Rijkswaterstaat maakt coupure Vismigratierivier

Johannes Kramer, gedeputeerde van de Provincie Fryslân (links op de foto) overhandigde 21 november jl. een 3D print van de coupure, het ‘gat’ door de Afsluitdijk voor de Vismigratierivier, aan Ype Heijsman, directeur netwerkmanagement van Rijkswaterstaat.

Vanaf begin 2012 heeft de regio volop gewerkt aan de planvorming van de Vismigratierivier Afsluitdijk. De goede samenwerking tussen De Nieuwe Afsluitdijk en Rijkswaterstaat heeft geleid tot de ondertekening van de Realisatieovereenkomst op 6 juli jl. Daarin is definitief bepaald dat de coupure in de Afsluitdijk door Rijkswaterstaat wordt aangelegd.

Met de overhandiging van de maquette van de coupure, die de komende jaren wordt gebouwd, wil het project Vismigratierivier de samenwerking tussen beide partijen onderstrepen.

Binnenkort is een tweede 3D kleurenprint van de opening door de Afsluitdijk te zien in het informatiecentrum; De Afsluitdijk, nieuwe verhalen op Kornwerderzand.

Bekijk hier meer informatie over het informatie centrum

Nieuwsarchief