Hoe staat het met de vis

De Afsluitdijk vormt een barrière voor vissen. Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk treffen maatregelen om de vismigratie tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te verbeteren. Er wordt slim gebruik gemaakt van bestaande openingen en de aanleg van 2 nieuwe openingen in de dijk: de vispassage bij Den Oever en de vismigratierivier bij Kornwerderzand. De verschillende vissoorten die massaal liggen te wachten voor de dijk krijgen hierdoor weer ruim baan. Wat zijn tot nu toe de resultaten?

Vismigratierivier Afsluitdijk

De Vismigratierivier wordt een permanente opening in de Afsluitdijk waar trekvissen 24/7 tussen de zoute Waddenzee het zoete IJsselmeer kunnen zwemmen. Het project is september 2016 onherroepelijk geworden. Een essentiële stap richting realisatie van de Vismigratierivier. Het project ligt op koers maar voordat de schop daadwerkelijk de grond in gaat, moet in 2017 nog een aantal stappen worden gezet. De ingebruikname van de Vismigratierivier is uiterlijk in 2023 gepland.

Kennisuitwisseling

In juni reist een deel van het projectteam van de Vismigratierivier af naar Portland in Amerika voor een 3-daagse internationale visconferentie: Fishpassage USA. Aan deze bijeenkomst nemen ecologen, wetenschappers, engineers en overheden deel. In verschillende toespraken wordt de laatste stand van zaken rondom de Vismigratierivier gepresenteerd. Aansluitend organiseert de Vismigratierivier in Amerika een internationale expertmeeting. Het doel van deze bijeenkomst is het wetenschappelijk toetsen van het monitoringsplan van de Vismigratierivier. Naar verwachting worden de resultaten van deze expertmeeting in september 2017 gepresenteerd.

Vispassage

Rijkswaterstaat meet continu de resultaten van de vispassage bij de Den Oever. In 2015 is deze vispassage aangelegd, een doorgang door de dijk van de Voorhaven die de Waddenzee met het IJsselmeer verbindt voor vis. In het voorjaar van 2016 waren dat vooral de soorten waarvoor de vispassage is aangelegd: de kleine vis die van zout naar zoet wil. Meer dan 90% was glasaal, maar bijvoorbeeld ook stekelbaarzen en spiering. Opvallend waren de zoetwatersoorten, waarschijnlijk uitgespoelde vis die toch de weg terug weten te vinden.

Lees hier meer over de Vispassage.

In het najaar van 2016 waren het juist vooral de zoetwatersoorten die gebruik maakten van de vispassage: 48% brasem, 19% blankvoorn, 9% alver en nog 17 andere soorten.

Ook het open zetten van de schut- en spuisluizen in Den Oever en op Kornwerderzand om vissen door te laten werkt goed: op die manier zwemmen jaarlijks miljoenen vissen door de dijk. Hierdoor stroomt wel zout water in het zoete IJsselmeer. Dit wordt afgevoerd met een zoutwaterafvoersysteem.

Lees hier meer over het opzetten van de schut- en spuissluizen

Nieuwsarchief