbinding gelegd tussen de bestaande weg en de bypass. ‘Nu zijn we nog bezig met de voorbereidingen, zoals het aanbrengen van asfalt en het aansluiten van de verlichting op de tijdelijke dijk’, legt Koppert uit. ‘Vanaf 9 november gaan we echt aan de slag met de verbinding. Dan maken we de vangrail open en zetten we die om, en passen we de belijning aan. Tot en met 17 november zijn we bezig met het aansluiten van de noordelijke rijbaan van de bypass op de noordelijke rijbaan van de hoofdweg – waar normaal het verkeer richting Noord-Holland rijdt. In die week gaat al het verkeer over de zuidelijke rijbaan – met één rijstrook per rijrichting. De week daarop, van 17 tot en met 27 november, staat op de planning om de zuidelijke rijbaan van de bypass aan te sluiten op de zuidelijke rijbaan van de hoofdweg. Dan gaat al het verkeer, met één rijstrook per rijrichting, over de noordelijke rijbaan van de bypass. We verwachten dat we de bypass eind november kunnen openstellen.’

Files op bruggen voorkomen

Tijdens het aansluiten van de bypass is het belangrijk dat er geen files ontstaan op de bruggen bij Kornwerderzand – die moeten altijd open kunnen. Koppert: ‘Om opstoppingen op de bruggen te voorkomen, laten we de maatregelen al voor de bruggen beginnen. Vanaf daar geldt dan een maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Dat heeft ermee te maken dat de rijbanen op de bruggen en de sluizen slechts 7 meter breed zijn. Die moeten we opdelen in twee rijstroken van elk 3,5 meter. Daartussen is dan geen ruimte meer voor afscheidingen. Auto’s in beide richtingen rijden dus direct langs elkaar. Dat is alleen veilig met lagere snelheden. Op de bypass is het ook niet toegestaan elkaar in te halen. Daar maken we een doorgetrokken streep.’

Langere termijn

Vanaf eind november gaat het verkeer volledig over de bypass. Daar geldt dan een maximum snelheid van 70 kilometer per uur, net als bij de sluizen. Deze situatie duurt naar verwachting tot en met september 2021. Dan is de opening in de Afsluitdijk klaar, wordt de bypass afgebroken en gaat het verkeer gewoon weer over de hoofdweg.

Nieuwsarchief