Mijlpaal voor Vismigratierivier

Het Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier Afsluitdijk (VMR) is onherroepelijk. Een belangrijke stap in de realisatie van de VMR.

Johannes Kramer, gedeputeerde natuur en landelijk gebied is blij met deze ontwikkeling: “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de Vismigratierivier. Met deze uitkomst is de planologische procedure van het project afgerond. Een belangrijk proces voor de realisatie van dit unieke project is hiermee zorgvuldig en volledig doorlopen.”

Planning

De verwachting is dat de werkzaamheden medio 2018 beginnen. De geplande oplevering van de rivier is uiterlijk eind 2022. Het project wordt afgestemd op de planning van Rijkswaterstaat die bezig is met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk.

Vismigratierivier

Door de aanleg van dammen en dijken kunnen trekvissen niet van zout naar zoet water zwemmen. Dit is voor trekvissen wel nodig om op te groeien en zich voort te planten. Een slechte visstand heeft een negatieve invloed op het hele ecosysteem, want vis is een belangrijke schakel in de voedselketen. De Vismigratierivier is een vier kilometer lange, slingerende rivier door de Afsluitdijk die onder invloed staat van eb en vloed. Vissen kunnen er op eigen tempo doorheen zwemmen van Waddenzee naar IJsselmeer en andersom en geleidelijk wennen aan de overgang van zout naar zoet water.

Nieuwsarchief