Terug- en vooruitkijken: werk aan de Afsluitdijk in 2022 en 2023

Ook in 2022 is er veel werk verzet op en rond de Afsluitdijk. Een deel van de werkzaamheden is afgerond, denk aan de versterking van de dijk en de bouw van de keersluis Den Oever. Een mooi moment om een tussenbalans op te maken. Dat doen we met Mieke Peeters, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat.

2022: vernieuwing A7, versterking dijk en keersluis Den Oever

‘Om de Afsluitdijk te versterken en vernieuwen voeren we verschillende werkzaamheden uit, aldus Peeters. ‘In 2022 konden we de eerste deelprojecten afronden. Zo zijn de rechte, ononderbroken stukken dijk versterkt. Het laatste Levvel-bloc is geplaatst en de fabriek in Harlingen is afgebroken. De plekken waar de dijk niet recht doorloopt, bijvoorbeeld bij de keersluis in Kornwerderzand en de kazematteneilanden, worden in 2023 versterkt.’

‘Verder is de keersluis bij Den Oever afgebouwd, getest en in gebruik genomen’, vertelt Peeters. ‘Ook de vernieuwing van de A7 is klaar, met uitzondering van de weg ter hoogte van de spuicomplexen en bruggen.’

Dronefoto: keersluis Den Oever december 2022.

Met trots laten zien waar we aan werken

In 2022, het jaar dat de Afsluitdijk 90 jaar bestond, werden de bouwplaatsen op de dijk voor één dag opengesteld voor het publiek. ‘Tijdens De Dag van de Bouw op zaterdag 18 juni konden we dit immense project eindelijk aan de buitenwereld laten zien. Na 4 jaar zagen mensen waar we allemaal aan werken op de Afsluitdijk, en waarom dat zorgt voor hinder voor de voor de (vaar)weggebruikers. Het was goed om al die volle bussen met geïnteresseerden over de dijk te zien gaan.’

Het werk gaat door

Een deel van het werk loopt door in 2023 en daarna, gaat Peeters verder. ‘Er is het hele jaar gewerkt aan de pompgemalen bij Den Oever en daar gaan we mee door. Naar verwachting zijn die in 2025 klaar, tegelijk met de nieuwe spuisluizen aldaar.’ Daarnaast is de opdracht voor de restauratie en uitbreiding van het Vlietermonument gegund aan aannemer Koninklijke Woudenberg. Dat werk start in april 2023.

De doorgang in de dijk voor de Vismigratierivier en de keersluis bij Kornwerderzand zijn eind 2023 gereed. ‘Sinds afgelopen zomer kun je de betonnen delen van de Vismigratierivier al zien als je over de A7 rijdt. Eind 2023 is de doorgang klaar. Samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk (provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Súdwest-Fryslân en Hollands Kroon) werkt aan de verbinding van de westoever van de Vismigratierivier met de Afsluitdijk. De aanleg van de Vismigratierivier in het IJsselmeer gaat ook in 2023 en daarna verder.’

Weekendopenstelling fietspad in 2023

Voor 2023 staat naast alle werkzaamheden een weekendopenstelling van het fietspad gepland, zo vertelt Peeters. ‘In het derde kwartaal van 2023 stellen we het fietspad op de Afsluitdijk gedurende één weekend open voor fietsers en wandelaars. Zij kunnen nu vanwege de werkzaamheden de Afsluitdijk alleen met een gratis fietsbus passeren.’ De exacte datum voor de openstelling wordt nog bekendgemaakt. Daarnaast worden in 2023 voorbereidingen getroffen om vanaf 2024 wandelen en fietsen op de dijk tussen de spuicomplexen weer mogelijk te maken. Vanwege de werkzaamheden aan de spuicomplexen zijn die locaties alleen te passeren met de gratis fietsbus.

Werk in uitvoering na 2025

Ook na 2025 wordt aan de Afsluitdijk gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de vervanging van de bruggen op Kornwerderzand en Den Oever, de verruiming van de sluis bij Kornwerderzand en het versterken en renoveren van de bestaande spuisluizen. Dit heeft verschillende oorzaken. Projecten hebben voorbereidingstijd nodig en moeten nog worden aanbesteed. Andere projecten zitten nog in de verkennende fase, wat betekent dat nog bekeken moet worden wat er precies gerealiseerd gaat worden. De planning van de uitvoering staat dus ook nog niet vast.

Hinder door werkzaamheden

Werkzaamheden op de Afsluitdijk hebben onvermijdelijk gevolgen voor het wegverkeer en de scheepvaart. Er is vrijwel ruimte om verkeer om te leiden. Bovendien lopen de A7 en het fietspad over de sluiscomplexen waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Gebruikers moeten er rekening mee houden dat er voorlopig altijd wel ergens op de Afsluitdijk werkzaamheden in uitvoering zijn, met name op en rond de spuicomplexen. Rijkswaterstaat en Provincie Fryslân streven ernaar om hinder voor wegverkeer, scheepvaart, fietsers en wandelaars zo veel mogelijk te beperken.

Nieuwsarchief