Kwaliteit voorop bij vernieuwing en versterking Afsluitdijk

Bij een complex project als de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk, waar alles tot in de details moet kloppen, vraagt het werken tijdens de coronapandemie een hoop van de projectorganisatie én bouwconsortium Levvel. ‘Ondanks alle beperkende maatregelen door corona sinds maart vorig jaar, is er al veel gerealiseerd. Én staan er nog veel werkzaamheden op stapel,’ vertelt projectmanager Frans de Kock (Rijkswaterstaat). ‘Zo is sinds mei dit jaar de schutsluis bij Den Oever gereed en is een nieuwe keersluis gebouwd. En van de 32 kilometer dijk die aan de Waddenzeezijde onder meer bekleed gaat worden met de Levvel-blocs, is de eerste 5 kilometer inmiddels afgerond. Er wordt volop gebouwd. En wat er staat, staat er ook goed. Als je die 5 km dijk ziet liggen, dan word je trots. We bouwen niet zomaar een dijk. De Afsluitdijk kent een super strak architectonisch ontwerp en de eerste kilometers liggen er nu al erg mooi bij.’

Hoogwaardige kwaliteit

Dat de kwaliteit van het geleverde werk zo belangrijk is, is niet voor niks. De dijk moet een superstorm die eens in de 10.000 jaar voorkomt kunnen weerstaan. Bovendien is de Afsluitdijk een icoon waar het kwaliteitsteam nadrukkelijk op meekijkt. En wat ook meespeelt: de Afsluitdijk is in het verleden met kwaliteit gebouwd, vertelt De Kock: ‘Neem bijvoorbeeld de sluis bij Den Oever. Om het beton te kunnen herstellen, moest de sluis worden drooggezet. Als je onderin op de bodem van die drooggezette sluis staat, ervaar je dat Lely destijds topkwaliteit heeft geleverd. Er is nauwelijks schade, dat is indrukwekkend. Die kwaliteit wil je handhaven en, als het even kan, het nog beter doen.’

Vooruitblik

Die kwaliteitsstandaard geldt voor het werk dat al gerealiseerd is en voor de werkzaamheden die er nog aan zitten te komen. De Kock blikt vooruit: ‘Komende de jaren moeten er veel deelprojecten op de dijk gerealiseerd worden. Eind 2022 moet de dijkversterking klaar zijn; daar zit nog een hoop werk in. De aanleg van de coupure voor de toekomstige Vismigratierivier, een initiatief van samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, begint nu echt op gang te komen. De nieuwe keersluis bij Kornwerderzand gaat onze aandacht vragen. Voor de nieuwe spuien bij Den Oever zijn inmiddels de eerste bouwputten aangelegd. Tevens is de A7 al voor een deel van een nieuw profiel voorzien. De nieuwe verharde middenberm ligt daar even hoog als het hoogste punt van de weg. Zo stroomt het regenwater naar de zijkanten en niet – zoals in de huidige situatie – naar de zijkanten en de middenberm.’ De Kock blijft er nuchter onder: ‘Er is op de dijk nog veel werk te verzetten; uiteindelijk vernieuwen en/of versterken we de hele dijk én alle onderdelen zodat hij er tot 2050 weer tegen kan.’

Feiten & cijfers

• Aan de Waddenzeezijde zijn op 9 km dijk al 30.000 Levvel-blocs geplaatst en op 5 km liggen ook al Quattroblocks.
• De versterking van de dijk aan de IJsselmeerzijde met Quattroblocks is sinds kort gestart. Daar worden geen Levvel-blocs geplaatst.
• Over 14 km van de A7 is het wegdek vernieuwd. Voor die werkzaamheden is al meer dan 100.000 ton asfalt gebruikt.
De schutsluis bij Den Oever is vernieuwd. Voor de nieuwe betonvloer en twee wanden was meer dan 5.000 kuub beton nodig. Ter vergelijking: een kuub beton weegt 2400 kilo, meer dan een volwassen neushoorn. Het beton is vervoerd door meer dan 500 truckmixers (vrachtwagen met menginstallatie). In de nieuwe wapening van de schutsluis zit 500 ton staal.
• Bij 4 van de 5 bestaande spuimiddelen is de bodem beschermd om erosie door het spuien tegen te gaan. De vijfde volgt deze zomer. In één stuk harde bodembescherming gaat meer dan 2.000 kuub beton.
• Het beton voor de harde bodembescherming is met behulp van 2 betonpompen over de A7 en via een ponton het water in gepompt.
• De bouwkuipen van de gemalen worden vastgezet met 950 legankers. De stalen legankers worden in de bodem geboord en houden de wanden van de bouwkuipen op hun plek.

Nieuwsarchief