KRW deadlines vismigratie Afsluitdijk gehaald

Bij de Afsluitdijk voerde Rijkswaterstaat een aantal maatregelen uit ter verbetering van de waterkwaliteit. Er is dit jaar een vispassage aangelegd bij Den Oever en er is visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer ingevoerd bij Den Oever en Kornwerderzand. Met deze maatregelen is de Afsluitdijk open gezet voor vis en is de deadline om voor eind 2015 vismigratievoorzieningen te realiseren gehaald. Proeven wijzen uit dat ruim 330 miljoen vissen nu van de zoute Waddenzee naar het zoete IJsselmeer kunnen komen om te paaien of op te groeien.

Om de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater te verbeteren zijn sinds 2000 internationale afspraken van kracht: de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hieronder vallen niet alleen de maatregelen ter verbetering van de chemische waterkwaliteit maar ook “herstel leefgebied” en “ruim baan voor vis” maatregelen waarbij barrières voor vis worden weggenomen. Die afspraken hebben geleid tot een groot aantal maatregelen (zie www.rws.nl/krwkaart). Op 22 december 2015 moeten de projecten uit de eerste tranche (van 2009-2015) afgerond zijn.

Lees hier de gemaakte afspraken.

Ook bij Kornwerderzand stond een vispassage gepland voor de eerste tranche. Vanwege het regionale initiatief voor een vismigratierivier is hiervoor door het ministerie uitstel verleend. De aanleg van vismigratierivier wordt gecombineerd met de versterking van de Afsluitdijk, tussen 2018 en 2022.

Nieuwsarchief