Nieuwe website voor projecten Afsluitdijk

Rijk en regio hebben hun krachten gebundeld om samen te werken aan de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Naast de gezamenlijke bijeenkomsten voor stakeholders en nieuwsbrieven hebben we nu ook een website. Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van de projecten op en rondom de Afsluitdijk.

Bestuurders van het rijk en de regionale overheden van het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk kregen tijdens hun reguliere stuurgroepvergadering al een voorproefje van de nieuwe website over de Afsluitdijk. De stuurgroep is verheugd dat er nu een podium is waar de gezamenlijke plannen voor de Afsluitdijk te volgen zijn voor een breed publiek.

In ontwikkeling

De website is nog niet 100% af. De komende maanden gebruiken we om de aanvullende informatie te plaatsen, de site te vertalen naar het Engels en eventuele kinderziektes te lijf te gaan.

Heeft u vragen of suggesties voor verbetering? Neem contact met ons op, wij horen het graag.

Nieuwsbrief

Naast de website heeft ook onze nieuwsbrief een nieuw jasje gekregen. Om de nieuwsbrief te ontvangen moet u zich  aanmelden. Op deze manier kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op en rondom de Afsluitdijk.

jdens voorvertoning website

Op de foto:
Staand (van links naar rechts):  Roel Feringa, Joost van de Beek, Theo van de Gazelle, Jan Hendrik Dronkers Maarten Offinga en Jan Doornbos.
Zittend (van links naar rechts): Maria le Roy, Tineke Schokker, Joke Geldhof, en Hetty Klavers.

Nieuwsarchief