Petitie tegen bomenkap Den Oever aangeboden aan Rijkswaterstaat

Vrijdag 18 mei heeft de Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW) een petitie tegen bomenkap bij Den Oever aangeboden aan Rijkswaterstaat, tijdens een bijeenkomst over het ontwerp van de Afsluitdijk. Afgelopen maanden verzamelde de Stichting 975 handtekeningen. Het consortium Levvel heeft dit signaal meegenomen in het ontwerp voor de Afsluitdijk en zal voor het energieneutraal maken van de Afsluitdijk een zonnepark realiseren zónder bomenkap.

Van der Meulen van SLW: ‘De Afsluitdijk is echt toe aan een opknapbeurt en het is een fantastisch plan dat is ontwikkeld. De manier van uitvoeren lijkt ook weloverwogen en getuigd van een technisch vernuftig traject. Wij, als Stichting Landschapszorg Wieringen hebben moeite met het onderdeel ‘zonnepanelen’. Bomenkap voor duurzame opwekking van energie is onverkoopbaar! Wellicht een kleine ‘zaak’ in het grote geheel, maar voor Wieringen en in het bijzonder voor Den Oever een ingrijpend gebeuren, zoals de opzet zich laat aanzien in het Rijksinpassingsplan. Zo is dat ook in de situatie van Den Oever: wij willen niet méér geluid horen van de passerende auto’s. Nee, wij willen de dempende werking van dat bosje behouden. Nee, wij willen geen gladde technologische entree van de Afsluitdijk in de vorm van een massief gladgestreken zonnepanelen-tracé. Wij houden van ons pretentieloze, maar karakteristieke bos en weiland bij de binnenkomst van Den Oever.’

Van de Beek van Rijkswaterstaat: ‘De petitie is een krachtig en duidelijk signaal vanuit de Den Oeverse samenleving die wij zullen meewegen bij het definitieve Rijksinpassingsplan. Het grote aantal handtekeningen geeft aan hoe betrokken de bewoners zijn bij ‘hun’ Afsluitdijk. Levvel, het consortium dat de Afsluitdijk aanpakt, heeft in haar plannen dit signaal meegenomen en zal voor het energieneutraal maken van de Afsluitdijk een zonnepark realiseren zónder bomenkap. Over enkele weken wordt het definitief-Rijksinpassingsplan gepubliceerd welke definitieve duidelijkheid verschaft. Ik wil mevrouw Van der Meulen, de Stichting Landschapszorg Wieringen en de bevolking van Den Oever bedanken voor hun duidelijke signaal.’

Eind 2017 publiceerde Rijkswaterstaat een ontwerp-Rijksinpassingsplan met hierin locaties waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Deze panelen leken nodig te zijn om de Afsluitdijk, ook na bouw van pompgemalen bij Den Oever, energieneutraal te houden. Bij een van de locaties bij Den Oever van circa vier hectare was het nodig bomen en bosschages te verwijderen. SLW diende hiertegen een zienswijze in bij Rijkswaterstaat en wilde met het aanbieden van de petitie haar standpunt kracht bijzetten. Doordat Levvel in het ontwerp extra spuisluizen inbouwt en de spuimiddelen en pompen slim inzet ‘spuien als het kan, pompen als het moet’ hoeft er minder energie worden opgewekt.

Bekijk hier het Affiche over boomkap Den Oever
Bekijk het persbericht Stichting Landschapszorg Wieringen

Nieuwsarchief