Terugblik online sessies 26 november

In navolging van de webinar op dinsdag 24 november organiseerden Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk, Windpark Fryslân, bouwconsortium Levvel en aannemerscombinatie Zuiderzeewind online sessies op donderdag 26 november. Omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden konden zich hier vooraf voor inschrijven. Hier meldden zich 69 mensen voor aan. 

Club Afsluitdijk

Een van de online sessies ging over Club Afsluitdijk. Deze gebiedscoöperatie is opgericht door bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel). Deze heeft als doel de verbinding tussen de werkzaamheden en de omgeving te vergroten. Na een korte presentatie over de noodzaak en de oprichting van Club Afsluitdijk werd met veel enthousiasme gebrainstormd. Onder meer ideeën om de Afsluitdijk aantrekkelijker te maken voor de jeugd. Maar ook het benutten van de dijk als verbindende route tussen de provincies voor toeristen kwamen naar voren. De ideeën denken we op een later moment verder uit. Meerdere deelnemers gaven aan hierbij te willen zijn.

Natuur op de dijk

Wytse Dassen begeleidde een online sessie over verschillende natuurmaatregelen die we treffen bij project Afsluitdijk. Ecologen Sophie Lauwaars en Dennis Wansink legden uit hoe de speciale ecotoplaag op de losse dam bij Den Oever ervoor zorgt dat er alleen dit jaar al zo’n 5 a 6 paartjes Lepelaars hebben gebroed op de dijk. Ook aangepaste verlichting maakt de Afsluitdijk een prettigere plek voor dieren. Deze verlichting beschermt beschermde ruige dwergvleermuizen tijdens het passeren van de dijk niet meer gestoord op hun migratieroute. Verder lichtten de ecologen toe hoe onder andere het verzamelen, drogen en terugplaatsen van zaden op de Afsluitdijk ervoor zorgt dat verschillende soorten unieke vegetatie zich nestelt tussen de Quattro-blocks. 

De Vismigratierivier

Om ook vissen de dijk te laten passeren, werken we aan de aanleg van de Vismigratierivier. Erik Bruins Slot en Wiepkje Elsinga van De Nieuwe Afsluitdijk namen de deelnemers tijdens deze online sessie mee in het ontwerp en de werking van de Vismigratierivier. Zo zwemmen er naar verwachting na oplevering zo’n 3 miljoen vissen jaarlijks door de Afsluitdijk. Bezoekers van de dijk kunnen straks de vissen zien door speciale kijkramen. Maar omdat de dieren vooral ’s nachts trekken, hebben bezoekers ook de mogelijkheid om in het Afsluitdijk Wadden Center met moderne technieken te zien welke vissen er door de Vismigratierivier trekken. In principe is de Vismigratierivier altijd open. De rivier gaat alleen dicht als het water 1,5 meter boven NAP komt, want dan sluit de stormvloedkering. Naar verwachting zal dat een paar keer per jaar gebeuren, bij storm of hoogwater. 

Nieuwsarchief