Terugblik watercongres 100 jaar Zuiderzeewet

Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Zuiderzeewet organiseerde de provincie Flevoland samen met partners, waaronder Rijkswaterstaat, op 14 juni 2018 het congres ‘Nederland over 100 jaar’. Het congres vond plaats in museum Batavialand in Lelystad, het hart van de voormalige Zuiderzee. Aanwezig was onder meer de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Bekijk hier een beeldverslag:


Het congres werd feestelijk geopend door The Amsterdam Brass Quintet en Rob van der Sterren met de compositie De Lely Suite, geinspireerd door de grootsheid van Lely en zijn werk.

V.l.n.r.: Dagvoorzitter Joost Hoebink, gedeputeerde provincie Flevoland Michiel Rijsberman, Deltacommisaris Wim Kuijken en directeur kennis en advies Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Arjan de Zeeuw. Zij gaven hun visie op het thema van het congres: ‘Nederland over 100 jaar’.

De steenzetters van de Afsluitdijk, noeste arbeiders die een deel van de dijk steen voor steen met de hand hebben aangelegd, omkleedden de wand van de congreszaal.

Dit jaar is niet alleen het jaar van het Nieuwe Peilbesluit IJsselmeergebied, het is ook 200 jaar geleden dat het Normaal Amsterdams Peil (NAP) werd vastgesteld. Daarom kreeg de minister een antieke peilstok overhandigd, als ode aan iedereen die heeft samengewerkt aan dit mooie resultaat.

Minister Cora van Nieuwenhuizen: “Werken aan water is nooit af. Maar dat is ook niet erg, want het is prachtig werk. De uitdagingen van toen, zijn ook die van ons vandaag.”

Journalist-schrijver Cees Banning schreef ter gelegenheid van 100 jaar Zuiderzeewet de biografie ‘Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland’. Hij overhandigde tijdens het congres het eerste exemplaar aan de minister.

Cees Banning, schrijver van de biografie ‘Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland’, hier op de foto met de minister en nazaten van Cornelis Lely.

Op het congres werd door het dagelijks bestuur het Nieuwe Peilbesluit IJsselmeergebied ondertekend. Met dit besluit wordt het vaste peil in het IJsselmeer en Markermeer in de zomer vervangen door een streefpeil met een bandbreedte van 20 cm waarbinnen het meerpeil mag bewegen. Zo kunnen we in tijden van droogte een buffer opbouwen en over voldoende zoet water beschikken.

Minister Cora van Nieuwenhuizen, de 44e minister na Lely, ondertekende het Nieuwe Peilbesluit IJsselmeergebied heel toepasselijk in de oude werkkamer van Cornelis Lely.

In museum Batavialand in Lelystad is nog tot 11 september 2018 de oude werkkamer van Lely met authentieke objecten te bezichtigen. Door de inrichting worden de sporen uit het persoonlijke en werkzame leven van Lely zichtbaar voor het publiek en ontdekt men meer over de bevlogen en initiatiefrijke persoon dr. ir Cornelis Lely.

Lukas Meursing, omgevingsmanager Rijkswaterstaat, verzorgde een kennissessie over de Afsluitdijk: de geschiedenis en hoe de dijk wordt aangepakt voor de komende 100 jaar.

HID RWS Midden-Nederland Louis Schouwstra overhandigt de leden van het dagelijks bestuur Peilbesluit IJsselmeergebied een peillood als dank voor de samenwerking bij de totstandkoming van het peilbesluit.
Nieuwsarchief