Moderne technieken en oude ambachten bij dijkversterking
07 november 2022
dijkversterking Afsluitdijk Waterbeheer
Eerste test duurzame Levvel-blocs positief
07 februari 2022
Op deze foto zie je Levvel-blocs in de proeftuin, gemaakt van verschillende betonmengsels. Duurzaamheid
1